ils 1. sākuma periods (1785.-1918.g.)

- Jāatzīmē, ka aviācija Latvijas teritorijā pastāvēja sen pirms Latvijas valsts izveides. Ari pasaulē aviacijas sākumi ir jāmeklē tieši šinī periodā, no tā var secināt, ka latvieši savā attīstībā neatpalika no pasaules tendencēm. Tā kā 20.gs. sākumā aviācija bija modes lieta, tad arī daudzi latvieši par to ļoti interesējās. Visā Krievijas imperijā aviācija bija visattīstītākā Baltijas reģionā. Riga sākumā pat bija Krievijas imperijas aviācijas metropole. Izveidojās Rigas Studentu gaisa kugniecibas un lidojumu tehniskā biedriba, ar kuras paīdzibu daudzi nākotnes aviatori būveja savus pirmos balansplanierus. Rigā notika aviācijas izstādes, lidmašīnu demonstrējumi - tas bija iemesls aviacijas popularitātei. Sākoties pirmajam pasaules karam, latviešu aviācijas pionieri brīvprātīgi pieteicās dienēt Krievijas impērijas gaisa spēkos, kur apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemacīties lidot.

1785.g. Pirmie mēģinājumi iekarot gaisa telpu bija E. Johansona Bīnemaņa veiktie lidojumi ar paškonstruētu gaisa balonu.

1903.g. 17.dec brāļu Raitu lidmašīna ar mehānisku dzinēju paceļas gaisā, kaut tas arī nenotiek Latvijā, šis notikums veicināja interesi par aviaciju latviešos, kā rezultatā:

1909.g. Fridriha Candera vadība tika nodibināta Rīgas Studentu gaisa kuģniecības un lidojumu tehniskā biedība;

1910.g. Latvijā notiek pirmie lidojumi ar motorlidmašīnu, Kalepa rupnīcā "Motors" sāk ražot lidmašīnu motorus, "Baltijas krievu vagonu rūpnica" izveido gaisa kuģniecības nodaļu, kas sāk ražot lidmašīnas.

Kā lielākos šā laika aviatorus var minēt:

€ E. Johansons Bīnemanis - sākot ar 1785.g lidojumi ar gaisa balonu

€ Teodors Kaleps - izveidoja lidmašīnu motoru rūpnīcu Rigā

€ Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, izpletni, kara lidotājs

€ Frīdrihs Candars - starpplanētu lidojumu pētnieks

€ P. Ābrams, K.Vīziņš - izgatavoja planieri, kara lidotāji

€ E. Pulpe - tā laika inteliģentākais aviators, kara lidotājs

€ Rūdolfs Celms - kara lidotājs, apbalvots ar Jura krustu.

€ Jānis Šūmanis - kara lidotājs

€ Oļģerts Teteris - kara lidotājs, apbalvots ar četriem Jura krustiem.

€ Kristaps Henrijs Cīrulis - kara lidotājs

€ A. Rozentāls - konstruējis savu motorlidmšīnu, kara lidotājs

€ Jēzups Baško - kara lidotājs

€ Jānis Steglavs - skārdnieks, lidmašīnu konstruktors

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒSTURE

SATURS:

1. DAŽI PIRMIE.

2. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA.

3. SATIKSMES AVIĀCIJA.

4. LATVIJAS AVIO RŪPNIECĪBA.

5. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA KARADARBĪBĀ.

6. LATVIEŠU PILOTI 2. PASAULES KARA LAIKĀ.

7. AVIĀCIJA PADOMJU OKUPĀCIJĀ.

8. LATVIJAS AVIĀCIJA MŪSDIENĀS.

9. AVIĀCIJAS NOZĪME.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA:

"LATVIJAS AVIĀCIJA UN TĀS PIONIERI"-KĀRLIS IRBĪTIS(1997.g.) "GAISA IEKAROŠANA"-(1933.g.)

"LATVIJAS KARA AVIĀCIJAI 75"

JURIĀNA BAŠKO(ĢENERĀĻA JEZUPA BAŠKO DĒLS) LIECĪBAS.

SANDRAS SUBOTAS DIPLOMDARBS.

REFERĀTU RAKSTĪJA:

ROBERTS ANDREJEVS(1999.g.)

1. DAŽI PIRMIE.

Līdz ar 20.gs. un tā tehniskajiem jauninājumiem, pasaulē viena no interesantākajām tēmām bija aviācija. Daudzus jauniešu prātus saistīja planieru būve un gaisa iekarošana. Aviācija bija kļuvusi par modes lietu. Daudzās pilsētās notika lidmašīnu paraugdemonstrējumi, kas piesaistīja milzīgus skatītāju pūļus. Viens bija skaidrs, aviācija atklāja jaunu ēru cilvēces attīstībā. Daudzi latviešu jaunekļi vēlējās kļūt par gaisa iekarotājiem, sākumā būvējot planierus, veiksmīgi vai ne pārāk, un vēlāk paši veiksmīgākie dienēja Krievijas impērijas Gaisa spēkos, cīnoties ar pretinieku pirmā pasaules kara laikā. Krievijas impērijas Gaisa spēkos apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemācīties lidot. Izveidojoties Latvijas valstij viņi kļuva par jaunās Latvijas Gaisa spēku lidotājiem, dodot lielu ieguldījumu aviācijas attīstībai ar savām zināšanām un pieredzi. Šeit ir daži labākie no viņiem, kā arī daži notikumi, kas veicināja daudzus pievērsties aviācijai:

· E.Johansons Bīnemanis 1785.g. Kurzemē sekmīgi divas reizes demonstrēja pacelšanos gaisa balonā.

· 1910.g. 1.martā T. Kaleps rīko izstādi, izstādīdams savu tikko nopirkto brāļu Raitu tipa lidmašīnu, skatītāju daudzuma dēļ tika sarīkota atkārtota izstāde, kā arī tika rīkotas lekcijas par aviāciju.

· Pirmie lidojumi Rīgā lidmašīnai ar motoru:

ü 1910.g. 6. Jūlijā pirmais lidojums Latvijā lidaparātam ar motoru(pilots A.Kuzminskis, ilgums:56 sekundes).

ü 1911.g. 5. Martā pilots A. Kuzminskis nolido ar "Bleriot 9" 1 minūti un 50 sekundes, augstums 25 metri.

ü 1911.g. 6. Martā pilots V.Smits ar "Sommer" nolido 3 minūtes,44 sekundes, augstums 80 metri.

ü 1911.g. 10. Martā pilots V.Smits nolido ar "Sommer" 9 minūtes, 37 sekundes, augstums 170 metri.

· Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, veicis 13 lēcienus ar paškonstruētu izpletni. Dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, līdz Latvijas valsts izveidošanai, kļuva par vienu no pirmajiem Latvijas militārajiem lidotājiem. Gāja bojā negadījumā, pārbaudot lidmašīnu.

· Fridrihs Candars - pētījis starpplanētu lidojumu iespējamību un izstrādājis tādas idejas, kā - daudzpakāpju raķetes, kurai pēdējā pakāpe būtu ar spārniem, alumīnija pulvera degvielu, saules bateriju izmantošanu kosmosa kuģos - kuras tiek realizētas tikai mūsdienās. Pēdējos pētījumus veicis Maskavā, kļuvis par vienu no ievērojamākajiem PSRS raķešu un kosmosa tehnoloģiju speciālistiem.

· P. Ābrams, K.Vīziņš un Treibergs izgatavoja planieri un veica vairākus veiksmīgus lidojumus. Abi kļuva par Krievijas impērijas Gaisa spēku lidotājiem 1.pasaules karā. Tūlīt pēc Latvijas neatkarības iegūšanas dezertēja ar lidmašīnu, tādejādi Latvija ieguva vēl vienu lidmašīnu.

· E. Pulpe - studējis gaisa kuģniecību Maskavā un Francijā Sorbonnā. Uzbūvējis motorlidmašīnu un 1910.g. veicis vairākus lidojumus. Sākoties pirmajam pasaules karam, iestājās Francijas Gaisa spēkos, par drosmi kaujas laukā saņēmis medaļu "Medaille Militaire" un "Croix de Guerre avec Palms", kā arī četras reizes pieminēts militārajā žurnālā "Citatoin D'Armee". Diemžēl varonīgā gaisa kaujā krita, un Latvija zaudēja savu visinteliģentāko un daudzsološāko aviatoru.

· Rūdolfs Celms - jaunībā konstruējis divplākšņu planierus; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, apbalvots ar Jura krustu; dienējis Latvijas Gaisa spēkos, vēlāk strādājis aviācijas sabiedrībā "Lufthansa".

· Jānis Šūmanis - veicis vairākus lidojumus ar paškonstruētu planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā; pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, atgriezās Latvijā, kļūdams par rakstnieku.

· Oļģerts Teteris - studiju laikā konstruējis planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, izcīnījis sešas uzvaras. Tika apbalvot ar četriem Sv. Jura krustiem, taču diemžēl kara laukā krita.

