ils 1. sākuma periods (1785.-1918.g.)

- Jāatzīmē, ka aviācija Latvijas teritorijā pastāvēja sen pirms Latvijas valsts izveides. Ari pasaulē aviacijas sākumi ir jāmeklē tieši šinī periodā, no tā var secināt, ka latvieši savā attīstībā neatpalika no pasaules tendencēm. Tā kā 20.gs. sākumā aviācija bija modes lieta, tad arī daudzi latvieši par to ļoti interesējās. Visā Krievijas imperijā aviācija bija visattīstītākā Baltijas reģionā. Riga sākumā pat bija Krievijas imperijas aviācijas metropole. Izveidojās Rigas Studentu gaisa kugniecibas un lidojumu tehniskā biedriba, ar kuras paīdzibu daudzi nākotnes aviatori būveja savus pirmos balansplanierus. Rigā notika aviācijas izstādes, lidmašīnu demonstrējumi - tas bija iemesls aviacijas popularitātei. Sākoties pirmajam pasaules karam, latviešu aviācijas pionieri brīvprātīgi pieteicās dienēt Krievijas impērijas gaisa spēkos, kur apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemacīties lidot.

1785.g. Pirmie mēģinājumi iekarot gaisa telpu bija E. Johansona Bīnemaņa veiktie lidojumi ar paškonstruētu gaisa balonu.

1903.g. 17.dec brāļu Raitu lidmašīna ar mehānisku dzinēju paceļas gaisā, kaut tas arī nenotiek Latvijā, šis notikums veicināja interesi par aviaciju latviešos, kā rezultatā:

1909.g. Fridriha Candera vadība tika nodibināta Rīgas Studentu gaisa kuģniecības un lidojumu tehniskā biedība;

1910.g. Latvijā notiek pirmie lidojumi ar motorlidmašīnu, Kalepa rupnīcā "Motors" sāk ražot lidmašīnu motorus, "Baltijas krievu vagonu rūpnica" izveido gaisa kuģniecības nodaļu, kas sāk ražot lidmašīnas.

Kā lielākos šā laika aviatorus var minēt:

€ E. Johansons Bīnemanis - sākot ar 1785.g lidojumi ar gaisa balonu

€ Teodors Kaleps - izveidoja lidmašīnu motoru rūpnīcu Rigā

€ Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, izpletni, kara lidotājs

€ Frīdrihs Candars - starpplanētu lidojumu pētnieks

€ P. Ābrams, K.Vīziņš - izgatavoja planieri, kara lidotāji

€ E. Pulpe - tā laika inteliģentākais aviators, kara lidotājs

€ Rūdolfs Celms - kara lidotājs, apbalvots ar Jura krustu.

€ Jānis Šūmanis - kara lidotājs

€ Oļģerts Teteris - kara lidotājs, apbalvots ar četriem Jura krustiem.

€ Kristaps Henrijs Cīrulis - kara lidotājs

€ A. Rozentāls - konstruējis savu motorlidmšīnu, kara lidotājs

€ Jēzups Baško - kara lidotājs

€ Jānis Steglavs - skārdnieks, lidmašīnu konstruktors

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒSTURE

SATURS:

1. DAŽI PIRMIE.

2. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA.

3. SATIKSMES AVIĀCIJA.

4. LATVIJAS AVIO RŪPNIECĪBA.

5. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA KARADARBĪBĀ.

6. LATVIEŠU PILOTI 2. PASAULES KARA LAIKĀ.

7. AVIĀCIJA PADOMJU OKUPĀCIJĀ.

8. LATVIJAS AVIĀCIJA MŪSDIENĀS.

9. AVIĀCIJAS NOZĪME.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA:

"LATVIJAS AVIĀCIJA UN TĀS PIONIERI"-KĀRLIS IRBĪTIS(1997.g.) "GAISA IEKAROŠANA"-(1933.g.)

"LATVIJAS KARA AVIĀCIJAI 75"

JURIĀNA BAŠKO(ĢENERĀĻA JEZUPA BAŠKO DĒLS) LIECĪBAS.

SANDRAS SUBOTAS DIPLOMDARBS.

REFERĀTU RAKSTĪJA:

ROBERTS ANDREJEVS(1999.g.)

1. DAŽI PIRMIE.

Līdz ar 20.gs. un tā tehniskajiem jauninājumiem, pasaulē viena no interesantākajām tēmām bija aviācija. Daudzus jauniešu prātus saistīja planieru būve un gaisa iekarošana. Aviācija bija kļuvusi par modes lietu. Daudzās pilsētās notika lidmašīnu paraugdemonstrējumi, kas piesaistīja milzīgus skatītāju pūļus. Viens bija skaidrs, aviācija atklāja jaunu ēru cilvēces attīstībā. Daudzi latviešu jaunekļi vēlējās kļūt par gaisa iekarotājiem, sākumā būvējot planierus, veiksmīgi vai ne pārāk, un vēlāk paši veiksmīgākie dienēja Krievijas impērijas Gaisa spēkos, cīnoties ar pretinieku pirmā pasaules kara laikā. Krievijas impērijas Gaisa spēkos apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemācīties lidot. Izveidojoties Latvijas valstij viņi kļuva par jaunās Latvijas Gaisa spēku lidotājiem, dodot lielu ieguldījumu aviācijas attīstībai ar savām zināšanām un pieredzi. Šeit ir daži labākie no viņiem, kā arī daži notikumi, kas veicināja daudzus pievērsties aviācijai:

· E.Johansons Bīnemanis 1785.g. Kurzemē sekmīgi divas reizes demonstrēja pacelšanos gaisa balonā.

· 1910.g. 1.martā T. Kaleps rīko izstādi, izstādīdams savu tikko nopirkto brāļu Raitu tipa lidmašīnu, skatītāju daudzuma dēļ tika sarīkota atkārtota izstāde, kā arī tika rīkotas lekcijas par aviāciju.

· Pirmie lidojumi Rīgā lidmašīnai ar motoru:

ü 1910.g. 6. Jūlijā pirmais lidojums Latvijā lidaparātam ar motoru(pilots A.Kuzminskis, ilgums:56 sekundes).

ü 1911.g. 5. Martā pilots A. Kuzminskis nolido ar "Bleriot 9" 1 minūti un 50 sekundes, augstums 25 metri.

ü 1911.g. 6. Martā pilots V.Smits ar "Sommer" nolido 3 minūtes,44 sekundes, augstums 80 metri.

ü 1911.g. 10. Martā pilots V.Smits nolido ar "Sommer" 9 minūtes, 37 sekundes, augstums 170 metri.

· Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, veicis 13 lēcienus ar paškonstruētu izpletni. Dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, līdz Latvijas valsts izveidošanai, kļuva par vienu no pirmajiem Latvijas militārajiem lidotājiem. Gāja bojā negadījumā, pārbaudot lidmašīnu.

· Fridrihs Candars - pētījis starpplanētu lidojumu iespējamību un izstrādājis tādas idejas, kā - daudzpakāpju raķetes, kurai pēdējā pakāpe būtu ar spārniem, alumīnija pulvera degvielu, saules bateriju izmantošanu kosmosa kuģos - kuras tiek realizētas tikai mūsdienās. Pēdējos pētījumus veicis Maskavā, kļuvis par vienu no ievērojamākajiem PSRS raķešu un kosmosa tehnoloģiju speciālistiem.

· P. Ābrams, K.Vīziņš un Treibergs izgatavoja planieri un veica vairākus veiksmīgus lidojumus. Abi kļuva par Krievijas impērijas Gaisa spēku lidotājiem 1.pasaules karā. Tūlīt pēc Latvijas neatkarības iegūšanas dezertēja ar lidmašīnu, tādejādi Latvija ieguva vēl vienu lidmašīnu.

· E. Pulpe - studējis gaisa kuģniecību Maskavā un Francijā Sorbonnā. Uzbūvējis motorlidmašīnu un 1910.g. veicis vairākus lidojumus. Sākoties pirmajam pasaules karam, iestājās Francijas Gaisa spēkos, par drosmi kaujas laukā saņēmis medaļu "Medaille Militaire" un "Croix de Guerre avec Palms", kā arī četras reizes pieminēts militārajā žurnālā "Citatoin D'Armee". Diemžēl varonīgā gaisa kaujā krita, un Latvija zaudēja savu visinteliģentāko un daudzsološāko aviatoru.

· Rūdolfs Celms - jaunībā konstruējis divplākšņu planierus; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, apbalvots ar Jura krustu; dienējis Latvijas Gaisa spēkos, vēlāk strādājis aviācijas sabiedrībā "Lufthansa".

· Jānis Šūmanis - veicis vairākus lidojumus ar paškonstruētu planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā; pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, atgriezās Latvijā, kļūdams par rakstnieku.

· Oļģerts Teteris - studiju laikā konstruējis planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, izcīnījis sešas uzvaras. Tika apbalvot ar četriem Sv. Jura krustiem, taču diemžēl kara laukā krita.

· Kristaps Henrijs Cīrulis - izstrādāja personīgo motorlidmašīnu bez Gaisakuģniecības un lidošanas tehnikas biedrības atbalsta. Kara laikā dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos, pēc revolūcijas devās uz ASV.

· A. Rozentāls - mācoties vidusskolā uzbūvē planieri un veica daudzus lidojumus. Pēc diviem gadiem uzbūvēja motorlidmašīnu, lai uzbūvētu šo lidmašīnu viņš ņēma aizdevumu bankā, kuru nespēja atdot, tādēļ viņam to konfiscēja. Pirmā pasaules kara laikā dienējis Krievijas Gaisa spēkos, taču diemžēl atgriežoties no kaujas uzdevuma gāja bojā.

· Jānis Steglavs- skārdnieks un cauruļu meistars, kurš aizrāvās ar aviāciju. Uzzinājis par izsludināto konkursu par labāko kara lidmašīnas projektu, izstrādāja vairākus divplākšņus, kuriem bija viņa profesijai raksturīgās īpatnības, divplāksnis Pēterburgas izstādē izsauca lielu ažiotāžu, jo tajā bija izmatotas daudzi neredzēti dzels konstrukciju risinājumi, turklāt tā bija pati ātrākā un tās maksimālais ātrums bija 130k/h, kas šim laikam viennozīmīgi bija milzīgs sasniegums.

