07.05.2010. Kopsapulces lēmums

  1. Apstiprināt LFFB statūtus jaunā redakcijā.
  2. Biedrības sekretārei Andrai Gustavsonei iesniegt šos, grozītos, statūtus Uzņēmumu reģistrā.