· Kristaps Henrijs Cīrulis - izstrādāja personīgo motorlidmašīnu bez Gaisakuģniecības un lidošanas tehnikas biedrības atbalsta. Kara laikā dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos, pēc revolūcijas devās uz ASV.

· A. Rozentāls - mācoties vidusskolā uzbūvē planieri un veica daudzus lidojumus. Pēc diviem gadiem uzbūvēja motorlidmašīnu, lai uzbūvētu šo lidmašīnu viņš ņēma aizdevumu bankā, kuru nespēja atdot, tādēļ viņam to konfiscēja. Pirmā pasaules kara laikā dienējis Krievijas Gaisa spēkos, taču diemžēl atgriežoties no kaujas uzdevuma gāja bojā.

· Jānis Steglavs- skārdnieks un cauruļu meistars, kurš aizrāvās ar aviāciju. Uzzinājis par izsludināto konkursu par labāko kara lidmašīnas projektu, izstrādāja vairākus divplākšņus, kuriem bija viņa profesijai raksturīgās īpatnības, divplāksnis Pēterburgas izstādē izsauca lielu ažiotāžu, jo tajā bija izmatotas daudzi neredzēti dzels konstrukciju risinājumi, turklāt tā bija pati ātrākā un tās maksimālais ātrums bija 130k/h, kas šim laikam viennozīmīgi bija milzīgs sasniegums.

2. Latvijas kara aviācija.

Latvijas kara aviācija sāka veidoties līdz ar trīs latviešu pilotu - Jānis Priedītis, Voldemārs Jakubovs un Narciss Puškelis - dezertēšanu savos "Nierport" tipa iznīcinātājos no Krievijas impērijas Gaisa spēkiem 1919.g. maijā. 1919.gada 7. jūnijā A. Valleikam tika uzdots sākt veidot Latvijas armijas Aviācijas grupu (Latvijas kara Aviācijas dibināšanas diena). Divu nedēļu laikā pieteicās četrpadsmit pieredzējuši virsnieki un vēl 95 apakšvirsnieki, kā arī privātie lidotāji un lidmašīnu tehniķi. Taču viņiem nebija nevienas lidmašīnas. Tika izdomāts un realizēts viltīgs plāns tehniskās bāzes iegūšanai - vācu liellaiva, kurā bija četras lidmašīnas un kura tika sūtīta uz fronti, tika novirzīta uz Spilves lidlauku. Saniknotie vācieši pieprasīja lidmašīnas nekavējoties atgriezt, taču sabiedroto militārā misija atļāva divas lidmašīnas paturēt, tā Latvija ieguva savas pirmās lidmašīnas - "NIEUPORT 24"un "SOPWITH STRTTER 1 ½". Šīm lidmašīnām bija nepieciešams nopietns remonts, tādēļ tikai 1919.g. 5. augustā tika veikts pirmais Latvijas armijas aviācijas lidojums. Pirmais kaujas lidojums notika šā paša gada 26. un 27. augustā, kur ar lidmašīnām "Sopwith" un "Nierport" tika nomestas 19 bumbas uz militāriem objektiem padomju frontē. Tanī pašā laikā dezertēja vēl viens pilots, atlidodams ar savu lidmašīnu. Tika izveidota otra aviācijas grupa, kurām 1919. g. 30. septembrī apvienojoties izveidojās Latvijas aviācijas parks, kuru vadīja leitnants Rūdolfs Drillis. Tā kā situācija valstī bija nestabila un bija pieteikušies dienestā ap 400 cilvēku, Drillis dienestā izvēlējās tikai pilotus un citus speciālistus. Ātri tika noorganizētas darbnīcas un abas lidmašīnas "Nierport" un "Sopwith" sāka izlūklidojumus virs pretinieka Bermonta Avālova pozīcijām. Pozīciju fotouzņēmumus nodeva sabiedroto flotei, kas savukārt bombardēja pretinieka pozīcijas. Tādejādi precīzas Angļu kuģu uguns atbalstīti, 3. novembrī latvieši īsā laikā atspieda pretinieku, līdz tas izklīda. Pretiniekam atkāpjoties, tika atrastas ap 30 lidmašīnu, no kurām astoņas iekļāva Aviācijas parkā. 1919.g. angļi nodeva Aviācijas parkam septiņus "Sopwith Camel" iznīcinātājus un trīs "Sopwith Struter 1 ½". Turklāt 1920.g. parku papildināja vēl divi Krievijā dezertējuši piloti ar savām lidmašīnām. Līdz pamiera noslēgšanai ar Padomju Savienību nedaudzās Latvijas kara aviācijas lidmašīnas izdarīja 69 kaujas lidojumus ar kopējo ilgumu 101 stunda. Diemžēl šī bija pēdējā un vienīgā kaujas operācija, kurā piedalījās Latvijas kara aviācija. 1921.g.martā aviācijas parku likvidēja un tā vietā izveidoja Aviācijas divizionu F. Zutes un pulkveža J. Baško vadībā. Tika izveidota aviācijas skola un notika nopietna jauno pilotu un mehāniķu sagatavošana. 1924.g. Aviācijas divizionā bija 5 eskadriļas : 1)Iznīcinātāju; 2)izlūku; 3)koriģētāju (artilērijas uguns vadīšanas no lidmašīnām), 4)rezerves un 5)Aviācijas skola. Aviācijas budžetā iedalīja 673000 Ls. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par Aviācijas pulku. 1922.g. 1. Decembrī izveidoja Jūras Aviācijas nodaļu, tās gada budžets bija 57000 Ls. Aviācijas divizionā bija 27 lidmašīnas, no kurām 19 bija novecojušas vai nolietotas kara laikā. Divizionā bija 16 dažādu tipu lidmašīnas, divizions bija drīzāk aviācijas muzejs nekā kaujas vienība. Tādēļ Latvijas valdība nopirka 10 Itāliešu Ansaldo Batilla A-1 iznīcinātājus, no kuriem divi jau drīz avarēja. 1925.g. nopirka vēl dažas itāliešu Ansaldo Batilla A-1 un 10 S.V.A. lidmašīnas, kā arī 10 angļu De Haviland DeH 9A izlūkus. Angļu sūtnis Latvijā atzina, Anglija bija pārdevusi sliktas kvalitātes otrās šķiras lidmašīnas, turklāt Anglija turpināja savu neētisko politiku turpmāk. Citas valstis uzskatīja, ka pārdot Latvijai labas lidmašīnas ir bīstami, jo tās var nonākt potenciālā pretinieka - PSRS - rokās. Diemžēl, lidmašīnas ir dārgi ieroči, un tās strauji noveco, pastāvīgi bija nepieciešama lidmašīnu uzlabošana un remonts, kas prasīja papildus resursus. Bija plānots apgādāt armiju ar 100 jaunām lidmašīnām, taču tā kā Latvijā nebija iespējams saražot tik daudz lidmašīnas, tad valdība nolēma pasūtīt tehniskām prasībām atbilstošas ārzemju lidmašīnas. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par aviācijas pulku. Valdība iegādājās angļu vājas kvalitātes Martinsyde F-4 iznīcinātājus un ap 1930.g. arī labākas kvalitātes iznīcinātājus Bristol Buldog 2 un AVRO 504k apmācības lidmašīnas. Francijā iegādājās Gaourdou Lesseure iznīcinātājus, Čehslovākijā - 21 Letov Šmolik Š-16 izlūklidmašīnas, kas spēja pārvadāt 300-600kg bumbu kravu; Vācijā - B.F.W. U-12 Flamingo tipa lidmašīnas, Itālijā - Fiat C.R.-1 iznīcinātājus, bet Latvijā AVDI tipa izlūklidmašīnas. Stāvokli kara aviācijā bieži kritizēja Latvijas saeimā, biežo avāriju dēļ (Rīgas kapos strauji veidojās bojā gājušo lidotāju kapu rindas ar īpatnējiem krustiem propelleru veidā). Tika ievēlēta speciāla izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu biežo avāriju iemeslus. Atklāja, ka tie varētu būt lidmašīnu pārāk daudzie tipi, rūpnieciskie defekti, nepietiekama lidotāju apmācība, kā arī bija avārijas, kurās iemesls bija alkohols. Katra lidotāja sagatavošana valstij izmaksāja 5000ls. Gadā aptuveni notika 23 avārijas un bojā gāja 4% avārijās cietušo pilotu, turklāt vēl jāpieskaita sasistās lidmašīnas, vēlāk avāriju skaits samazinājās. Jau 1928.g. saeimas kara komisija norādīja: ka lidošana ar vecām lidmašīnām būtu noliedzama, aviācijas organizācija jāpārkārto, koncentrējoties uz dažām vienāda tipa lidmašīnām, aviācijas skolai jāpiešķir vairāk naudas un visa aviācija jāpakļauj vienam aviācijas priekšniekam. Pēdējos brīvības gados Latvija pasūtīja 30 modernus Hawker Hurricane iznīcinātājus, kas bija bruņoti ar 4 vai 8 ložmetējiem un diviem lielgabaliem. Lidmašīnas bija izmaksātas, bet kara sākšanās dēļ, angļi Latvijai tās nedeva. Latvieši pievēršas iznīcinātāju būvei Latvijā. Šāda tipa iznīcinātājs bija Irbīša konstruētais I-16 (480km/h, 7800m iespējamais augstums, 4 ložmetēji un divi lielgabali). 1939.g. uz Latviju atlidoja 72 poļu lidmašīnas, kuras izjauktā veidā glabājās Spilves lidostā. Tuvojoties karam, paredzēja iespējamus uzbrukumus valstij, tādēļ tika izveidoti maskēti lidlauki, kas bija domāti, lai ar vienu uzbrukumu nevarētu iznīcināt visu aviāciju. Latvijas kara aviācija bija gatava karam, taču Kārlis Ūlmanis parakstīja nepretošanās dokumentu Latvijas okupācijai. Poļu lidmašīnas tika nacionalizētas uzreiz, bet latviešu lidmašīnas, kuras bija slēptajos lidlaukos nacionalizēja vēlāk. Daļa lidotāju iestājās fašistiskās Vācijas vai PSRS gaisa spēkos, lai mēģinātu cīnīties par Latvijas brīvību. Lielāko daļu lidmašīnas vai nu sadedzināja, vai nacionalizēja. Daudzus lidotājus izsūtīja vai noglināja .