2. Latvijas kara aviācija.

Latvijas kara aviācija sāka veidoties līdz ar trīs latviešu pilotu - Jānis Priedītis, Voldemārs Jakubovs un Narciss Puškelis - dezertēšanu savos "Nierport" tipa iznīcinātājos no Krievijas impērijas Gaisa spēkiem 1919.g. maijā. 1919.gada 7. jūnijā A. Valleikam tika uzdots sākt veidot Latvijas armijas Aviācijas grupu (Latvijas kara Aviācijas dibināšanas diena). Divu nedēļu laikā pieteicās četrpadsmit pieredzējuši virsnieki un vēl 95 apakšvirsnieki, kā arī privātie lidotāji un lidmašīnu tehniķi. Taču viņiem nebija nevienas lidmašīnas. Tika izdomāts un realizēts viltīgs plāns tehniskās bāzes iegūšanai - vācu liellaiva, kurā bija četras lidmašīnas un kura tika sūtīta uz fronti, tika novirzīta uz Spilves lidlauku. Saniknotie vācieši pieprasīja lidmašīnas nekavējoties atgriezt, taču sabiedroto militārā misija atļāva divas lidmašīnas paturēt, tā Latvija ieguva savas pirmās lidmašīnas - "NIEUPORT 24"un "SOPWITH STRTTER 1 ½". Šīm lidmašīnām bija nepieciešams nopietns remonts, tādēļ tikai 1919.g. 5. augustā tika veikts pirmais Latvijas armijas aviācijas lidojums. Pirmais kaujas lidojums notika šā paša gada 26. un 27. augustā, kur ar lidmašīnām "Sopwith" un "Nierport" tika nomestas 19 bumbas uz militāriem objektiem padomju frontē. Tanī pašā laikā dezertēja vēl viens pilots, atlidodams ar savu lidmašīnu. Tika izveidota otra aviācijas grupa, kurām 1919. g. 30. septembrī apvienojoties izveidojās Latvijas aviācijas parks, kuru vadīja leitnants Rūdolfs Drillis. Tā kā situācija valstī bija nestabila un bija pieteikušies dienestā ap 400 cilvēku, Drillis dienestā izvēlējās tikai pilotus un citus speciālistus. Ātri tika noorganizētas darbnīcas un abas lidmašīnas "Nierport" un "Sopwith" sāka izlūklidojumus virs pretinieka Bermonta Avālova pozīcijām. Pozīciju fotouzņēmumus nodeva sabiedroto flotei, kas savukārt bombardēja pretinieka pozīcijas. Tādejādi precīzas Angļu kuģu uguns atbalstīti, 3. novembrī latvieši īsā laikā atspieda pretinieku, līdz tas izklīda. Pretiniekam atkāpjoties, tika atrastas ap 30 lidmašīnu, no kurām astoņas iekļāva Aviācijas parkā. 1919.g. angļi nodeva Aviācijas parkam septiņus "Sopwith Camel" iznīcinātājus un trīs "Sopwith Struter 1 ½". Turklāt 1920.g. parku papildināja vēl divi Krievijā dezertējuši piloti ar savām lidmašīnām. Līdz pamiera noslēgšanai ar Padomju Savienību nedaudzās Latvijas kara aviācijas lidmašīnas izdarīja 69 kaujas lidojumus ar kopējo ilgumu 101 stunda. Diemžēl šī bija pēdējā un vienīgā kaujas operācija, kurā piedalījās Latvijas kara aviācija. 1921.g.martā aviācijas parku likvidēja un tā vietā izveidoja Aviācijas divizionu F. Zutes un pulkveža J. Baško vadībā. Tika izveidota aviācijas skola un notika nopietna jauno pilotu un mehāniķu sagatavošana. 1924.g. Aviācijas divizionā bija 5 eskadriļas : 1)Iznīcinātāju; 2)izlūku; 3)koriģētāju (artilērijas uguns vadīšanas no lidmašīnām), 4)rezerves un 5)Aviācijas skola. Aviācijas budžetā iedalīja 673000 Ls. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par Aviācijas pulku. 1922.g. 1. Decembrī izveidoja Jūras Aviācijas nodaļu, tās gada budžets bija 57000 Ls. Aviācijas divizionā bija 27 lidmašīnas, no kurām 19 bija novecojušas vai nolietotas kara laikā. Divizionā bija 16 dažādu tipu lidmašīnas, divizions bija drīzāk aviācijas muzejs nekā kaujas vienība. Tādēļ Latvijas valdība nopirka 10 Itāliešu Ansaldo Batilla A-1 iznīcinātājus, no kuriem divi jau drīz avarēja. 1925.g. nopirka vēl dažas itāliešu Ansaldo Batilla A-1 un 10 S.V.A. lidmašīnas, kā arī 10 angļu De Haviland DeH 9A izlūkus. Angļu sūtnis Latvijā atzina, Anglija bija pārdevusi sliktas kvalitātes otrās šķiras lidmašīnas, turklāt Anglija turpināja savu neētisko politiku turpmāk. Citas valstis uzskatīja, ka pārdot Latvijai labas lidmašīnas ir bīstami, jo tās var nonākt potenciālā pretinieka - PSRS - rokās. Diemžēl, lidmašīnas ir dārgi ieroči, un tās strauji noveco, pastāvīgi bija nepieciešama lidmašīnu uzlabošana un remonts, kas prasīja papildus resursus. Bija plānots apgādāt armiju ar 100 jaunām lidmašīnām, taču tā kā Latvijā nebija iespējams saražot tik daudz lidmašīnas, tad valdība nolēma pasūtīt tehniskām prasībām atbilstošas ārzemju lidmašīnas. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par aviācijas pulku. Valdība iegādājās angļu vājas kvalitātes Martinsyde F-4 iznīcinātājus un ap 1930.g. arī labākas kvalitātes iznīcinātājus Bristol Buldog 2 un AVRO 504k apmācības lidmašīnas. Francijā iegādājās Gaourdou Lesseure iznīcinātājus, Čehslovākijā - 21 Letov Šmolik Š-16 izlūklidmašīnas, kas spēja pārvadāt 300-600kg bumbu kravu; Vācijā - B.F.W. U-12 Flamingo tipa lidmašīnas, Itālijā - Fiat C.R.-1 iznīcinātājus, bet Latvijā AVDI tipa izlūklidmašīnas. Stāvokli kara aviācijā bieži kritizēja Latvijas saeimā, biežo avāriju dēļ (Rīgas kapos strauji veidojās bojā gājušo lidotāju kapu rindas ar īpatnējiem krustiem propelleru veidā). Tika ievēlēta speciāla izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu biežo avāriju iemeslus. Atklāja, ka tie varētu būt lidmašīnu pārāk daudzie tipi, rūpnieciskie defekti, nepietiekama lidotāju apmācība, kā arī bija avārijas, kurās iemesls bija alkohols. Katra lidotāja sagatavošana valstij izmaksāja 5000ls. Gadā aptuveni notika 23 avārijas un bojā gāja 4% avārijās cietušo pilotu, turklāt vēl jāpieskaita sasistās lidmašīnas, vēlāk avāriju skaits samazinājās. Jau 1928.g. saeimas kara komisija norādīja: ka lidošana ar vecām lidmašīnām būtu noliedzama, aviācijas organizācija jāpārkārto, koncentrējoties uz dažām vienāda tipa lidmašīnām, aviācijas skolai jāpiešķir vairāk naudas un visa aviācija jāpakļauj vienam aviācijas priekšniekam. Pēdējos brīvības gados Latvija pasūtīja 30 modernus Hawker Hurricane iznīcinātājus, kas bija bruņoti ar 4 vai 8 ložmetējiem un diviem lielgabaliem. Lidmašīnas bija izmaksātas, bet kara sākšanās dēļ, angļi Latvijai tās nedeva. Latvieši pievēršas iznīcinātāju būvei Latvijā. Šāda tipa iznīcinātājs bija Irbīša konstruētais I-16 (480km/h, 7800m iespējamais augstums, 4 ložmetēji un divi lielgabali). 1939.g. uz Latviju atlidoja 72 poļu lidmašīnas, kuras izjauktā veidā glabājās Spilves lidostā. Tuvojoties karam, paredzēja iespējamus uzbrukumus valstij, tādēļ tika izveidoti maskēti lidlauki, kas bija domāti, lai ar vienu uzbrukumu nevarētu iznīcināt visu aviāciju. Latvijas kara aviācija bija gatava karam, taču Kārlis Ūlmanis parakstīja nepretošanās dokumentu Latvijas okupācijai. Poļu lidmašīnas tika nacionalizētas uzreiz, bet latviešu lidmašīnas, kuras bija slēptajos lidlaukos nacionalizēja vēlāk. Daļa lidotāju iestājās fašistiskās Vācijas vai PSRS gaisa spēkos, lai mēģinātu cīnīties par Latvijas brīvību. Lielāko daļu lidmašīnas vai nu sadedzināja, vai nacionalizēja. Daudzus lidotājus izsūtīja vai noglināja .

Pēc tam izveidojās :

Iznīcinātāju eskadriļa ar 12 lidmašīnām "Gloster", kapteinis N. Balodis;

2. Iznīcinātāju eskadriļa ar 9 lidmašīnām "Gloster", kapteinis J. Balodis;

3. Iznīcinātāju eskadriļa ar 3 "Gloster" un 6 "Buldog" lidmašīnām, kapteinis V. Eglītis;

4. Iznīcinātāju eskadriļa, kapteinis E. Mellups;

5. Izlūkošanas eskadriļa ar 2 Hawker "Hind" un 6 "Smoilk S - 16", kapteinis E. Balodis;

6. Izlūkošanas eskadriļa ar 10 "Stampe et Vertongen SV - 5", kapteinis A. Tomas;

Izlūkošanas eskadriļa ar 4 "S-16" lidmašīnām, kapteinis J. Pagrods;

8. Jūras izlūkošanas eskadriļa ar 4 "Fairey Seal" un 1 "Swenska Aero S-11", un 1 "Swenska Aero Pirate" lidmašīnu, kapteinis E. Ercums;

3.Satiksmes aviācija.

Tā bija pakļauta satiksmes ministrijai. Tai piederēja: 1.satiksmes aviācija; 2. Aizsargu aviācija; 3. Sporta aviācija.

1. Satiksmes aviācija 1934.g. izveidojās civilā aviācija. Darbojās šādas līnijas: Rīga - Liepāja(Lidmašīna lidoja divas reizes dienā un maksa bija 14 Lati); Rīga - Ventspils - Liepāja; Rīga - Krustpils - Daugavpils;

Gadi Nolidotie km Pārvadātie pasažieri Pārvadātaispasts (kg) Pārvadātās preces (kg)

1922.g. 148000 338 1047 18009 1924.g. 348000 399 2390 34419 1925.g. 507000 1028 1733 28940 1926.g. 761000 2550 29500 61000

2. Aizsargu aviācija.

1929.g. izveidojās Aizsargu aviācija A. Valeika vadībā , tās galvenie uzdevumi bija sagatavot jaunus lidotājus un uzturēt atvaļinātajiem lidotājiem augstu lidošanas prasmi. Reāli tā sāka darboties 1931.g. Tās biedri piedalījās lidojumos pa visu Latviju. Tai piederēja 31 jauna lidmašīna. 1932.g. izveidojās Jūras Aizsargu aviācija. Tā darbojās Liepājā. Aizsargu aviācija bija pakļauta Iekšlietu ministrijai.

