05.12.2009. valdes sēdes lēmums

  1. Atskatīt Lilitu Rašmani un Anitu Rašmani no biedrības biedru sarakstiem.