Pēc tam izveidojās :

Iznīcinātāju eskadriļa ar 12 lidmašīnām "Gloster", kapteinis N. Balodis;

2. Iznīcinātāju eskadriļa ar 9 lidmašīnām "Gloster", kapteinis J. Balodis;

3. Iznīcinātāju eskadriļa ar 3 "Gloster" un 6 "Buldog" lidmašīnām, kapteinis V. Eglītis;

4. Iznīcinātāju eskadriļa, kapteinis E. Mellups;

5. Izlūkošanas eskadriļa ar 2 Hawker "Hind" un 6 "Smoilk S - 16", kapteinis E. Balodis;

6. Izlūkošanas eskadriļa ar 10 "Stampe et Vertongen SV - 5", kapteinis A. Tomas;

Izlūkošanas eskadriļa ar 4 "S-16" lidmašīnām, kapteinis J. Pagrods;

8. Jūras izlūkošanas eskadriļa ar 4 "Fairey Seal" un 1 "Swenska Aero S-11", un 1 "Swenska Aero Pirate" lidmašīnu, kapteinis E. Ercums;

3.Satiksmes aviācija.

Tā bija pakļauta satiksmes ministrijai. Tai piederēja: 1.satiksmes aviācija; 2. Aizsargu aviācija; 3. Sporta aviācija.

1. Satiksmes aviācija 1934.g. izveidojās civilā aviācija. Darbojās šādas līnijas: Rīga - Liepāja(Lidmašīna lidoja divas reizes dienā un maksa bija 14 Lati); Rīga - Ventspils - Liepāja; Rīga - Krustpils - Daugavpils;

Gadi Nolidotie km Pārvadātie pasažieri Pārvadātaispasts (kg) Pārvadātās preces (kg)

1922.g. 148000 338 1047 18009 1924.g. 348000 399 2390 34419 1925.g. 507000 1028 1733 28940 1926.g. 761000 2550 29500 61000

2. Aizsargu aviācija.

1929.g. izveidojās Aizsargu aviācija A. Valeika vadībā , tās galvenie uzdevumi bija sagatavot jaunus lidotājus un uzturēt atvaļinātajiem lidotājiem augstu lidošanas prasmi. Reāli tā sāka darboties 1931.g. Tās biedri piedalījās lidojumos pa visu Latviju. Tai piederēja 31 jauna lidmašīna. 1932.g. izveidojās Jūras Aizsargu aviācija. Tā darbojās Liepājā. Aizsargu aviācija bija pakļauta Iekšlietu ministrijai.

3. Sporta aviācija

Sporta aviācijai nebija ne komerciālu, ne militāru mērķu, vienīgai mērķis - sports un augsti rezultāti. Sporta aviācija ir ļoti dārga. 1937.g. 9. Jūnijā Latvijas lidotāji piedalījās apkārtlidojumā pa maršrutu Rīga - Karalauči - Berlīne - Parīze - Londona ar K. Irbīša uzbūvēto jauno sporta lidmašīnu. Labākais Latviešu sporta lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis.

4.Latvijas Aviācijas rūpniecība.

Aviācijas rūpniecības pirmsākumi ir meklējami 20.gs sākumā, kad Teodors Kaleps iegādājās brāļu Raitu tipa lidmašīnu un sarīkoja šim pasākumam par godu izstādi, kas guva milzīgu atsaucību. Tā rezultātā, viņam radās liela interese par aviāciju un savā rūpnīcā "Motors" uzkonstruēja un sāka ražot motorus. Viņa veiksmīgākais motors bija rotatīvais motors M-1, šo motoru iekļāva Krievijas impērijas Gaisa spēku ekipējumā, jo tas bija ļoti drošs un ekonomisks šim laikam. Ļoti veiksmīgi Rīgā darbojās "Russo-Baltiskij vagonnij zavod" (RBVZ), kas ne tikai ārkārtīgi veiksmīgi ražoja vilcienu vagonus, taču ražoja arī visā Krievijā visdrošāko un labāko auto. 1910.g tika izveidota gaisa kuģniecības nodaļa, kas bija nopirkusi licenci ražot "Sommer" tipa motorlidmašīnu. Divu gadu laikā tika uzbūvētas septiņas "Sommer" tipa lidmašīnas, divus Jakoba M. Hakela konstrukcijas divplākšņus un Krievijas kņaza Kudašova izstrādātu lidmašīnu "Kudašov 4". Par sasniegumiem lidmašīnu būvniecībā RBVZ 1912.g. tika apbalvota ar Pēterburgas starptautiskās aviācijas izstādes Lielo zelta medaļu. 1913.g. gaisa kuģniecības nodaļa tika pārvietota uz Pēterburgu. 1914.g. RBVZ automobīļu nodaļa, kas atradās vēl Rīgā speciāli lidmašīnai "Iļja Muramec" izstrādāja un izgatavoja motoru, kas apvienoja Vācijā ražoto motoru "Argus" un "Benz" labākās īpašības. Diemžēl sākoties pirmajam pasaules karam, visas rūpnīcas tika evakuētas uz Krieviju. Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis pasaules slaveno fotoaparātu Minox. 1925.g. izveidojās a/s "Christine Backman" uzņēmums, kurš ražoja lidmašīnas pēc pasūtījuma (pārsvarā Abatross divplākšņus). 1928.g. pēc pasūtījuma uzņēmums konstruēja divus hidroplānus IVLA-22, vadoties pēc nepilnīgiem rasējumiem somu valodā, kā arī pēc smagi avarējušas lidmašīnas atliekām. 1929.g. sākas 5 Flamingo lidmašīnu būve, taču tā netika pabeigta, jo uzņēmums bankrotēja. Tā rezultātā galvenais konstruktors Kārlis Irbītis pārgāja strādāt uz VEF. 1935.g. Kārlis Irbītis ierosināja VEF ražot lidmašīnas. Pēc atgriešanās no Milānas avio izstādes, Irbītis konstruēja monoplānu I-11, kas pārspēja pasaules rekordu ātrumā, taču tas netika fiksēts (attālumu no Rīgas līdz Kauņai 240km I-11 veica stundā un divdesmit minūtēs). Uz I-11 bāzes Irbītis konstruēja mācību iznīcinātāju I-12. 1937.g. vasarā I-12 piedalījās Anglijas sacensībās King Cup Race un ieguva 1. godalgoto vietu, turklāt arī I-12 ieguva starptautisku atzinību. Vēlāk ar šo lidmašīnu tika uzstādīti vairāki rekordi Nākošā Irbīša konstruētā lidmašīna I-14 izmēģinājumos pilota vainas dēļ cieta avārijā un šis projekts netika vairs turpināts. Kara ministrija pasūtīja VEF izgatavot vairākus SV-5 tipa lidmašīnas, taču Irbītis tās uzlaboja un izveidoja I-15, taču diemžēl tā arī gaisā nepacēlās PSRS iebrukuma dēļ. Tā paša iemesla dēļ arī netika pabeigtas Irbīša konstruētās lidmašīnas I-16, I-17, I-18 un I-19, kurš būtu varējis attīstīt ātrumu 680 km/h. Netika pabeigts arī bumbvedējs JDA-10M, ko projektēja latviešu izcelsmes ASV profesors Akmens. Bumbvedējs varētu attīstīt 330km/h lielu ātrumu un pacelties 6800m augstumā, lidmašīnas svars bija 2800kg. Līdz ar Latvijas okupāciju, VEF tika nacionalizēts. Rūpnīcu daudzi speciālisti bija spiesti pamest un lielāko daļu lidmašīnu, kas atradās rūpnīcā iznīcināja.

Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: akciju sabiedrība "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis slaveno fotoaparātu Minox. Padomju okupācijā visas rūpnīcas tika nacionalizētas vai iznīcinātas.

5. Latvijas kara aviācija karadarbībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijai 30-tajos gados bija ļoti attīstīta aviācija, tā nav piedalījusies nevienā karadarbībā. Ja neskaita Bermonta Avālova uzbrukumu Rīgai, kad viens no diviem iznīcinātājiem vadīja pretinieka bombardēšanu no angļu kuģiem. Latvijas kara aviācija piedalījās regulāros militāros manevros. Kad PSRS okupēja Latviju visas lidmašīnas tika iznīcinātas vai nacionalizētas. Jaunākie iznīcinātāji tika sadedzināti jo Padomju Savienībai nebija attiecīgu detaļu un mehāniķu, kas spētu tos remontēt. Lielāko daļu lidotājus(amatpersonas), kas bija pabijuši ārpus Latvijas robežas vai ieņēma svarīgus posteņus, represēja vai tūlīt apcietināja. Latvijas kara aviācija beidza eksistēt vienlaicīgi ar Latvijas valsti, taču tās talantīgie aviatori bija spiesti emigrēt vai ar, cerību atjaunot Latviju, doties karot zem sveša karoga.

6. Latviešu lidotāji 2. pasaules kara laikā.

Daļa pilotu un aviatoru, kas bija izvairījusies no represijām tika vai nu tika iesaukti Vācijas armijā vai Padomju armijā. Neviena no šīm varām nevēlējās iecelt Latviešu pilotus atbildīgos amatos, taču kara rezultāta radītais lielais speciālistu trūkums, piespieda viņas izmantot vietējos lidotājus. Vācieši diezgan labprāt izmantoja latviešu lidotājus, turpretī PSRS bija savādāk un reti bija tie gadījumi, kad latviešu lidotāji varēja turpināt iesākto. Kā jau visu latviešu karavīru likteņus 2. pasaules karā, var aplūkot pēc viena scenārija, atkarībā no viņu atrašanās vienā vai otrā frontes pusē. Vācija, juzdama kara iespējamo pavērsienu, kā arī lidotāju trūkuma dēļ, 1943.g. atļāva un atbalstīja formēt latviešu kara aviācijas vienības. Vispirms nolēma saformēt vairākas nakts bumbvedēju eskadriļas, šim nolūkam izveidojot Grobiņā aviācijas skolu. Uz aviācijas skolu pārvietoja bijušos kara, aizsargu un civilās aviācijas lidotājus, mehāniķus, kas vai nu bija vēl civilajā dienestā vai arī veica karavīru pienākumus latviešu aizsardzības vienībās. Visu apmācību kontrolēja un vadīja vācu lidotāji. Apmācībās tika izmantotas novecojušas lidmašīnas, kā arī kara dēļ nebija iespējams veikt pietiekošu apmācību. Pirmā eskadriļa tika saformēta 1944.g. marta vidū, to komandēja kapteinis Salmiņš un tā sastāvēja no 12-14 latviešu lidotājiem. Kā vācu tā latviešu nakts bumbvedēju bija uzdevums aiz frontes bombardēt krievu karaspēka koncentrēšanās vietas, dzelzceļa līnijas, tiltus, ceļus un noliktavas. 1994.g. 26.jūn. tika nosūtīta uz fronti 2. eskadriļa, apkopojot abas izveidoja Naktskaujas grupā 12 ar vācu kapteini Rademaheru. Abas eskadriļas bija veikušas ap 3500 kaujas lidojumu un vairāki lidotāji bija apbalvoti ar dzelzs krustiem. Līdz ar frontes atkāpšanos, eskadriļas likvidēja. No šīm eskadriļām pieci labākie piloti - Millers, Mencis, Lencis, Makars un Klints - tika nosūtīti uz Vāciju, lai kļūtu par augstākās klases pilotiem iznīcinātājiem. Kaujas uzdevumā krita Klints, taču pārējie lidotāji beidza pildīt savus uzdevumus līdz ar bumbvedēju lidotājiem. Lidotājiem otrā frontes pusē bija grūtāk pierunāt atļaut veidot latviešu aviācijas vienības, jo PSRS nebija tādu problēmu ar pilotu sagādi kā Vācijai. Arī attieksme pret latviešiem bija savādāka, nekā tā bija vāciešiem. Latviešiem atļāva lidot tikai par nakts bumbvedējiem ar ļoti novecojušām lidmašīnām. Atšķirībā no vāciešiem, kuriem interesēja tikai lidotprasme, bija ļoti svarīga lidotāja vēsture. Maz ir tādu Latvijas brīvvalsts lidotāju, kas karoja PSRS pusē, cerībā atjaunot Latviju, savukārt no pārējiem savā zemē reti kurš vairs atgriezās, baidoties no represijām.

7.Aviācija Padomju Okupācijā.

Padomju Okupācijā aviācija ļoti attīstījās, taču svarīgas amatpersonas nevarēja kļūt bijušie Latvijas laika aviatori. Ar aviāciju varēja nodarboties tikai cilvēki ar tīru pagātni. Aviācija Padomju laikā bija attīstīta,

8. Latvijas aviācija mūsdienās.

Mūsdienās Latvijas aviāciju nevarētu saukt pat par slikti attīstītu. Latvijas armijai pieder 2 helikopteri un viena lidmašīna(otru notrieca izmēģinājumos), kuru dāvāja Latvijai Vācija. Sabiedriskā aviācija ir krietni labākā stāvoklī, taču arī tā varēja būt daudz labāk attīstīta. Salīdzinājumā ar 1. Latvijas brīvvalsts laikiem, kad pāris gadu laikā bija attīstīta aviācija. Neveiksmīgās privatizācijas rezultātā aviobiznesā ir grūti pelnīt. Taču Ogrē kādā privātlidlaukā sāk attīstīties privātais aviobiznes. Pašreiz Latvijā attīstās privātā nevis valsts aviācija.

9.Aviācijas nozīme.

Normāla valsts nespēj normāli attīstīties bez aviācijas. Aviācija tā ir attīstība. Aviāciju var izmantot: kara vajadzībām, transporta vajadzībām(pasts, cilvēku pārvadājumi), ugunsdzēsībā, palīdzība no gaisa. Par valsts attīstību var spriest pēc operas, taču objektīvāk būtu spriest pēc aviācijas.

Teodors Kaleps

Teodors Kaleps, pirmā Krievijas aviomotora konstruktors, dzimis pārkrievotu igauņu ģimenē.Viņa tēvs Georgs Kaleps bija pasta stacijas priekšnieks. T. Kaleps mācījās pagasta skolā, Rēveles (Tallinas) Reālskolā, studēja Rīgas Politehnikumā (nākamajā Politehniskajā institūtā). Viņš pasniedza RPI, strādāja par inženieri rūpnīcās «Lange un dēls», «Motor». Pēc kāda laika Teodors Kaleps kļuva arī rūpnīcas «Motor» līdzīpašnieks, jo uzņēmēji bez maksas piešķīra viņam rūpnīcas akcijas, uzskatīdami, ka Kaleps dod intelektuālu ieguldījumu ražošanas procesā. T. Kaleps kļuva arī par rūpnīcas «Motor» direktoru. Tolaik viņš jau ilgstoši lasīja RPI lekcijas krievu valodā, sauca sevi par Fjodoru Georgijeviču un pat šādi parakstījās oficiālajos dokumentos.

1909. gadā, kad pasaule piedzīvoja aviācijas bumu, Teodors Kaleps nolēma uzsākt rūpnīcā «Motor» lidaparātu un aviomotoru ražošanu. Viņš uzkonstruēja un patentēja pirmo Krievijas Impērijā aviācijas angāru, 1910. gadā uzbūvēja pirmo Latvijā lidmašīnu, 1911. gadā – pirmo Krievijā aviomotoru. 1911. gadā rūpnīcas «Motor» un tās direktora sasniegumi tika aprakstīti Krievijas žurnālā «Вестник воздухоплавания» („Gaisa kuģošanas vēstnesis”). Lūk, kā žurnāla aprakstā tika raksturots aviomotors, ko bija uzkonstruējis Kaleps: «To var iedarbināt bez grūtībām un pietiek ar vienu vai ar pusi propellera apgrieziena, lai lidmašīna saktu darboties bez traucējumiem». Aprakstā tiek rakstīts arī par Kalepa aviācijas angāru: «Derētu pakavēties pie īpaša veida angāra, kuru uzbūvējusi tā pati rūpnīca. Tas ir visai oriģināls, pēc savas konstrukcijas tā ir apaļa ēka ar kupolveida jumtu, kas ir īpatnējs arhitektūras un būvniecības ziņā. Liekas , ka jumts ir it kā iekārts gaisā... Viss angārs, kura diametrs sastāda 18 metrus, kopā ar koka grīdu izmaksā ne vairāk par 400 rubļiem. Šādas konstrukcijas jumtus patentēja inženieris Kaleps».