3. Sporta aviācija

Sporta aviācijai nebija ne komerciālu, ne militāru mērķu, vienīgai mērķis - sports un augsti rezultāti. Sporta aviācija ir ļoti dārga. 1937.g. 9. Jūnijā Latvijas lidotāji piedalījās apkārtlidojumā pa maršrutu Rīga - Karalauči - Berlīne - Parīze - Londona ar K. Irbīša uzbūvēto jauno sporta lidmašīnu. Labākais Latviešu sporta lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis.

4.Latvijas Aviācijas rūpniecība.

Aviācijas rūpniecības pirmsākumi ir meklējami 20.gs sākumā, kad Teodors Kaleps iegādājās brāļu Raitu tipa lidmašīnu un sarīkoja šim pasākumam par godu izstādi, kas guva milzīgu atsaucību. Tā rezultātā, viņam radās liela interese par aviāciju un savā rūpnīcā "Motors" uzkonstruēja un sāka ražot motorus. Viņa veiksmīgākais motors bija rotatīvais motors M-1, šo motoru iekļāva Krievijas impērijas Gaisa spēku ekipējumā, jo tas bija ļoti drošs un ekonomisks šim laikam. Ļoti veiksmīgi Rīgā darbojās "Russo-Baltiskij vagonnij zavod" (RBVZ), kas ne tikai ārkārtīgi veiksmīgi ražoja vilcienu vagonus, taču ražoja arī visā Krievijā visdrošāko un labāko auto. 1910.g tika izveidota gaisa kuģniecības nodaļa, kas bija nopirkusi licenci ražot "Sommer" tipa motorlidmašīnu. Divu gadu laikā tika uzbūvētas septiņas "Sommer" tipa lidmašīnas, divus Jakoba M. Hakela konstrukcijas divplākšņus un Krievijas kņaza Kudašova izstrādātu lidmašīnu "Kudašov 4". Par sasniegumiem lidmašīnu būvniecībā RBVZ 1912.g. tika apbalvota ar Pēterburgas starptautiskās aviācijas izstādes Lielo zelta medaļu. 1913.g. gaisa kuģniecības nodaļa tika pārvietota uz Pēterburgu. 1914.g. RBVZ automobīļu nodaļa, kas atradās vēl Rīgā speciāli lidmašīnai "Iļja Muramec" izstrādāja un izgatavoja motoru, kas apvienoja Vācijā ražoto motoru "Argus" un "Benz" labākās īpašības. Diemžēl sākoties pirmajam pasaules karam, visas rūpnīcas tika evakuētas uz Krieviju. Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis pasaules slaveno fotoaparātu Minox. 1925.g. izveidojās a/s "Christine Backman" uzņēmums, kurš ražoja lidmašīnas pēc pasūtījuma (pārsvarā Abatross divplākšņus). 1928.g. pēc pasūtījuma uzņēmums konstruēja divus hidroplānus IVLA-22, vadoties pēc nepilnīgiem rasējumiem somu valodā, kā arī pēc smagi avarējušas lidmašīnas atliekām. 1929.g. sākas 5 Flamingo lidmašīnu būve, taču tā netika pabeigta, jo uzņēmums bankrotēja. Tā rezultātā galvenais konstruktors Kārlis Irbītis pārgāja strādāt uz VEF. 1935.g. Kārlis Irbītis ierosināja VEF ražot lidmašīnas. Pēc atgriešanās no Milānas avio izstādes, Irbītis konstruēja monoplānu I-11, kas pārspēja pasaules rekordu ātrumā, taču tas netika fiksēts (attālumu no Rīgas līdz Kauņai 240km I-11 veica stundā un divdesmit minūtēs). Uz I-11 bāzes Irbītis konstruēja mācību iznīcinātāju I-12. 1937.g. vasarā I-12 piedalījās Anglijas sacensībās King Cup Race un ieguva 1. godalgoto vietu, turklāt arī I-12 ieguva starptautisku atzinību. Vēlāk ar šo lidmašīnu tika uzstādīti vairāki rekordi Nākošā Irbīša konstruētā lidmašīna I-14 izmēģinājumos pilota vainas dēļ cieta avārijā un šis projekts netika vairs turpināts. Kara ministrija pasūtīja VEF izgatavot vairākus SV-5 tipa lidmašīnas, taču Irbītis tās uzlaboja un izveidoja I-15, taču diemžēl tā arī gaisā nepacēlās PSRS iebrukuma dēļ. Tā paša iemesla dēļ arī netika pabeigtas Irbīša konstruētās lidmašīnas I-16, I-17, I-18 un I-19, kurš būtu varējis attīstīt ātrumu 680 km/h. Netika pabeigts arī bumbvedējs JDA-10M, ko projektēja latviešu izcelsmes ASV profesors Akmens. Bumbvedējs varētu attīstīt 330km/h lielu ātrumu un pacelties 6800m augstumā, lidmašīnas svars bija 2800kg. Līdz ar Latvijas okupāciju, VEF tika nacionalizēts. Rūpnīcu daudzi speciālisti bija spiesti pamest un lielāko daļu lidmašīnu, kas atradās rūpnīcā iznīcināja.

Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: akciju sabiedrība "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis slaveno fotoaparātu Minox. Padomju okupācijā visas rūpnīcas tika nacionalizētas vai iznīcinātas.

5. Latvijas kara aviācija karadarbībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijai 30-tajos gados bija ļoti attīstīta aviācija, tā nav piedalījusies nevienā karadarbībā. Ja neskaita Bermonta Avālova uzbrukumu Rīgai, kad viens no diviem iznīcinātājiem vadīja pretinieka bombardēšanu no angļu kuģiem. Latvijas kara aviācija piedalījās regulāros militāros manevros. Kad PSRS okupēja Latviju visas lidmašīnas tika iznīcinātas vai nacionalizētas. Jaunākie iznīcinātāji tika sadedzināti jo Padomju Savienībai nebija attiecīgu detaļu un mehāniķu, kas spētu tos remontēt. Lielāko daļu lidotājus(amatpersonas), kas bija pabijuši ārpus Latvijas robežas vai ieņēma svarīgus posteņus, represēja vai tūlīt apcietināja. Latvijas kara aviācija beidza eksistēt vienlaicīgi ar Latvijas valsti, taču tās talantīgie aviatori bija spiesti emigrēt vai ar, cerību atjaunot Latviju, doties karot zem sveša karoga.

6. Latviešu lidotāji 2. pasaules kara laikā.

Daļa pilotu un aviatoru, kas bija izvairījusies no represijām tika vai nu tika iesaukti Vācijas armijā vai Padomju armijā. Neviena no šīm varām nevēlējās iecelt Latviešu pilotus atbildīgos amatos, taču kara rezultāta radītais lielais speciālistu trūkums, piespieda viņas izmantot vietējos lidotājus. Vācieši diezgan labprāt izmantoja latviešu lidotājus, turpretī PSRS bija savādāk un reti bija tie gadījumi, kad latviešu lidotāji varēja turpināt iesākto. Kā jau visu latviešu karavīru likteņus 2. pasaules karā, var aplūkot pēc viena scenārija, atkarībā no viņu atrašanās vienā vai otrā frontes pusē. Vācija, juzdama kara iespējamo pavērsienu, kā arī lidotāju trūkuma dēļ, 1943.g. atļāva un atbalstīja formēt latviešu kara aviācijas vienības. Vispirms nolēma saformēt vairākas nakts bumbvedēju eskadriļas, šim nolūkam izveidojot Grobiņā aviācijas skolu. Uz aviācijas skolu pārvietoja bijušos kara, aizsargu un civilās aviācijas lidotājus, mehāniķus, kas vai nu bija vēl civilajā dienestā vai arī veica karavīru pienākumus latviešu aizsardzības vienībās. Visu apmācību kontrolēja un vadīja vācu lidotāji. Apmācībās tika izmantotas novecojušas lidmašīnas, kā arī kara dēļ nebija iespējams veikt pietiekošu apmācību. Pirmā eskadriļa tika saformēta 1944.g. marta vidū, to komandēja kapteinis Salmiņš un tā sastāvēja no 12-14 latviešu lidotājiem. Kā vācu tā latviešu nakts bumbvedēju bija uzdevums aiz frontes bombardēt krievu karaspēka koncentrēšanās vietas, dzelzceļa līnijas, tiltus, ceļus un noliktavas. 1994.g. 26.jūn. tika nosūtīta uz fronti 2. eskadriļa, apkopojot abas izveidoja Naktskaujas grupā 12 ar vācu kapteini Rademaheru. Abas eskadriļas bija veikušas ap 3500 kaujas lidojumu un vairāki lidotāji bija apbalvoti ar dzelzs krustiem. Līdz ar frontes atkāpšanos, eskadriļas likvidēja. No šīm eskadriļām pieci labākie piloti - Millers, Mencis, Lencis, Makars un Klints - tika nosūtīti uz Vāciju, lai kļūtu par augstākās klases pilotiem iznīcinātājiem. Kaujas uzdevumā krita Klints, taču pārējie lidotāji beidza pildīt savus uzdevumus līdz ar bumbvedēju lidotājiem. Lidotājiem otrā frontes pusē bija grūtāk pierunāt atļaut veidot latviešu aviācijas vienības, jo PSRS nebija tādu problēmu ar pilotu sagādi kā Vācijai. Arī attieksme pret latviešiem bija savādāka, nekā tā bija vāciešiem. Latviešiem atļāva lidot tikai par nakts bumbvedējiem ar ļoti novecojušām lidmašīnām. Atšķirībā no vāciešiem, kuriem interesēja tikai lidotprasme, bija ļoti svarīga lidotāja vēsture. Maz ir tādu Latvijas brīvvalsts lidotāju, kas karoja PSRS pusē, cerībā atjaunot Latviju, savukārt no pārējiem savā zemē reti kurš vairs atgriezās, baidoties no represijām.

7.Aviācija Padomju Okupācijā.

Padomju Okupācijā aviācija ļoti attīstījās, taču svarīgas amatpersonas nevarēja kļūt bijušie Latvijas laika aviatori. Ar aviāciju varēja nodarboties tikai cilvēki ar tīru pagātni. Aviācija Padomju laikā bija attīstīta,

8. Latvijas aviācija mūsdienās.

Mūsdienās Latvijas aviāciju nevarētu saukt pat par slikti attīstītu. Latvijas armijai pieder 2 helikopteri un viena lidmašīna(otru notrieca izmēģinājumos), kuru dāvāja Latvijai Vācija. Sabiedriskā aviācija ir krietni labākā stāvoklī, taču arī tā varēja būt daudz labāk attīstīta. Salīdzinājumā ar 1. Latvijas brīvvalsts laikiem, kad pāris gadu laikā bija attīstīta aviācija. Neveiksmīgās privatizācijas rezultātā aviobiznesā ir grūti pelnīt. Taču Ogrē kādā privātlidlaukā sāk attīstīties privātais aviobiznes. Pašreiz Latvijā attīstās privātā nevis valsts aviācija.

9.Aviācijas nozīme.

