16.11.2010. Kopsapulces lēmums

1.     Ieteikt valdei izskatīt šādus biedru priekšlikumus un to realizācijas iespējas:

a.      Ieviest statūtos punktu par to, ka biedriem ir jāsniedz atbilde uz valdes locekļu izsūtīto informāciju.

 

 

b.     Izziņojot pasākumus, norādīt, kas organizē konkrēto pasākumu.

c.     Apsvērt iespēju par Gada balvas pasniegšanu par ieguldījumu fantāzijas un fantastikas žanra attīstībā mūsu valstī.