1911. gada 11. janvarī pilots Makss Trautmans, kas no rūpnīcas Zasulauka aerodroma pacēlās gaisā rūpnīcas «Motor» lidmašīnā, veica pirmo Krievijas Impērijā ziemas lidojumu. Šo lidmašīnu uzkonstruēja Teodors Kaleps.

Tajos laikos T. Kalepa vadībā rūpnīcā strādāja cilvēki, kuri velāk kļuva plaši pazīstami. Tie bija, piemēram, nākamais raķešu būves pionieris Fridrihs Canders un slavenais režisors, PSRS Tautas mākslinieks Eduards Smiļģis. Rūpnīcā pastāvēja lidotāju skola, šajā skolā par piloti instruktori strādāja pirmā Krievijas lidotāja Lidija Zvereva.

Konstruējot jaunas tehnikas paraugus, T. Kaleps sadarbojās ar Rīgā lielāko rūpnīcu „Russo-Balt”. Viņš deva savu ieguldījumu «Russo-Balt» automobiļa konstrukcijā. Šajā automobilī autobraucējs Andrejs Nageļs 1912. gadā vinnēja starptautiskajās autosacīkstēs ar finišu Monako. Pirmoreiz Krievijas Impērijas autobūves vēsturē rūpnīcā «Motor» Kaleps izgatavoja šim automobilim virzuļus no alumīnija.

Teodors Kaleps ne tikai pats konstruēja lidmašīnas, bet arī uzsāka konstruktīvu sadarbību ar visai slavenu to laiku aviokonstruktoru - lidotāju Viktoru Dibovski no Sevastopoles.

1913. gadā 47 gadus vecais Teodors Kaleps nomira. Rakstā, kas tika publicēts Rīgas laikrakstā «Čas» un veltīts 145-ai izgudrotāja jubilejai, rakstīts: «1913. gadā, slims būdams, viņš aizbrauca uz sava motora izmēģinājumiem, kurus Rīgā sarīkoja kara resors. Motors tika atzīts par labu, bet 47 gadus vecais Kaleps pēc dažām dienām nomira. Varētu teikt, sadega darbā...»

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/t-kalep.html

http://www.caa.lv/lv/civila-aviacija/latvijas-aviacijas-vesture-isuma

Pasaulē pirmais tanks izgatavots Rīgā

31 Jan

Šonedēļ medijos parādījās ziņa, ka Latvijas bruņotie spēki ir aizdevuši saviem Igauņu kolēģiem tanku, lai šie varētu pārbaudīt savu nocietinājumu izturību. Vismaz kaut kas mums ir tāds kā igauņiem nav, tas nekas, ka tikai viens. 1999. gadā no Čehijas gandrīz par velti tika iegūti trīs absolūti novecojuši padomju T 55, ko paredzēja izmantot mācību vajadzībām, taču līdz šim laikam pēc nepārbaudītām ziņām šauj visi trīs, bet brauc gan tikai viens, kas tad arī aizdots igauņiem. Bet ne par to ir stāsts, jo pats tanks, jeb drīzāk ideja par bruņotu augstas pārgājamības kaujas mašīnu, kas radās Pirmā Pasaules kara laikā nāk nevis no Lielbritānijas, kā parasti tiek uzskatīts, bet gan no mūsu pašu Rīgas.

* Pasaulē pirmais tanks, kas piedalījies reālā kaujā ir britu Mark I, kurš debitēja 1916. gada 6. septembrī. Tomēr, pirmais reāli izgatavotais tanks pasaulē nāk no Rīgas Vagonu rūpnīcas, kas gan tolaik saucās Krievu – Baltijas vagonu rūpnīca. Tās meistara A. Porohovščikova konstruētais tanks “Вездеход” – tulkojumā „Visurgājējs” pirmoreiz izbrauca no darbnīcas 1915. gada 18. maijā, jeb veselu pusgadu pirms Mark I izmēģinājuma modeļa parādīšanās.

* 1914. gadā, sākoties 1. Pasaules karam Rīgas Krievu – Baltijas vagonu rūpnīcas meistars 23 gadus jaunais talants A. Porohovščikovs (cita starpā konstruējis arī vairākas veiksmīgas lidmašīnas) piedāvāja armijas vadībai izgatavot bruņotu kaujas mašīnu, ko mūsdienās pazīstam kā tanku. Vadībai jaunā ideja gāja pie sirds un tika dota atļauja izmēģinājuma modeļa izgatavošanai, piešķirot šim nolūkam 9660 rubļus, kas tam laikam bija visai ievērojama nauda. Darbs pie tanka tika sākts 1915. gada februārī Rīgā izvietotajā Ņižņijgorodas kājnieku pulkā, un jau pēc 4 mēnešiem jaunais tehnikas brīnums bija gatavs izmēģinājumiem. Tanka projekts izskatījās sekojoši:

* Rezultātā izdevās 3, 5 m. gara un 2 m. plata mašīna, kas svēra aptuveni 4 tonnnas. Šim agregātam bija visi mūsdienu tankiem raksturīgie elementi – bruņas (tās gan aizsargāja tikai no kājnieku ieroču lodēm, bet tam laikam ar to pilnībā pietika), kāpurķēdes un grozāms tornis (britu Mark I tāda, starp citu, nebija). Kāpurķēde gan bija viena, toties ļoti plata- pa visu korpusa apakšu, bet stūrēts tanks tika ar palīgriteņiem abās korpusa pusēs. Tās maksimālais ātrums sasniedza 25 km/h, kas bija četrreiz ātrāks par britu un franču pirmajiem tankiem. Ievērību pelna arī bruņu konstrukcija, jo tās bija daudzslāņainas, kas apsteidz savu laiku par vairākiem gadu desmitiem. Tāpat tā korpuss bija ūdensnecaurlaidīgs, līdz ar to mašīna varēja pārvarēt ūdens šķēršļus. Tanku bija paredzēts bruņot ar ložmetēju (izmēģinājuma modelim (attēlā) torņa vēl nebija) un to vadīja viens cilvēks. Neiztika arī bez kļūmēm, jo sākotnēji konstrukcija nebija pilnīga, jo ķēde bieži krita nost vai arī pārplīsa, taču tas tika novērsts.

* Izmēģinājumus mašīna tā arī nepabeidza, jo 1915. gada decembrī tie tika pārtraukti ar apgalvojumu, ka konstrukcija neesot sevi attaisnojusi, lai gan pats konstruktors apgalvoja, ka atlicis tikai novērst tās trūkumus. Kā veicinošu iemeslu projekta apturēšanai var minēt arī Cara un Impērijas militārās vadības konservatīvismu, kā arī nepietiekamo rūpniecības attīstības līmeni (jāņem vērā, ka tas bija tālaika hi-tech produkts). Par spīti tam, jāņem vērā, ka liela daļa šī tanka tehnoloģisko risinājumu krietni apsteidza savu laiku un citu valstu vēlākos ražojumus. Un kas par to, ka tas nenonāca ražošanā, jo tik un tā šis ražojums ir pasaules līmeņa novatoriska ideja (gandrīz kā Šlesera Ziemassvētku eglīte), kas ir radusies Rīgā un tādējādi ir daļa no mūsu vēstures.