Normāla valsts nespēj normāli attīstīties bez aviācijas. Aviācija tā ir attīstība. Aviāciju var izmantot: kara vajadzībām, transporta vajadzībām(pasts, cilvēku pārvadājumi), ugunsdzēsībā, palīdzība no gaisa. Par valsts attīstību var spriest pēc operas, taču objektīvāk būtu spriest pēc aviācijas.

Teodors Kaleps

Teodors Kaleps, pirmā Krievijas aviomotora konstruktors, dzimis pārkrievotu igauņu ģimenē.Viņa tēvs Georgs Kaleps bija pasta stacijas priekšnieks. T. Kaleps mācījās pagasta skolā, Rēveles (Tallinas) Reālskolā, studēja Rīgas Politehnikumā (nākamajā Politehniskajā institūtā). Viņš pasniedza RPI, strādāja par inženieri rūpnīcās «Lange un dēls», «Motor». Pēc kāda laika Teodors Kaleps kļuva arī rūpnīcas «Motor» līdzīpašnieks, jo uzņēmēji bez maksas piešķīra viņam rūpnīcas akcijas, uzskatīdami, ka Kaleps dod intelektuālu ieguldījumu ražošanas procesā. T. Kaleps kļuva arī par rūpnīcas «Motor» direktoru. Tolaik viņš jau ilgstoši lasīja RPI lekcijas krievu valodā, sauca sevi par Fjodoru Georgijeviču un pat šādi parakstījās oficiālajos dokumentos.

1909. gadā, kad pasaule piedzīvoja aviācijas bumu, Teodors Kaleps nolēma uzsākt rūpnīcā «Motor» lidaparātu un aviomotoru ražošanu. Viņš uzkonstruēja un patentēja pirmo Krievijas Impērijā aviācijas angāru, 1910. gadā uzbūvēja pirmo Latvijā lidmašīnu, 1911. gadā – pirmo Krievijā aviomotoru. 1911. gadā rūpnīcas «Motor» un tās direktora sasniegumi tika aprakstīti Krievijas žurnālā «Вестник воздухоплавания» („Gaisa kuģošanas vēstnesis”). Lūk, kā žurnāla aprakstā tika raksturots aviomotors, ko bija uzkonstruējis Kaleps: «To var iedarbināt bez grūtībām un pietiek ar vienu vai ar pusi propellera apgrieziena, lai lidmašīna saktu darboties bez traucējumiem». Aprakstā tiek rakstīts arī par Kalepa aviācijas angāru: «Derētu pakavēties pie īpaša veida angāra, kuru uzbūvējusi tā pati rūpnīca. Tas ir visai oriģināls, pēc savas konstrukcijas tā ir apaļa ēka ar kupolveida jumtu, kas ir īpatnējs arhitektūras un būvniecības ziņā. Liekas , ka jumts ir it kā iekārts gaisā... Viss angārs, kura diametrs sastāda 18 metrus, kopā ar koka grīdu izmaksā ne vairāk par 400 rubļiem. Šādas konstrukcijas jumtus patentēja inženieris Kaleps».

1911. gada 11. janvarī pilots Makss Trautmans, kas no rūpnīcas Zasulauka aerodroma pacēlās gaisā rūpnīcas «Motor» lidmašīnā, veica pirmo Krievijas Impērijā ziemas lidojumu. Šo lidmašīnu uzkonstruēja Teodors Kaleps.

Tajos laikos T. Kalepa vadībā rūpnīcā strādāja cilvēki, kuri velāk kļuva plaši pazīstami. Tie bija, piemēram, nākamais raķešu būves pionieris Fridrihs Canders un slavenais režisors, PSRS Tautas mākslinieks Eduards Smiļģis. Rūpnīcā pastāvēja lidotāju skola, šajā skolā par piloti instruktori strādāja pirmā Krievijas lidotāja Lidija Zvereva.

Konstruējot jaunas tehnikas paraugus, T. Kaleps sadarbojās ar Rīgā lielāko rūpnīcu „Russo-Balt”. Viņš deva savu ieguldījumu «Russo-Balt» automobiļa konstrukcijā. Šajā automobilī autobraucējs Andrejs Nageļs 1912. gadā vinnēja starptautiskajās autosacīkstēs ar finišu Monako. Pirmoreiz Krievijas Impērijas autobūves vēsturē rūpnīcā «Motor» Kaleps izgatavoja šim automobilim virzuļus no alumīnija.

Teodors Kaleps ne tikai pats konstruēja lidmašīnas, bet arī uzsāka konstruktīvu sadarbību ar visai slavenu to laiku aviokonstruktoru - lidotāju Viktoru Dibovski no Sevastopoles.

1913. gadā 47 gadus vecais Teodors Kaleps nomira. Rakstā, kas tika publicēts Rīgas laikrakstā «Čas» un veltīts 145-ai izgudrotāja jubilejai, rakstīts: «1913. gadā, slims būdams, viņš aizbrauca uz sava motora izmēģinājumiem, kurus Rīgā sarīkoja kara resors. Motors tika atzīts par labu, bet 47 gadus vecais Kaleps pēc dažām dienām nomira. Varētu teikt, sadega darbā...»

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/t-kalep.html

http://www.caa.lv/lv/civila-aviacija/latvijas-aviacijas-vesture-isuma

Pasaulē pirmais tanks izgatavots Rīgā

31 Jan

Šonedēļ medijos parādījās ziņa, ka Latvijas bruņotie spēki ir aizdevuši saviem Igauņu kolēģiem tanku, lai šie varētu pārbaudīt savu nocietinājumu izturību. Vismaz kaut kas mums ir tāds kā igauņiem nav, tas nekas, ka tikai viens. 1999. gadā no Čehijas gandrīz par velti tika iegūti trīs absolūti novecojuši padomju T 55, ko paredzēja izmantot mācību vajadzībām, taču līdz šim laikam pēc nepārbaudītām ziņām šauj visi trīs, bet brauc gan tikai viens, kas tad arī aizdots igauņiem. Bet ne par to ir stāsts, jo pats tanks, jeb drīzāk ideja par bruņotu augstas pārgājamības kaujas mašīnu, kas radās Pirmā Pasaules kara laikā nāk nevis no Lielbritānijas, kā parasti tiek uzskatīts, bet gan no mūsu pašu Rīgas.

* Pasaulē pirmais tanks, kas piedalījies reālā kaujā ir britu Mark I, kurš debitēja 1916. gada 6. septembrī. Tomēr, pirmais reāli izgatavotais tanks pasaulē nāk no Rīgas Vagonu rūpnīcas, kas gan tolaik saucās Krievu – Baltijas vagonu rūpnīca. Tās meistara A. Porohovščikova konstruētais tanks “Вездеход” – tulkojumā „Visurgājējs” pirmoreiz izbrauca no darbnīcas 1915. gada 18. maijā, jeb veselu pusgadu pirms Mark I izmēģinājuma modeļa parādīšanās.

* 1914. gadā, sākoties 1. Pasaules karam Rīgas Krievu – Baltijas vagonu rūpnīcas meistars 23 gadus jaunais talants A. Porohovščikovs (cita starpā konstruējis arī vairākas veiksmīgas lidmašīnas) piedāvāja armijas vadībai izgatavot bruņotu kaujas mašīnu, ko mūsdienās pazīstam kā tanku. Vadībai jaunā ideja gāja pie sirds un tika dota atļauja izmēģinājuma modeļa izgatavošanai, piešķirot šim nolūkam 9660 rubļus, kas tam laikam bija visai ievērojama nauda. Darbs pie tanka tika sākts 1915. gada februārī Rīgā izvietotajā Ņižņijgorodas kājnieku pulkā, un jau pēc 4 mēnešiem jaunais tehnikas brīnums bija gatavs izmēģinājumiem. Tanka projekts izskatījās sekojoši:

* Rezultātā izdevās 3, 5 m. gara un 2 m. plata mašīna, kas svēra aptuveni 4 tonnnas. Šim agregātam bija visi mūsdienu tankiem raksturīgie elementi – bruņas (tās gan aizsargāja tikai no kājnieku ieroču lodēm, bet tam laikam ar to pilnībā pietika), kāpurķēdes un grozāms tornis (britu Mark I tāda, starp citu, nebija). Kāpurķēde gan bija viena, toties ļoti plata- pa visu korpusa apakšu, bet stūrēts tanks tika ar palīgriteņiem abās korpusa pusēs. Tās maksimālais ātrums sasniedza 25 km/h, kas bija četrreiz ātrāks par britu un franču pirmajiem tankiem. Ievērību pelna arī bruņu konstrukcija, jo tās bija daudzslāņainas, kas apsteidz savu laiku par vairākiem gadu desmitiem. Tāpat tā korpuss bija ūdensnecaurlaidīgs, līdz ar to mašīna varēja pārvarēt ūdens šķēršļus. Tanku bija paredzēts bruņot ar ložmetēju (izmēģinājuma modelim (attēlā) torņa vēl nebija) un to vadīja viens cilvēks. Neiztika arī bez kļūmēm, jo sākotnēji konstrukcija nebija pilnīga, jo ķēde bieži krita nost vai arī pārplīsa, taču tas tika novērsts.

* Izmēģinājumus mašīna tā arī nepabeidza, jo 1915. gada decembrī tie tika pārtraukti ar apgalvojumu, ka konstrukcija neesot sevi attaisnojusi, lai gan pats konstruktors apgalvoja, ka atlicis tikai novērst tās trūkumus. Kā veicinošu iemeslu projekta apturēšanai var minēt arī Cara un Impērijas militārās vadības konservatīvismu, kā arī nepietiekamo rūpniecības attīstības līmeni (jāņem vērā, ka tas bija tālaika hi-tech produkts). Par spīti tam, jāņem vērā, ka liela daļa šī tanka tehnoloģisko risinājumu krietni apsteidza savu laiku un citu valstu vēlākos ražojumus. Un kas par to, ka tas nenonāca ražošanā, jo tik un tā šis ražojums ir pasaules līmeņa novatoriska ideja (gandrīz kā Šlesera Ziemassvētku eglīte), kas ir radusies Rīgā un tādējādi ir daļa no mūsu vēstures.

