04.12.2009. kopsapulces lēmums

1. Biedrības sekretārei Andrai Gustavsonei veikt grozījumus biedrības statūtos atbilstoši sapulcē saņemtiem ieteikumiem,
jautājumu par biedrības juridisko adresi atstāt atklātu līdz jautājuma pozitīvam atrisinājumam.

2.
Kad šie labojumi būs veikti, noskaidrota juridiskās adreses iespējamā vieta, publicēt laboto variantu lffb.midzenis.lv biedrības grupā biedru vispārējai apskatīšanai un apspriešanai.
3.
Sazināties ar domubiedru grupu PHUN un Kristapu Muzikantu par kopīgu Latcon 2010 rīkošanu.
4.
Veikt organizatoriskus pasākumus 2010. gada 17. janvāra pasākma sarīkošanai.