http://www.citavesture.lv/2010/01/31/pasaule-pirmais-tanks-izgatavots-riga

Rubrikas: tehnoloģijas
hytrin overnight shipping cheap no prescription himplasia sale ophthacare australia price methylprednisolone aceponate class buy prescription drugs online from india cipla can you buy liv 52 side effects of altace 10 mg how much is doxycycline without insurance where to purchase bactroban clozaril shop net order jelly from cheap buy viagra american express canada rewards max dose lasix iv push benadryl online forum pharm floxin prescription only strattera woldwide shipping why can;t i get allies in city of wonder what is innopran xl used for seroquel cost walmart generic wellbutrin xl side effects tetracycline 500 mg for acne viagra prescriptions costs comprar levitra sin receta eur clomid vs femara fertility desyrel medication guide asacol dosage children gasex medicine children cost of depakote sprinkles the vitamin shoppe victoria bc acquisto medrol sicuro online can you buy prometrium in ireland where can i buy viagra in manchester dramamine where to get generic name drug compazine coumadin discount maxalt suppliers overseas cruelty free drugstore makeup pharmacy that sells stromectol luvox cr maximum dosage acai cost comparison research grade ophthacare viagra jellyfish sale uk can order ralista canada abana shortage buy decadron online triamterene brand positioning buy cheap minipress cleocin online overnight procardia for purchase albuterol inhaler for toddlers amlodipine dosage elderly kamagra through legal buy alli online canada micronase without a script how to get paroxetine buying zyban in the uk bentyl no prescription arava price buy saw palmetto inhaler canada rio acai new zealand purchase cialis in australia fluoxetine 20 mg cap not legal buy dulcolax online canada benadryl cough syrup cost in india propecia online china order discount buy actos online unisom daily use reviews bayer yasmin discount indocin lawsuit canada lisinopril and hydrochlorothiazide side effects most common side effects of strattera clonidine generic usa codeine and promethazine dosage post cycle therapy silagra price for zofran generic where could i buy clozaril without prescription pamelor mg buy erythromycin india online pariet india casodex over counter american fml forte levitra vs viagra efficacy naprosyn medication side effects florinef online usa no prescription anxiety test calm clinic without a script online ampicillin stromectol for purchase rabeprazole sodium phone in order for urispas buy aceon online safely antabuse from india buy abilify boots what is bystolic medicine used for anafranil drug store online buy alesse 18 online canada buy meclizine overseas can i buy nexium online aristocort injection dosage cialis price compared to viagra non prescription cialis uk prevacid mg no prescription cheap pills accutane online purchase strattera online pharmacy around the world over counter digoxin can you order wellbutrin sr cheap finast 100 mg price increase lisinopril famvir medication eulexin online price order non generic atrovent are there any legit online pharmacies zoloft forum lipothin shelf life Purchase actos 48 mg endep dosage half price zyrtec zebeta 10 mg cost doxycycline 100mg tablets capsules trileptal prices cvs how to get voveran in australia ordering lasuna buy allegra online usa viagra sublingual canada order list legal research chemicals usa buy ceftin no prescription dostinex online overnight shipping buy keppra from mexico online purchase pyridium mobic pill shortage can strattera capsules be opened purchasing blopress online cheapest premarin to buy where can i get revatio pills overnight terramycin what is sildenafil aurochem online pharmacy provera cabaser vs dostinex buying flovent in manchester online pharmacy diazepam levitra plus mg tablet mobic billig kaufen serophene 100mg pregnancy effexor xr tablets for purchase where to buy provera 10mg what is diltiazem hydrochloride used for without cheap order acticin florida zenegra micardis 40 mg side effects avodart cheapest brand diarex buy brand dostinex for sale how to get azithromycin come si usa augmentin purchase metformin lowest price oxytrol online legally zyprexa 5 mg for sleep can you buy viagra professional over the counter in germany purchase benicar hct norvasc amlodipine best generic stromectol review order suprax in safe terramycin buy low cost overnight proscar express scripts pharmacy provider network brahmin handbags discount suppliers motrin italiano zyvox drugs com fastest levitra super active uk delivery reglan dose for milk production buy alli 120 ct soap why is there a shortage of augmentin uk pharmacies that do not need rx average cost of diovan hct where to buy lisinopril mg can you only get vasotec on prescription ayurslim shopping types of drugs list reviews on parlodel best place to buy zoloft in canada comprar finax pela internet cefixime order lexapro no prescription fedex ups strattera birth control online india betnovate tablets 40mg motilium over the counter uk yasmin cheap canada pharmacy cialis sales uk generic buy lipitor 80 mg what is glucophage 500mg used for craigslist manchester uk promethazine max dose percocet addiction effects is there a pill for women like viagra viagra para mujeres en chile cialis refill pack ordering periactin usa acheter zyvoxid c 20 pill what is the first sign of digoxin toxicity entocort uk buy florida haridra buy generic prilosec online top 10 online fertomid sites generic cytotec paypal where to buy dutas drugs online sildenafil citrate ip monograph brand cialis sale 10mg lowest price thalidomide story exelon drugstore.com what type of blood pressure medicine is micardis drugstore buy acticin cymbalta prescription program oregon state fair buyers of premarin canada buy qsymia online canada antabuse cheap india pharmacy prednisolone for dogs no prescription buy cozaar no prescription what is baclofen drugs sex drugs for women order eurax online levothroid recall keflex online bestellen prescription drugs for depression and anxiety how much does requip cost without insurance to buy amitriptyline in uk buy suhagra tablets canada buy alli online canada pharmacy noroxin daily use reviews where to buy viagra online in canada where can i buy wellbutrin sr mg cheap acticin 11 pharmacy venta de viagra sin receta en bs as parlodel dose lactation accutane acne comes back buy cialis jelly visa skelaxin sales non prescription seroflo pharmacy can i get high off meloxicam 15 mg drugstore foundation without spf cheap cytotec online red pill blue pill scene in the matrix pet meds no prescription canada is benadryl legal in the uk ordering geriforte syrup what is does viagra work for women abilify uk very cheap tadalis sx generic uk paypal rumalaya liniment where can you buy viagra in canada zyvox online australia to buy yagara luvox online ordering fertility pills for men at walmart eulexin reviews for men micardis how to buy does prazosin cause weight gain spironolactone acne dosage snovitra super power from europe levothyroxine weight loss success stories took accutane but my acne came back suprax dosage forms exelon prices was karna better than arjuna venlor without a prescription what is the recommended dosage for cialis buy requip fast shipping how to get kytril on line estrace 2mg tablets ivf buy zyban mg online aciclovir discontinued erythromycin stearate bacterial infections baclofen medicines muscle unisom reviews sleepgels can you get over the counter ringworm medication buying lithium ion car batteries ralista costco generic nolvadex tamoxifen what does the parietal lobe do when driving a car buy 2mg xanax bars online sarafem results forum order strattera without rx diovan hct lawsuit beconase aq dose med cab albendazole order meclizine canada nizoral without prescription clomid success rate third cycle neurontin reviews order levaquin no rx canadian pharmacy buy isoniazid without a prescription from canadian pharmacy diclofenac genericon 100 mg zpfchen diflucan 150mg used crushing renagel tablets singulair in the uk phexin drug schedule cheap brand amoxil kamagra jelly reviews mifeprex and misoprostol buy online alli reviews diet pills what kind of birth control is alesse lisinopril hctz half life motrin suspension 40 mg cialis online.ca what is a lithium battery acai thermo coupon code american express canada travel platinum prednisolone dosage recommended clonidine mechanism of action for opioid withdrawal best slimming tablets in uk how to buy over the counter viagra online is there a generic lipitor yet ordering low dose avapro isoniazid no prescription ink will buy brand floxin armour thyroid no prescription mexico xeloda tablets uk aciphex without overnight delivery lowest priced yasmin cheapest place to buy plavix micardis women buy primatene mist tablets reviews claritin generic 2013 drugs canadian brand label cialis fosamax limited india adalat medication precautions can order hoodia canada doxycycline + canadian online pharmacy buy sustiva online reviews canada drugs levitra with prescription why is there a shortage of nizoral shampoo buy actonel visa pravachol 100mg tablet viagra online store reviews us pharmacy schools list buy deltasone online overnight delivery alesse estradiol ultra low dose order generic aspirin order ditropan canadian cod overnight aldactone no prescription mastercard trazodone rxlist buy online uroxatral generic buy levitra orodispersible tabs purchasing glycomet online uk bactrim acne long term baclofen alcohol 2012 what is aristocort r cream used for clomiphene citrate dosage for pct how to order rhinocort lipitor no prescription reviews efectos secundarios del lisinopril 10 mg zithromax azithromycin uses cialis preise rezeptfrei can order eulexin online walmart pharmacy cozaar arimidex tablets they himplasia brand positioning is there a generic form of lipitor ophthacare billig kaufen viagra side effects in men erectile dysfunction order nolvadex in canada ordering antibiotics from canada viagra sildenafil 100mg tablets prilosec mexico brand otc avandamet shopping ordering cialis soft tabs prescription which uk site to buy motilium tadalis sx refills fucidin lawsuit settlements what are the side effects of tofranil buy stromectol in singapore where can i buy acai slim in the uk buy zoloft overnight delivery buy plavix online no prescription usa endep generic release date nootropil reviews for men tenormin side effects where to get finasteride buy celexa without rx viagra by mail canada med cab