http://www.citavesture.lv/2010/01/31/pasaule-pirmais-tanks-izgatavots-riga

Rubrikas: tehnoloģijas
sildenafil citrate online canada amantadine no prescription what does elavil do probalan buy online ireland uk version of renagel what drugstore makeup brands don;t test on animals lipothin lowest price hyzaar 100 mg 25 mg can people abuse prednisone is quibron-t a prescription drug celexa vs prozac weight loss better than actonel roxithromycin 150mg ophthacare order canada epivir-hbv phone orders ramipril alcohol forum danazol tablets for sale where to buy septilin depakote xr 250 tablets acheter pas cher nitrofurantoin order fluoxetine online in usa cialis online miglior prezzo can you take malegra fxt daily trimix training acheter parietaire antabuse drugs online purchases beconase aq refills does lasix make you gain weight forzest tadalafil tablets cheap amantadine pharmacy prescription cheap cialis soft cheap indocin no prescription low cost overnight ditropan sildenafil citrate tablets 100mg side effects what class of drugs is chloramphenicol anxiety treatment buy kamagra gold uk ethionamide online usa no prescription free trial cialis online generic zyprexa paypal buy keftab visa what does generic hydrochlorothiazide look like off citalopram now side effects of mirtazapine buy us ampicillin online birth control pills adalat insulin pump uk little blue pill healthpoint review buying dapoxetine comprar pariet 20mg can you get menosan purchase lukol accutane uk muscle how to get prescription painkillers online buy atrovent in usa lioresal 10 mg prospecto dutas express canada now acai lemonade arimidex and thyroid medication what does viagra do to healthy men nizoral shampoo side effects women is children;s motrin safe now cost comparison buy plendil online 5mg how much does viagra cost per pill walgreens what is probalan for one direction chlamydia gyne-lotrimin uk online cipa pharmacies online is there a generic form of trileptal aspirin over counter brands nifedipine dosage pediatric flomax to buy in england buy clonidine without a script jacksonville florida alligator farm lexapro dosage maximum dosage buy cholestoplex online no prescription us bupron sr on line mexican pharmacy no prescription decadron pariet long term usage online drugs store india discount evista otc buy floxin pills online buy over the counter decadron online over the counter glucotrol where to buy cefixime is generic actoplus met available in usa will advair patent expire half price cytoxan glucotrol discount no prescription trazodone drug in fr pharmacy to buy mevacor in uk cara makan pil perancang noriday vytorin no prescription canada where to buy desyrel in canada safely betapace dosage too high generic sominex switzerland buy antabuse fast shipping comprar zyprexa pela internet can you buy doxycycline in mexico buy generic bactroban online celebrex max dose acai discount medications voveran where to purchase where can i buy terramycin for cats dramamine chewable reviews ciprofloxacin hcl 500mg used for florida detroit diesel allison best place to purchase viagra online pastilla mambo 36 where to buy sinequanon nifedipine capsules used buy albenza hong kong advair side effects itching fenofibrate 145 mg cost buy acticin paypal what is craigslist ghosting anti nausea medication dramamine glucophage pcos weight loss is generic cefadroxil available in usa what is brand viagra used for glyburide 5 mg during pregnancy doxycycline shop prescription purchase diflucan on line in usa safe place order epivir-hbv brand clozaril for sale precio del viagra generico en mexico cheap aldactone free shipping overnight nombre de pastillas para abortar cleocin gel sublingual dosage canadian pharmacy online luvox over the counter nitroglycerin topical cymbalta 30 mg uses cheaper alternative to lipitor super power sale online snovitra order generic zoloft online levitra 20 mg effectiveness actoplus met drug in germany pharmacy doxyclinewithoutarx buy rogaine 5 online overnight best price for real shallaki hydrea canada head office zyvox italiano where to buy crestor with visa metformin usage statistics purchase lasix in canada buy calan online india why has mentat ds syrup been discontinued buy rogaine 5 in singapore skelaxin 800 reviews proper dose of cialis 40 mg zyrtec 5 mg tablets flagyl buy online uk brand name cialis super active online what is diclofenac used for in dogs altace no prescription needed what is finast used for effexor xr generic cost canadian does viagra work on girls online canada trazedone amitriptyline pain management does alli work buy online australia what does retin-a 0,025 propecia legal us myambutol no prescription fedex ups where can i buy tadalis sx pharmacies buy combivent ipratropium albuterol augmentin online indications what are the long term side effects of plavix levitra online with prescription zantac 300 para que se usa generic pills for accutane can you buy propranolol over the counter in germany v-gel delivery london seroquel xr canadian pharmacy how the drug industry abandoned science for salesmanship buy pletal cilostazol buy erythromycin generic what is the drug clonidine hcl used for where to get viagra over the counter retin-a 0,025 pharmacy prices list is generic sustiva available in usa buy ephedraxin 40 buy procardia pills new over the counter inhalers tadacip pharmacy coupons can hydrochlorothiazide 25 mg get you high antabuse where can i buy brand cialis by mail order how to buy himcolin in london cleocin wanted online review buy atarax for daily use proventil reviews and dosage comprar metformina 500 diovan online pharmacy shipped to canada cephalexin dosage for uti in women purchase ciplox order brand cialis online without rx zentel drug interactions prozac vs cymbalta weight gain aristocort online meds how to purchase kamagra online provera didn;t work what now synthroid vs armour thyroid risperdal safe dose range albuterol inhaler side effects mouth sustiva buy online benfotiamine pharmacy order buy hoodia singapore nymphomax prices cvs where to buy valtrex cytotec side effects in dogs is diane 35 better than yasmin differin 100mg tablet comment acheter une alliance dans fable 3 buy crestor online with mastercard sildenafil oral jelly for women diovan com hct viagra plus free shipping compra viagra en bogota best place to buy silagra in uk cialis professional canada prescription can you buy elimite buy viagra sublingual online with out prescription azithromycin chlamydia drinking bactrim dosage for kidney infection accutane online price ranitidine dose for adults order pills alli weight loss brand imitrex for sale how to take differin emsam brand order lamictal dc 25 mg tablet montelukast and fexofenadine tablets how much will erexin-v cost buy female viagra boots pharmacy how to order frumil what is himcolin used for does propecia work on hairline buy viagra soft online safely buy prednisone 1 mg quinine sulfate leg cramps best pharmacy to order midamor do i need a prescription for medrol valtrex cream dosage maleato de clorfenamina information online pharmacy no prescription needed tricor what does alli do to you tamoxifen drugs interference how to buy cytotec pills danazol 50mg tablets bactiver antibiotics cheap albendazole sale prescription kamagra oral jelly limited india blopress takeda pharma indian generics online betapace discount emsam mylan doryx generic buy suhagra pills discount canadian pharmacy cytoxan zyprexa generic canada lotensin medication cats awam ki adalat imran khan zyprexa canada price can you only get casodex on prescription cialis for daily use vs. 36-hour cialis purchasing elavil online uk albendazole online store comprar altace en argentina bactroban doctors online how to get keppra on line buy trazodone online no prescription united states lipitor and fish oil capsules sertraline overdose effects is cialis better than levitra cheapest online buy viagra can buy female viagra online buy canada no prescription for revatio estradiol valerate transgender buy over the counter levlen online side effects of prednisone in dogs with lymphoma voveran test dose isoptin from canada kamagra uk online how much will asacol cost piracetam effects on healthy people singulair 10 mg coupon meclizine dosage for dogs best benfotiamine prices order capsules crestor women buy are cipla drugs safe cialis buy cheap coreg online purchase leukeran pills amitriptyline tablets 10mg uses acheter accutane en ligne to buy coumadin in uk donde comprar mobic billig rogaine 2 online kaufen acquisto viagra professional sicuro online cymbalta generic for buy generic buspar with bonus exelon patch new dose buy salbutamol inhaler no prescription donde puedo comprar levitra plus to buy on line without prescription flomax 1 cup in grams uk nymphomax spain over counter buy accutane tablets us imitrex pharmacy coupons buy blopress online at canada pharmacy septilin syrup price in india best price ayurslim viagra from tesco order suprax online in usa discount drugs plavix long term side effects of aspirin overdose citalopram next day qsymia available in uk suprax 400 mg can you get off paxil cailis tablets pletal 50 mg tablets purchasing baclofen online antabuse online shipping what is cipro mg used to treat cephalexin for dogs kennel cough femara in italia nizoral 2 shampoo reviews buspar without food coreg order by phone comprar inderal pela internet adalat uk brand name colospa reviews for men ampicillin price lowest prilosec coupons printables free cost of imuran in india myambutol 400 mg ventolin hfa aer glax order effexor xr on line india buy abilify pills in the us gg 225 promethazine side effects buy erexin-v boots strattera to buy in the uk without a prescription purchase generic aldactone why is there no viagra for women hydrochlorothiazide online forum vytorin generic form blood pressure medicine toprol xl astelin dosage children online sale of zyloprim phenergan brands india ginette-35 mg tablet zolpidem 10mg street value cheapest colchicine tablets uk lioresal new zealand canadian pharmacy e-check sumycin and achromycin with apple juice prinivil canada overnight delivery purchasing rogaine 5 online uk buying plavix without prescrition best site get paroxetine amaryl drugs oral diabetes cialis vs viagra 201 diflucan 2 pills what is the dosage for cialis what is the difference between generic viagra and brand viagra cuanto cuesta el xenical de roche comprar voveran portugal acheter finasteride buy propanolol uk what is doxycycline mono used for to buy casodex ciprofloxacina 250 mg prospect cheapest proscar uk lloyds pharmacy alli discount st vincent coumadin clinic indianapolis depo medrol for sale anafranil tablets for sale mylan-baclofen 10mg tablet healthy manicotti shells suprax dosage child pyridium 50mg tablets colchicine precio mexico where can i get some bupron sr does retin a micro gel come in generic watermelon rind natural viagra what is propranolol taken for i want to pay some neurontin purchase zovirax in usa viagra sildenafil 100mg kaufen long term side effects of provera can you buy artane seroflo wanted online review how to get isoniazid liquid tamoxifen review cipla suhagra review tegretol uk online selegiline hydrochloride side effects meds without a percription casodex aristocort tablets uk how to use arimidex for pct prednisone treatment for dogs with cancer buy brafix visa rumalaya liniment maximum dosage non prescription arava sildenafil citrate tablets vega 100 medicine cleocin gel drug schedule deltasone usa cvs prices order vytorin eritromicina gel nombre comercial where to find domperidone 2013 usa comprar propranolol en argentina dutas buy on line phenergan sleep training brand promethazine for sale synthroid online from canada without a prescription beit arava hostel eilat what is shatavari powder can you buy viagra las vegas buy chloramphenicol 100mg online bactrim dose uti children effexor xr delivery london buy sarafem next day bystolic online cheap estrotab 2mg cost of citalopram at walmart cafergot generic reviews atacand generic equivalent cipla cuts prices of cancer drugs in india canadian family tree search free where to aristocort generic name for maxalt minocycline discounts codes buy cheap renagel pills where to buy trazodone online usa top 100 pharmaceutical companies best midamor prices como comprar floxin cialis coupon phone number how much does prilosec cost at target suhagra tablets cipla over counter wellbutrin sr medication called antivert how to import liv colospa without script imitrex delivery system is there really a generic levitra what does phenergan due to dogs tetracycline trusted online drug stores in canada medline india methylprednisolone procardia generic available revia 100mg hydrochlorothiazide 50 mg no prescription alli costco price acai mist canada buy finpecia online amazon 1 genital aciclovir tablets Purchase schott suprax propane lantern fastest epivir-hbv uk delivery meds net neurontin generic no prescription arimidex cheap sirius xm radio advertisers how to by prandin online allegra d medication azathioprine side effects tiredness fastest prednisolone uk delivery seroquel uk buy purchase aceon lowest price donde puedo comprar diclofenac gel buy zyban canada atorlip-5 without a prescription cheap canadian avodart no prescription where to get promethazine in canada florida flonase best foundation for dry skin 2012 buy zithromax 500mg kamagra gold discounts codes suppliers of motrin in us accutane wiki fr buy tinidazole from canada finpecia with paypal payment online pharmacy uk remeron pastillas cytotec precio mexico levitra generic release date speman for sale usa finpecia discount drugstore cheap fucidin india no prescription atarax viagra usado en mujeres deltasone perth australia crestor 10mg price uk genuine kamagra uk seroquel in canada maxalt no prescription needed less common side effects clomid micardis sales 2009 comprar brand cialis online diflucan dosage for oral thrush lisinopril safe dose range acquisto baclofen sicuro online ondansetron hcl 8 mg price adalat oros dose pharmacy viagra echeck accepted terramycin no prescription needed ampicillin overnight shipping cheap birth control pills advair diskus phentermine side effects with alcohol much does viagra cost canada amantadine medication used unisom 2 doses what is chloroquine made of trazodone withdrawal sweating what is sleep mentation cialis sale australia viagra online micardis fast canada is there a generic for topamax buy duphalac online cheap buy ditropan inhaler canada cheapest ceftin paypal prednisone without prescription canadian viagra for women clinical trials best price for atrovent ephedraxin on line original cialis jelly online increasing returns to scale can you get doxycycline over the counter side effects altace medication get proventil las vegas bromocriptine or cabergoline ciprofloxacinhcl500mg aspirin online ordering best luvox prices abilify by mail 1 hydrocortisone uses buy sleeping pills online no prescription viagra effects men over the counter medicine for severe back pain quickest bupropion depression diltiazem lawsuit canada order minocin online with visa generic lasix online baytril for dogs buy prilosec astrailia como tomar omifin pastillas buy aciclovir tablets on line offering ordering cialis super active tadalafil 20mg lamisil ordering no prescription minocin buy ethionamide bulk how to take vermox 500 buy minipress with e check ceftin 100 review alli price cvs buy generic propecia online with prescription fucidin cream uses thrush strattera pill shop discount code can you get bentyl what does allegra mean lipothin rx betnovate medication buy floxin australia cordarone perth australia zantac no prescription needed canadian online pharmacy billig prednisolone online kaufen buy cheap viagra australia avalide with prescription revia buy online ireland alphagan medicine pastillas cialis para mujer where are parietal and chief cells located no prescription ortho tri cyclen furosemide for sale philippines generic nexium paypal buy albuterol inhalers online no prescription is dipyridamole legal in uk free coupon for nymphomax buy avodart with visa online pharmacy minocin lipitor usa sale i pill website cholesterol rosuvastatin calcium best pharmacy to order cleocin where is the love lyrics and chords purchase erythromycin ophthalmic ointment mail order levitra online pharmacy side effects of amoxicillin 875 mg twice a day augmentin prices philippines is it illegal to order generic amitriptyline buy dapoxetine in india online bactroban uses children brand cialis trial pack guaranteed fairy tail requip magic nootropil 1200 mg tabletta extra strength benadryl pills sale philippines buy levitra citalopram hbr side effects weight gain lasix 100mg buy pfizer viagra patent canada can you buy live starfish accutane generic cost without insurance bentyl where to get keppra cost canadian suprax cefixime wiki birth control pills vs depo provera amaryllis buying solutions lowest price accutane yasmin tablets singapore hospital online pharmacy can you buy aciclovir tablets over the counter uk genital hoodia overseas acheter chloramphenicol pas cher buy combivent online thru paypals ampicillin drugs interactions infections baby aspirin drug classification buy vermox 100mg online what is elocon lotion cialis vs viagra en espanol 20mg aciclovir tablets 200mg side effects what is lipitor used for generic risperdal for sale on line toradol uses dosage order wellbutrin cheap can keppra make you gain weight salary range pharmacy technician canada wellbutrin sr overnight pharmacy liquid prednisone for cats chloromycetin online in us how long does it take for haldol to kick in is there a generic for actonel 150 mg prescription strength ringworm medication safe buy skelaxin online fluoxetine prescription only ordering aciclovir india tetracycline uses skin lipitor with or without food promethazine dosage chart best drugstore foundation for dry skin 2011 is probalan available over the counter is nizoral shampoo sold over the counter buspar discount no prescription buy synthroid cheap synthroid over counter suhagra where to buy valtrex drugs online trimox online pay paypal rhine river incident buy pyridium online reviews i can;t make you love me lyrics allison better than cymbalta bupropion generic cost buy mevacor online amazon what is hydrea medication for cardizem tablets online where keppra revista tu online 2011 buy forzest 100mg online kaanapali alli discount furosemide dosage instructions buy xenical without a prescription buy finast pills online can you buy zaditor online what is accutane success rate how to take cefixime dispersible tablets robaxin women buy stromectol drugstore.com buy xenical in india online maximum lasix dosage where can i buy levitra super active online without a prescription buy estrace 100mg online florinef without prescription canada propecia discount card where to rogaine 2 liv 52 express canada buy super viagra betneval 0.1 pour cent notice what is the dosage for voltaren gel where can i get children;s motrin liquid propranolol review order bactrim online without rx 45 day cycle clomid canadian elimite cream buy lasix in india online achat cialis livraison express nymphomax cost canadian buy digoxin overseas baclofen prices usa tamoxifen uk brand name vermox tablets+nz zithromax shop silagra uses medication prescription strattera online what is rocaltrol drugs vermox walgreens pharmacy how to by hoodia online compound diclofenac sodium avandamet supplier in uk buy nymphomax pills lipothin legal us high dose methotrexate order set trandate dosage recommended ventolin inhaler otc bentyl daily use reviews moduretic medicine children thyroxine binding globulin levels when will diovan be generic can order seroquel online flexeril user reviews acquistare ceftin in italia brahmi suppliers overseas buy risperdal with visa promethazine syrup for cough promethazine syrup australia buyers of lotrisone canada doxycycline india price genuine zithromax 100mg acheter aspirine 75 mg compazine side effects pregnancy buy compazine 20 treating anxiety in children walmart discount prescriptions program how long to take nolvadex for pct get flonase toronto quantity aspirin over counter products actoplus met refills indinavir medicine online prazosin in croatia discover card family guy altace medication where to buy lov cost xalatan where to buy motrin 800 mg what is viagra super active plus canada pharmacy on line uk version of benadryl order buspar on line canada buy confido online pharmacy doxazosin generic wikipedia drugs cheap fml forte sale uk noroxin brand positioning no prescription lotensin sale buy clomid pills where can alliance learn polearms where can i get kytril pills amitriptyline for daily use canada where can i watch one man one jar video order avodart uk symptoms of chlamydia in men didronel shortage seroflo 40 mg pharmacy lotrisone for men in usa online pharmacy generic lamisil brand viagra drug store online lov cost asacol ciprofloxacin hcl 500 mg tablets side effects what is the correct dosage of risperdal how can i get help paying for my cymbalta buy cheap spironolactone craigslist new york apartments for rent short term azax 500 ranbaxy dosage beconase aq 10 mg cost unisom vs generic nizoral online his medications canadian allies wwii arimidex without prescription canada where clomid buy uk reputable online pet pharmacies research grade fosamax best herbal viagra products symptoms of coumadin toxicity estrace drugs com buy rogaine 5 mg online zoloft from stress reviews on alesse 28 birth control discount buy colchicine augmentin dosage for children otitis media how to get orlistat on line precose roche precio argentina where to colchicine price fda canada drugs hytrin with prescription purchase diflucan in mexico imitrex 5mg tablets cheap brand levitra 40 mg duetact weight gain promethazine pills 25 mg effects online pharmacy no prescription needed torsemide e45 hydrocortisone cream boots genuine prometrium 100mg viagra supplies uk buy menosan next day finasteride drug class has diclofenac been discontinued cheap antibiotics online review prescription generic metformin switzerland cialis professional no prescription needed ultra low dose glucophage differin mg india propranolol hcl 20mg tab generic omnicef usa pharmacy where do i atarax in mexico cheap buy avodart online prescription needed kamagra oral jelly medication how to take keflex 500 mg azithromycin 250mg dosage for adults citalopram overdose with alcohol quanto costa vermox canadian online pharmacy for neurontin buy cheap actos purchase zantac in us buy over the counter roxithromycin online generic synthroid same lotrisone from india pharmacy tadalafil online canadian pharmacy magnum viagra drink cheap pulmicort free delivery lopid drugstore.com how to take levothyroxine at night avodart women reviews non prescription penegra pharmacy buspar reviews for men brand advair diskus capsules florida buspar decadron without prescription can you buy acai berries whole foods cialis super active buy online uk betoptic uk online can you buy lotensin over the counter in germany dulcolax delivery buying abilify online omnicef no script periactin visa drugs similar to prevacid avalide from india himplasia tablets price mircette in italia discount pet medications usa elocon cream non prescription purchase lioresal pills tadacip pills order celebrex online no presctiption buying viagra online is it safe is there a generic for diamox cigna healthcare mail order prescriptions levoxyl food interactions side effects of women taking viagra pletal buy online ireland side effects of diltiazem cd 300 mg side effects of methotrexate tablets costco online photo books flagyl without a prescription from india costco pharmacy female viagra price order brahmi online in usa aldactone no prescription accutane mg mastercard when will generic viagra be available acne medication accutane reviews how to buy metformin in singapore best generic levaquin review mexican pharmacy no prescription cytoxan 1 channel vampire diaries venlor daily use reviews buy cheap aristocort pills himcocid with no rx pharmacy in canada universities unisom groggy next day order calander cheap eurax australia pharmacy prevacid cheap us pharmacy omnicef direct pharmacy free viagra trial pack blood genuine doxycycline best price evista raloxifene side effects generic from retin-a 0,025 metoclopramide purchase in canada no prescription do you need rx topamax buy prometrium singapore proscar cost comparison generic pill what is levlen made of yagara india speman purchase in canada no prescription yasmin birth control with no prescription yasmin over the counter drugs valtrex generic for nymphomax tablets for purchase cost of femara vs letrozole pyridium delivery cialis generico en mexico canadian mail order viagra what is propranolol hydrochloride water retention pills bodybuilding billig tetracycline online kaufen claritin reditabs 24 hour brand cytoxan buy japanese viagra commercial zofran po dose for nausea retin-a 0,025 order online where to get triamterene pct etodolac where to purchase emsam reviews weight loss how to import valtrex medicine actos pioglitazone hydrochloride how to get abana in australia side effects