cipro prednisone 5mg tablet dosage thyroid medication side effects skin albenzadole uk strattera buy online list of tesco stores selling atarax best price cialis canadian pharmacy zyprexa online pharmacy uk albenza for sale australia amoxil 1g dispersible medrol ivf fet use cordarone coupon online where to buy generic accutane without paxil 20 mg high levlen ed side effects weight gain cheap singulair drugs finast price costco online photo promo code order brand amoxil online where sinemet metformin online coupon code valacyclovir 500 mg caplets genital herpes bactroban delivery uk buy provera diclofenac gel prescription coupon cozaar by mail order lozol no prescription buy fucidin patch can you buy terramycin ointment over counter buy actos mexico pioglitazone cost of penegra without insurance alli diet pills not working generic albendazole india top drugstore mascaras 2012 comprar casodex original can you only get minipress on prescription unisom drug oversea januvia cheap uk flomax wanted online review difference between benicar and benicar hct viagra next day delivery us buy painkillers online from mexico viagra without prescriptions paypal approved digoxin discounts codes alesse lawsuit pediatric dose prednisolone croup where to get acai canadian drug stores pharmacy where to buy renagel in canada safely buy generic viagra super active with bonus training material for otc tamsulosin liquid probalan review eldepryl dosage for depression haldol maximum daily dosage acheter ginseng panax calcium carbonate maximum daily dose hydrochlorothiazide capsules picture ditropan no rx brand cipro for sale people;s pharmacy prozac over the counter chlamydia test altace now haldol cost per pill zovirax medicine side effects northwest pharmacy in canada reviews seroflo from usa prednisone women buy does elavil make you gain weight cheap lipitor mg cephalexin usage for dogs how long does it take for allegra d to start working canada buy terramycin without prescription how often should i take 800 mg motrin overnight without buy amaryl acyclovir order online canada changing from paxil to effexor bentyl online usa where to purchase tenormin why is there a shortage of desyrel how to use fresh brahmi leaves side effects propecia birth defects elavil italiano buy carbozyne online order prevacid online no prescription with a visa rumalaya liniment costco buy acticin permethrin canadian side effects of cozaar 50mg buy over the counter fertomid online aarp mail order rx genuine vasotec 100mg mail order mobic prescription drug snovitra super power tadacip price brand name dostinex online ventolin side effects in adults amitriptyline prescription coupon haridra prix en pharmacie en france best price for real isoptin piroxicam tablets dosage what does avodart contain can buy detrol online buy phenergan in singapore can you get finast where to buy clomid online generic generic betapace diovan now generic cephalexin capsules ip 500mg uses medrol no rx cheap living in london hoodia pills for weight loss anti anxiety pills otc differin from europe alesse 21 acne alli discount voucher femcare with paypal payment olmesartan medoxomil usp viagra super active buy online canada sinemet buy online ireland do you need rx inderal can you buy flagyl over the counter buy acticin cream drugs buy alesse 27 dostinex canada price buy cephalosporins online aristocort tablets purchase on line indian generics online snovitra super power keftab usa sale can you buy altace lower drugs best place buy zyprexa pct acheter meclizine pas cher generic from cytotec the chepest rosuvastatin where to buy cheap generic altace generic pills for venlor cialis jelly canada prescription voltaren generic substitute mba jobs in pharmaceutical companies in india order elocon buy prazosin online from usa buy actos uk pioglitazone cheap discount bystolic mg mail-order metformin danazol to buy in england use aspirin coupon online carafate liquid for cats plavix 900 mg loading dose clozaril buy online uk voltaren gel for lower back pain is mail order viagra plus safe elimite usa sale omeprazole losec dosage buy diamox australia retin-a ge for sale australia where can u buy codeine syrup best online store buy viagra lexapro for ocd anxiety avalide over the counter buy cheap cephalexin antibiotics and alcohol atacand prescriptions ordering soft cheap viagra syrup phenergan children comprar xenical online andorra sinemet tablet sale albuterol weight loss women baclofen treatment multiple sclerosis voltaren gel online pharmacy what is the word equation for calcium carbonate and hydrochloric acid styplon order online accutane journal jenn colchicine drug in mexico pharmacy fastest provera uk delivery tadapox order on web atarax over counter equivalent propecia discount prices antibiotic azithromycin side effects rogaine 5 non perscription countries side effects of ophthacare how much lisinopril to get high buy cardizem online no prescription canada comprar revatio original en madrid effect viagra women female sexuality combivent no prescription compare prices where lynoral what drug category is ephedraxin pharmacy mexico acivir pills discount triamterene russian online pharmacy usa where to buy diclofenac in canada safely phone in order for lynoral floxin drops overactive thyroid medication weight gain haldol order online can metoclopramide get you high depakote reviews children mexican pharmacy no prescription malegra dxt fertility drugs for men uk buy anafranil clomipramine buy roxithromycin have no prescription phenergan prices at costco premarin online pharmacy can you overdose on seroxat purchase didronel pills importing drugs from india rules duetact online purchase nirvana lithium traduzione in italiano antabuse pills buy betapace now co uk what does periactin look like lipitor where can i buy it levitra 10 mg vardenafil blopress dosage too high atorlip-5 for sale generic cialis in india liv supplies discount code canadian pharmacy no prescription overnight delivery best place to order rumalaya in us buy hydrochorothiazide no prescription long term side effects of pulmicort can you buy clonidine discount generic zebeta for sale on line buy fertomid patch how long to use tetracycline for acne betnovate 100 can lipitor tablets be cut in half viagra with online prescription donde puedo comprar eulexin orlistat usa sale augmentin usage pravachol medication quickest paroxetine serotonin liv 52 australia where to buy aspirin gum furosemide to buy in england list pharmacies japan american standard celerity above counter vessel one man one jar the original video buy liv 52 in india online non generic chloramphenicol diclofenac lloyds pharmacy can you buy cialis soft in ireland canadian online pill store can buy saw palmetto online sale hyzaar overnight best depression and anxiety medication why has atorlip-5 been discontinued cialis sublingual dose buy generic cefixime online buy depakote quick side effects of tenormin 50 reglan side effects long term use mexican pharmacy no prescription lopid cheapest place to buy actonel cheap crestor generic methotrexate side effects cancer prazosin next day delivery prevacid over the counter for children cheap generic alli order prednisone from india without prescription cialis tadalafil 20 mg price buy orlistat no prescription uk costco pharmacy hyzaar price lioresal 10 mg prospect claritin rx-to-otc switch female viagra tablets for purchase how to purchase benzac online fincar pills can you get stromectol over the counter best place to order cytotec in us geriforte syrup billig kaufen is it safe to order speman synthroid doses available viagra super active sale sildenafil discount aleve canada head office buy astelin online cheap cheap atorlip-20 buy online abilify product information australia what is cefadroxil 500mg used for buy kamagra online australia no prescription buy tofranil online in usa buying cipro on line brand femara buy plavix from working asthma cough after eating diovan tablets 160 mg online generic betnovate best drugstore pressed powder uk buy skelaxin online no prescription usa xeloda price india effects of propranolol and alcohol pill prescription drugstore rx net order lamisil from canada without prescription buy wellbutrin xl canada how to take levothyroxine to lose weight liv 52 syrup reviews doxazosin pharmacy coupons lowest priced trandate viagra professional where to get nitrofurantoin mono mac 100mg while pregnant revatio 20 mg cheap can i still get blood clots on coumadin order albendazole 200 mg atacand perth australia buy cordarone astrailia medicine cipro hc cordarone delivery london dramamine 100mg tablet toprol xl prices cvs buying ophthacare using paypal lipitor $4.00 copay card participating pharmacies keppra in italia viagra comprar online argentina buy inderal boots what does phenergan doo cipralex 5mg lov cost levaquin order trental canada flomax tablets used phd pharmacy 2010 europe arimidex drugs online purchases ordering propecia online is a pain free experience unisom prescription only ginseng overnight sleeping pack 120g vegetal vigra price alli for sale in ireland can propranolol make you gain weight decadron without a prescription signs my thyroid medication not working rocaltrol discount lopressor prices usa extendaquin lawsuit canada propecia equivalente buy benadryl 100 how common are twins with clomid and iui over the counter medication for ringworm of the scalp haldol tablets for sale boots drugstore bangkok craigslist london furniture where can i get lotrisone pills trileptal no prrescription best hair loss treatment propecia cymbalta precio mexico can clomid cause early menopause where to buy liverpool tickets in malaysia buy mobicarte orange sale doxycycline erection packs 1 from glimepiride spc how to purchase nolvadex meds similar paxil cheap antibiotics for dogs unisom free shipping comprar shallaki original buy online antabuse generic eulexin canadian pharmacy buy torsemide without a script buy hoodia online at canada pharmacy what is metronidazole used for in children lopid lawsuit canada albuterol sulfate nebulizer overseas pharmacy no prescription zyloprim can you buy lozol over the counter in germany online robaxin india tretinoin gel over the counter tetracycline online in usa proscar for sale uk lamisil mg usa can order strattera online can i get high on metoclopramide sale detrol celebrex 20 mg obesity and insulin resistance when will generic celebrex be available in the us generic name for asacol viagra vs levitra vs cialis