of diclofenac 100 mg is generic luvox effective orlistat australia buy how much is serpina tablets zantac available over counter canada healthinvallarta.com normal dose range for lithium carbonate roxithromycin online usa generic viagra reviews forum pill shop discount buy cheap crestor pills viagra plus without insurance us online pharmacy no prescription etodolac como conseguir viagra en argentina buy amantadine pills online generic mycelex-g in usa lisinopril and hydrochlorothiazide tablets usp order viagra online no presctiption buy diakof next day safe place order tadalis sx where can i buy ventolin nebules 24 hour pharmacy near methuen ma how long after methotrexate can i get pregnant how long does it take for actos to start working side effects of benzaclin topical gel diclofenac cream over counter uk order abilify 5mg drug minocycline pills l-tryptophan side effects uk levaquin side effects diarrhea where to buy glucophage online como comprar procardia big sky pharmacy kalispell buy differin for daily use forum ou acheter cialis generique amoxil next day shipping minocycline legal in england zovirax india what dose of clomid should i take for pct lincocin where can i buy it purchase cialis professional on line in usa piracetam side effects libido buy benicar singapore clorfenamina english translation prandin shopping prednisone prescription poison oak kamagra plavix suppliers overseas dexametasona clorfenamina tabletas online generic propecia where can i buy tadacip online without a prescription protonix buy on line chloramphenicol 40 mg pharmacy buy viagra soft online us no prescription buy clonidine in australia taking levothyroxine and weight loss erythromycin stearate order doxycycline from india without prescription online sale of capoten pioglitazone metformin rxlist suprax tablets on line to buy pharmacy mexico brand advair diskus buy aleve online usa natural viagra plus topup duo boots promo code 2013 viagra super active legal in england how long does it take for rosuvastatin to work zyprexa with prescription lilly cymbalta uk canadian pharmacy glucotrol xl canadian acai tablet where to buy domperidone in the us buy birth control pills evista drug in canada pharmacy what is mylan diclofenac 25mg used for prescription allopurinol exactly list of medication for anxiety and depression med cab nootropil buying singulair for dogs generic adalat mylan nifedipine flagyl metronidazole side effects hydroxyzine hcl abuse kamagra oral jelly online legally ic meclizine 25 mg tablet what does alli mean in hawaiian methotrexate side effects nhs aricept non perscription countries astelin australia pharmacy erythromycin eye ointment for sale lincocin coupons cost of zyprexa shot med cab benfotiamine buy brand lasix free or low cost phenergan order vermox from usa without prescription does requip make you gain weight cheapest sustiva is purchasing prescription drugs from canada legal maximum dosage of carafate where does bayer aspirin come from is generic synthroid as effective as name brand singulair tablets kids buy chloramphenicol greece comprar tadalis sx en argentina malegra fxt without a prescription emsam side effects anxiety xenical 120mg online decadron 2 mg tablets us pharmacy online depakote azithromycin chlamydia dose where endep nexium dose for infants mobic western australia how to get high off ventolin abana salon reviews order flovent inhaler online lanoxin delivery tenormin comprar acne medication doxycycline hyclate buy voveran sr online amazon what works better than wellbutrin slimming pills reductil sibutramine how to use sominex buy nifedipine no prescription 365 pharmacy co uk index order inderal online in usa where to buy zebeta without a prescription order abilify pill purchase nizoral lowest price lactulose duphalac side effects can we trust sarafem online dulcolax without prescription best ed pills otc yeast infection medication diflucan aciphex pills rabeprazole buy cheap cheap alternative to wellbutrin how long after stopping doxycycline can i get pregnant serophene daily use reviews is there a drug comparative to aciphex quanto costa benzac 5 viagra super active online meds depakote er max dose effexor xr and alcohol forum order viagra mastercard diclofenac gel medication online celexa order on web levitra super active 100 review online pharmacy pilex sinequan cost canadian canada drugs allopurinol with prescription buy generic viagra online cheap diflucan overnight delivery overnight pharmacy clozaril prandin shortage vigra flyplass florida prednisolone buy cheap alligator shoes purchase generic keppra list of pills that get you high 500 mg valacyclovir hydrochloride baclofen new zealand uroxatral side effects in women diflucan over counter australia calan cost comparison order vermox online in usa calcium carbonate online ordering ordering low dose prilosec best place to buy trazodone lisinopril 20 mg dosage canadian cephalexin how can i get doxycycline suppliers of vasodilan in us phone in order for plendil buy discount generic cialis buy trazodone quick evista drugs rumalaya forte without insurance where to buy actos online prescription discount code for risperdal wellbutrin sr pill canadian online pharmacy elocon buy allopurinol online uk lithium pharmacy coupons online pharmacy uk lariam buy cymbalta in usa sinemet how to buy ashwagandha express canada pharmacies allison iowa where can i buy testosterone in the uk kytril looking for is my alli available in canada what is coumadin toxicity discount voveran sr acheter tadalis sx weaning off topamax side effects buying cyklokapron ramipril side effects rash how long to take cleocin order viagra jelly online what is the normal dosage for nexium antibiotics side effects depression vegetal viagra purchase generic alphagan digoxin medicine heart isoniazid 100mg side effects order abilify 2mg discount over the counter wellbutrin rumalaya discount medications duphalac for sale australia where can i buy pyridium over the counter can you order zebeta midamor without rx noroxin weight gain very cheap brafix cost of abilify 20 mg can you buy rogaine 2 over the counter why is there a shortage of trimox lithium carbonate prices graph allopurinol common dosage healthy man review canada drugs toprol xl with prescription other ingredients in aspirin tablets what kind of inhaler is flovent methotrexate direct pharmacy buy zestoretic mg online viagra super active billig kaufen lloyds pharmacy coventry head office jobs cialis daily dosage effectiveness lipitor delivery london where can i order elocon is singulair a class b drug acyclovir works better than valtrex cheap amaryllis pot it;s healthy mango smoothie haldol injections im cheap viagra order online remeron 30 mg tablets side effects buy cheap zovirax acquistare lasix in italia buy doxycycline low cheap price order glucophage 500mg order lithium 20 mg buy glucotrol xl 200 brahmi pill shop discount code prescription drug lotensin can u buy doxycycline over counter nice asthma guidelines alli coupons printable 2010 what is the correct dosage of buspar cuales son los efectos secundarios de la prednisona fosamax plus d cal what is metronidazole used for in dogs aceon medication side effects prometrium no rx where to buy cheap generic prometrium where can i buy accutane from buying liposafe in manchester order bystolic online uk quiero comprar viagra jelly femara medication overnight delivery generic himcocid usa pharmacy metronidazole contraindications alcohol 100 mg blopress zyrtec rx to otc switch ranitidine tablets 150mg metformin for men in usa brand nitroglycerin buy lexapro apteka internetowa plavix pills sale best place buy diclofenac non persciption levaquin increase cymbalta dosage diovan 40 mg tablet lopid missed dose erythromycin fish medication best generic doxycycline review trandate tablets 40mg trazodone hydrochloride 100mg street value inderal 40 mg dosage flovent western australia promethazine brand name and generic name chloromycetin online pay paypal astelin nose spray coupons asacol generic launch extendaquin billig kaufen ophthacare sublingual dosage buy femara india generic adalat cc luvox pills drugstore penegra online pay paypal compazine not generic luvox no rx zoloft 20 mg side effects gout meds from canada,no prescription amlodipine interactions to buy midamor how much is diakof tablets cheapest place to buy zyrtec prescription clonidine billig kaufen prednisolone 5mg tablets side effects buy sinequan with visa combivent cost comparison generic uk paypal toradol online viagra cheapest prescription lamisil price amazon.co.uk propecia tablets acquisto ginseng sicuro online redustat capsulas 120 mg thyroxine sodium tablets lp best price on tretinoin cream 0.1 generic cabgolin india sale isoptin where can i buy alligators full grown roxithromycin tablets 300mg side effects buy cialis miami abilify women buy regenon viagra canada prescription where can i buy clomid 50mg buy avandamet in singapore adalat generic medication nitrofurantoin rxlist doxycycline dose for lyme disease zithromax and birth control pills albendazole online from india to buy prednisolone cheap generic buy cephalexin quick elavil side effects in dogs cytotec without a perscription top 10 drugstore primers synthroid patient reviews non persciption viagra plus clomid for sale mastercard list of tesco stores selling keflex where can i buy pariet amiloride hydrochloride msds malegra fxt coupons renagel legal in england zetia generic price where can i buy stromectol online without a prescription german remedies pharma ltd quickest metformin retin a cream uses la viagra natural para la mujer generic lipitor canada mircette order finasteride costco pharmacy allergists who use depo medrol ny what is fosamax side effects buy brahmi online reviews half price pharmacy coupon strattera canada buy what is prilosec medication for what is the generic form of xalatan silagra tablets 150 mg eulexin 100mg cheep pfizer coupons for xalatan buy sinequan trainee pharmacy technician what are the possible side effects of cialis exelon in italia diprosone cream no prescription 21st century canine aspirin reviews tetracycline antibiotics uti dosage can i buy a visa gift card with paypal no prescription overnight doxycycline online cardura now co uk prope discoverer ipad walkthrough doxycycline 50 mg rosacea what is clomid 50mg tablets zovirax reviews and dosage nizagara for sale philippines glucophage cost in canada cialis tadalafil 20 mg tablets maxalt migraine medicine what is zestoretic the chepest lisinopril prednisolone tablets 20 mg side effects what is ventolin hfa prescribed for where to buy viagra in india medrol mist canada online pharmacy no prescription pain pills baclofen results forum vasodilan express canada order ciprofloxacin 500mg purchase clomid on line in usa discount serevent mg voltaren emulgel manufacturer is it safe to order levlen online generic ephedraxin lexapro order voltaren supposte costo ordering proventil here in canada non persciption keppra viagra sublingual without prescription buy starlix without rx keflex 1000 mg nebenwirkungen adalat billig kaufen cleocin gel online pharmacy uk online forum prescription order deltasone valtrex 1000 mg 21 tablets combivent 50mg tablets arjuna online coupon code augmentin medicine for kids can you take claritin while trying to get pregnant azax- 500 azithromycin tablets ip generic diamox paypal best place to buy motilium paxil cr 25mg cost cialis viagara discussion forum vente de diclofenac au quebec viagra plus ordering online pharmacy what drug category is tretinoin 0,05 how to order diovan lexapro online coupon code where can your buy valtrex over the counter elavil online without prescription comprar yagara online naprosyn tablets over counter xenical weight loss pills advair diskus 40 mg pharmacy generic cialis safe tretinoin 0,025 discount voucher indocin online in usa new drug laws canada 2011 pharmacy that sells digoxin do i need a prescription for chloromycetin cheapest beconase aq in the uk too little synthroid side effects colchicine to buy in australia discount serophene when to take clomid cycle ovulate comprar cialis original how long does it take to get synthroid out of your system ceftin dosage for strep throat over 1000 games for girls augmentin online usa no prescription differin fast mexico indian phenergan buy benicar boots viagra side effects dangers buying phexin buy zovirax online safely skelaxin 400 mg discontinued diabecon pharmacy order can you buy revatio cheap genuine lamisil best price acheter zestril pas cher urispas side effects uk buy diflucan online in usa prednisolone cheap uk where to buy metronidazole 400mg worldwide pharmacy viagra soft is pulmicort legal in uk how long does it take for minocycline to treat acne bupropion next day delivery without a script compazine online cheapest can you buy mentax avodart hair loss reviews xalatan shop net cabergoline pregnancy class eurax cream adalat canadian pharmacy free shipping levitra generico sicuro buy piracetam powder endep daily use reviews sustiva next day buy antabuse prescription order vytorin side effects memory loss buy online prescription us pharmacy no rx order prozac plavix by mail order buy levitra super active online early ovulation pain on clomid provera discount medications revista natura ciclo 10/2011 mg acai berry herbal medicine prometrium in the uk zofran patient reviews can you get proventil pharmacy jobs generic decadron tablet buy retin a buy midamor online no prescription united states how to use eulexin reviews on bupropion hcl xl reminyl mg tablet what types of cordarone are there zestril side effects mayo clinic tenormin prices usa advair online pharmacy shipped to canada vantin price india can you get metoclopramide cost of levitra professional without insurance washington low income housing alliance state budget who makes voltaren emulgel how to buy eurax haldol tablets uses buy eurax hydrocortisone order prednisone without prescription where to buy accutane online canada male performance enhancement reviews vigra norway very cheap asacol beconase aq roche precio argentina buy propecia pharmacy generic cymbalta 60 mg reviews lipitor sales us order ephedraxin atorvastatin walmart price buy brand advair diskus for daily use cheap combivent uk taking clomid to have twins nitroglycerin buy on line to buy avapro in uk a good web page to buy flagyl with no script can you get tadacip buying confido from canada no prescription western drug eldepryl valacyclovir during pregnancy buy casodex cheap ordering ceftin canada azithromycin dosage chart children comprar haridra portugal anafranil online overnight gasex conference 2012 american lasix online pharmacy no prescription needed bactrim pharmacia y upjohn mexico lowest price estrace cream comprar midamor en argentina crestor rx assistance voltaren ec 50mg zyloprim suppliers overseas cheap actos online buy female viagra discount prinivil online without prescription sertralina without prescription discount canadian pharmacy apcalis sx what does buspar show up as purchasing carafate online uk suppliers of allopurinol in us anafranil suppositories buy where to buy levitra sinequan over the counter different types of drugs and what they do to you biaxin prescription generic from xenical does cialis 5 mg daily work alli shortage orlistat purchase cozaar 25mg pantoprazole side effects joint pain ceftin generic side effects lamictal to buy from europe can i get high off seroquel xr non generic taco cabana terramycin online coupon code luvox from china cost aciphex canada anafranil pas cher italie overnight ciprofloxacin cheap online buy premarin 1.25 mg how long will it take for premarin cream to work indian pharmacy association california where to buy clomid with no prescription where to buy cheap generic glucotrol xl ceftin discontinued buy abilify singapore vasotec tablets price discount cialis soft cheap florinef canada what is hydrea made of where to buy proscar with amex no prescription cozaar sale pharmaceutical journal archive is it legal to import viagra into canada is it illegal to order generic buspar stichting canadian allied forces what is the usual prednisone dosage for asthma acheter livre d;occasion pas cher nizagara overnight online forum buy benadryl pharm acquisto dramamine sicuro online very cheap suprax forum buy seroflo online fluticasone resources for brand viagra store generic zanaflex relaxant my nimotop coupons propecia generic date 2012 colospa buy canada cipla pvt ltd bangalore lov cost female cialis omnicef medication online online no prescription uk for cialis soft buy zithromax with paypal where to get clomid from low cost digoxin mirapex er price effectiveness of cialis for daily use xanax high length ginseng prices 2011 virginia eritromicina 500 mg genfar best generic cozaar sites buy femcare boots pharmacy acheter pas cher alesse buy levaquin 80 mg online order non generic floxin toradol spain over counter costco watford crestor pharmacy prices list tricor purchase in canada no prescription buy pravachol pills online anastrozole reduce gyno where do you inject toradol menosan online uk levitra for women effects how to buy glucotrol xl rumalaya forte suppliers overseas nitroglycerin spray prices order generic shatavari medication errors canadian nursing homes online lioresal purchase order shallaki canada levitra 10mg bula buy duphalac online usa buy alli mexican pharmacies celebrex dosage australia sertraline 100 mg availability where to get brand amoxil pct dr. reddys finasteride cost generic from alavert purchase famvir cheap is cialis legal in the uk azithromycin alcoholic beverages buy azithromycin online how often can i buy allegra d fluoxetine prices cvs prevacid coupons june 2012 v-gel cheap uk buy biaxin pills online aciclovir express canada buy levothyroxine 150 mcg buy online trimox generic buy medrol discount depakote ordering online pharmacy bula do cloridrato de sertralina 50mg glimepiride maximum daily dose the drugstore cowboys uk where to buy biaxin drugs online ethionamide results forum onlain tv cefadroxil generic reviews order no script voltaren prevacid coupons 2013 original blue pill vasotec generic release date aricept coupons discounts order dilantin canada prescription carafate tablets picture how can i get my doctor to prescribe wellbutrin what is lioresal tablets topamax no rx online lynoral doctors online decadron for sale australia generic depo provera ephedraxin to buy in england cheap minocycline 100mg fertility drugs for men low sperm count buy rogaine 2 hong kong buy arjuna online no prescription us how to get arimidex drug can order amitriptyline canada list of tesco stores selling flonase cialis information sheet diarex where can i buy buy triamterene online no prescription united states buy pariet without rx dostinex prescription assistance program where can i get ampicillin cymbalta mg buy can you get high off ciprofloxacin hydrochloride co-paroxetine 20 mg tablet buy tetracycline online safe prescription lithium drug store online cytotec for abortion use zestril classification discount prinivil synthroid pills pictures are there long term side effects of benadryl tadacip australia companies only anafranil side effects ocd citalopram where to get buy xenical diet pill dipyridamole where to buy in canada isotretinoin side effects in females plendil generic uk paypal diclofenac can you buy brahmi acquisto pletal sicuro online is ethionamide legal in uk online pharmacy no prescription needed triamterene why has femara been discontinued venlor pharmacy order minocin acne price suppliers of levitra in us 20 mg prednisone side effects diovan medication on line zanaflex discount voucher buy oxycodone online no prescription needed order viagra sublingual medication by mail seroflo with no rx comprar atarax original where diarex airmail online erection packs 2 india toradol breastfeeding american academy pediatrics what does lisinopril treat zyprexa class action lawsuit 2009 where to purchase live crawfish in dallas viagra professional discount medications aceon 100mg cheap generic zocor online discounted allegra d buy entocort tablets online heb-pharmacy-generic-drug-list pamelor pharmacy what does cialis do for women buy nolvadex online in australia best price for real glucophage maxaman doctors online rimonabant buy online can youtube buy cialis jelly in ireland tadalafil has anyone ordered antibiotics online buy maxalt online no prescription united states orlistat dose per day best place to buy gernic cialis penegra 100 price digoxin oral to iv dose femcare canada head office actoplus met online shipping eulexin next day delivery oral use promethazine recreational potential donde comprar proscar sin receta can i get live tv on my ipad cafergot buy online india comprar lotensin pela internet etodolac on the internet cleocin gel medication online meclizine over counter medication pyridium 100 order generic drugs online topamax tabletas de 25 mg fluconazole boots uk prescription clomid 50mg blopress brand positioning viagra soft fast usa zyloprim with american express what is inderal made of pyridium tablets for purchase is it is itlegal to buy clonidine online how much mg of aspirin to take avodart 10 mg online pet meds no prescription rio rico pharmacy rio rico az tegretol 100mg tabs american keppra yasmin generico seroquel side effects next day canadian alliance of dance artists bc resource buy generic ditropan online with prescription inderal la 80 half life buy keftab in india online comprar himplasia original brand lincocin buy minipress looking for allie brosh hyperbole and a half interview benzac tablets on line to buy buy actonel generic where to get kamagra soft pct current price brand levitra canadian chinese alliance churches association ccaca acronym periactin mexico generic thyroid medication and pregnancy symptoms buy depakote online biaxin in italia imuran for men in usa acne medication no prescription buy finpecia in india online levitra mg tablet where do i evista in uk viagra alternatives over the counter australia 100% real viagra buy betnovate from canada buy lamictal online cheap cost of actonel 150 what is the maximum dose of zyprexa zydis viagra rezeptfrei nachnahme can you buy elimite otc exelon nuclear partners pictures of different types of pain pills generic fucidin no prescription doxycycline alternative where can you get lithium buy ambien no prescription medrol dose what does the posterior parietal lobe control can you get high off phenergan pills evista no prescription reviews vermox 30 ml oral suspension what is ciprofloxacin hcl parlodel prescription only what does cipro 500 mg look like buying claritin in manchester canada drugs prevacid with prescription mexico online drug stores zovirax online forum pravachol side effects memory loss aciphex 20 mg tablet ec eis buy xenical canada florinef legal us youtube stats tracker cost of reminyl prednisone for dogs cancer mail order generic dapoxetine bayer vardenafil 20 mg overnight pharmacy prescription lasix without what is the clomiphene citrate challenge test buy levothroid 10 is generic flomax available in usa cialis information cialis vs levitra diclofenac sodium 50mg gastro-resistant tablets yasmin birth control where to start how much will midamor cost pharmacy has best price torsemide buspar canadian source define content validity seroxat and weight gain dostinex compresse list of tesco stores selling probalan lexapro for anxiety and ocd overseas pharmacy no prescription celexa best place to buy cialis soft in canada can i take cough medicine with zithromax hydrochlorothiazide bnf lariam for sale insurance age broker apprentice xenical order online can you buy urispas over the counter in germany endep perth australia best place to buy tetracycline in uk can i make imuran folic acid methotrexate dose ordering cleocin here in canada buying viagra on craigslist how to buy kamagra gold pet pharmacy online usa usa drugstore now ampicillin pharmacies best pharmacy to order tegretol cheapest ampicillin in the uk robaxin roche precio argentina levitra plus woldwide shipping cafergot pharmacy brand advair diskus online forum fluticasone salmeterol generic ventolin generic reviews mycelex-g next day delivery canada post shoppers drug mart north york buy zebeta online in usa cost of lexapro 10 mg without insurance nolvadex dosage cycle nike air max 95 womens pink avodart dosage administration hytrin generic wikipedia drugs citalopram over the counter usa order nolvadex online purchase lipitor 10mg ic doxycycline hyclate 100mg uses how to take skelaxin 800 mg femcare order in the us where should i buy alli in canada where to buy 5 mg prednisone side effects what is lukol made of discount differin otc effects of viagra on heart patients where can i order apcalis sx generic lutera birth control pills online stieva-a cream 0.025 buy ciproxin buy over the counter maxalt online paxil without prescriptions buy asacol 400 mg abilify pill shop discount code order prometrium no prescription buy levothroid singapore purchase frumil cheap can you get zestoretic buy albendazole discount how to buy cardizem 100 premium acai hydroxycut side effects walmart pharmacy propecia price