reviews hytrin 1 mg como tomar cicloferon 400 antivert discontinued global pharmacy canada coupon code buy tadacip online without a prescription what does promethazine with codeine treat buy canada no prescription for cleocin gel arjuna no prescription overnight delivery cardizem canada head office zithromax chlamydia side effects viagra medicine in india are online drug stores legal buy colchicine with generic meloxicam 15 mg tab mylan albendazole 200 mg buy risperdal in australia cheap acyclovir 800 mg fluoxetine tablets dosage buy minipress with no rx online pharmacy uk viagra professional average cost of baclofen buy canadian pharm apo-salvent inhaler overdose buy fincar usa acticin suppositories buy buying drugs on the internet plavix generic date us cheap alli 84 pack plavix 75 mg uk stop canadian pharmacy emails 10 mg capsules pms amantadine purchase biaxin buying elavil for dogs prescription drug sarafem over the counter v-gel moduretic tablets price motrin sinus medication i pill norvasc website american nootropil motilium mexico atrovent nebuliser bnf mobic dose forms cheap abana order purchasing suhagra online aricept 5 mg coupon rogaine 2 medication power plus drogue vente sur internet fosamax with paypal payment bupropion side effects weight gain lotensin by mail voltaren for men in usa is viagra safe for men azithromycin z pack dose doctor best place buy rogaine 2 pct canada pharmacy that ships overnight matrix blue pill viagra levitra dosage side effects buy tretinoin retin-a 0.1 cream 45g aleve medication dosage what are the side effects of ranitidine acyclovir famciclovir or valacyclovir american cystone metformin and pregnancy 2011 kroger pharmacy coupon 2012 rosuvastatin 100mg tablet buy alesse birth control online drugs legal buy zyprexa online canada buy indocin 100 pharmacy has best price augmentin remeron discount medications synthroid 50 mg price very cheap tofranil voltaren over counter ashwagandha online uk what is cialis pills wiki can you buy levitra plus in ireland viagra canadian pharmacy zerit pas cher speman no prescription compare prices lasuna canada sale how to use a albuterol inhaler instructions can you buy acai online buy zithromax online no prescription united states tamoxifen cheap canada pharmacy prevacid medication class doxycycline hyclate ta 100mg uses minomycin without a prescription cost of dipyridamole interaction between allopurinol and azathioprine buy meclizine next day buy danazol canadian pharmacy exam london buy abana new zealand online what are the long term side effects of lipitor coversyl side effects alcohol atorlip-10 australia pharmacy genuine without generic amantadine tadacip next day delivery is viagra prescription fucidin h cream 30g uses how to get nitroglycerin in australia voltaren cream manufacturer phenamax generic reviews propecia finasteride same best prescription pill high what is erythromycin ethylsuccinate tablets used for where to buy accutane no prescription nimotop to buy in england where to buy pamelor drugs online zyban reviews 2010 order exelon online with visa cheap amaryllis flowers pharmacy aldactone generic wikipedia drugs cytotec abortion pill take eli lilly cialis coupon buy brand tenormin buy famvir 10 flomax drug schedule where to buy cheap viagra uk side effects of atrovent nasal spray diclofenac sod usage buy periostat uk antabuse without prescription medication paroxetine prices usa purchase premarin 1.25 mg how to take bactrim for mrsa como comprar calan procardia dosage recommended buy norvasc online no prescription united states pharmacy online no prescription uk ampicillin on line in the mexico buy rosuvastatin pills buy naprosyn singapore best site get aricept pramipexole depression treatment erexin-v where can i buy it emsam lawsuit canada donde comprar zyrtec glucotrol xl low cost baclofen legal us order tadacip uk pharmacy non prescription kamagra chewable pyridium to buy in england onde comprar benadryl no brasil voltaren 100mg retard packungsbeilage paroxetine to buy in england parlodel where can i buy it buy aldactone 200 unisom makes me drowsy the next day online pharmacy modafinil uk purchase mestinon cheap buy bactroban mexican pharmacies cheap mircette usa decadron delivery probalan next day how to order skelaxin what age can you buy aspirin compare prices zebeta cytotec generico sirve lov cost aristocort mexican steroids pharmacy pyridium visa acivir pills no prrescription voltaren 100mg cheap how long does it take for prednisone to get out of your system doxycycline 50mg cats buy metformin tablets usa ephedraxin birth control online canada buy depakote australia finpecia side effects men tamoxifen citrate reliable for sale online sale of effexor xr can you buy levitra professional in ireland pharmacy online drug shop generic purim usa pharmacy genuine lipothin best price buy trileptal online with no prescription what is paxil taken for diclofenac gel uk boots we heart it fashion motilium dosage adults remeron brands india antabuse visa pharmacy escrow avodart buy vasotec fast shipping beat way to order alli cialis black review canadian online pharmacy for moduretic genuine alligator shoes kids buy desyrel mg side effect women taking viagra pravachol sublingual dosage can order vermox canada buy retin-a ge mg online oral prednisone dose for children new list of drugs under price control in india buy revatio online uk no prescription get promethazine codeine over counter cheap zetia 10 mg inderal 80 mg tablets what is metformin tablets celexa vs cymbalta fibromyalgia buy brand avapro order desyrel canada ambien generic pill identifier order estadiol without rx splitting levitra pills is generic finasteride as effective as propecia use of aspirin delayed release tablets usp 75 mg estrace shipping overseas buy benadryl new zealand online order colchicine from uk without prescription clonidine non generic mg sale lamisil terbinafine hydrochloride tablets can you drink alcohol while on viagra health canada ceftin bayer saridon tabletten 20 stck preisvergleich buy tadapox 80 mg online genuine bactroban pharmacy nicorette inhaler no prescription evista generic price tadacip 20 wiki buy asacol 40 norvasc medication dosage pill rx health cordarone products ceftin online overnight vantin rxlist mail-order brand advair diskus buy zestril 100 zestoretic for purchase comprar antivert pela internet viagra professional pas cher italie viagra patent expiration in canada vente de paroxetine au quebec can you get keflex over counter comprar sildenafilo cinfa 50 mg is finasteride available over the counter claritin online forum prescription how to apply diltiazem ointment l-tryptophan cheap can you buy cialis soft online canadian online pharmacy for amaryl mail order lioresal buy glucophage for daily use differin reviews and dosage Purchase hydrochlorothiazide 50mg healthy bmi for 5;11 male where can i buy viagra online india we transfer channel generic for flovent metoclopramide barato buy depakote er drugs without prescription decadron by mail order viagra patent expiration date fda diclofenac gel suppliers overseas kamagra soft over the couter american motrin miembro de tokio hotel sufre sobredosis de viagra pilex himalaya tablete iskustva viagra buy uk no prescription american atrovent alphagan medication interactions ophthalmic amantadine overdose treatment generic acai paypal zoloft mg tablet is there a natural substitute for viagra us online pharmacy no prescription colospa where can i buy diflucan online micronase online usa side effects of rumalaya forte buy flagyl er 20 ventolin dose counter purchasing viagra in mexico indocin lowest price online cost of generic flagyl rulide roxithromycin in pregnancy liquid neurontin review costco pharmacy rumalaya liniment price cheap valtrex online what is the side effect of tamoxifen 20 mg pharmacy technician online courses in ontario buy allegra 60mg alli weight pills coupon dulcolax dose safe mircette buy cheap propecia pills generic buy tulasi plant viagra shops in london flonase legal us snafi reviews avodart usa can you buy lotrisone canadian drugs purchase risperdal online no prescription where can i buy azulfidine where is chuck norris right alli weight loss price increase how long does it take for the exelon patch to start working vytorin medicine cancer acai berry diet pills side effects flovent hfa prices order viagra online paypal reglan no prrescription where can i buy baby aspirin uk buy genuine sinequan uk safe eurax no prescription where to buy lamisil with mastercard order diclofenac pharmacy visa dapoxetine pills drugstore amoxil pregnancy australia free levitra coupons getting viagra super active in australia prescription stromectol pills brahmi order by phone buy ventolin online from usa order accutane online no prescription with a echeck how to purchase brand cialis online where can i buy clomiphene tablets prescription drug alesse generic effexor xr india hyzaar mexico fosamax reviews for men tenormin online uk calan canada no prescription lose weight fast wellbutrin canadian pharmacy accepts american express types of pain pills buy acai next day comprar diabecon en argentina where can i get liposafe cialis dapoxetine review how to buy clomid in london generic alesse 28 ethinyl estradiol bystolic side effects edema retin-a micro gel usage fluoxetine and other drugs cheap canadian silagra no prescription suhagra 100 side effects zestoretic lawsuit what is the zofran dosage for a 4 year old what are the side effects of trazodone compare prices lotrisone billig renagel online kaufen order allium plants propecia reviews forum side effects order levitra pills uroxatral express canada canadian renagel tablet the online drugstore vermox buy kamagra gold capsules buy over the counter aciphex online how much does walgreens pay cashiers rita benzacar sales is celebrex a prescription drug what is lanoxin for what does generic prilosec look like how to purchase renagel fucidin canada prescription order lozol canada can you buy zovirax tablets over the counter acyclovir best place to buy vantin without a prescription where to buy trial erection packs 1 online without rx generic estrace arimidex birth control online india seroflo online forum 25mcg copd propranolol overnight delivery where to buy brand cialis with mastercard promethazine hcl 25mg high buy aristocort mexican pharmacies viagra delivery ireland how to buy cleocin what is ranitidine used to treat where do i diflucan in usa donde comprar elavil ed trail pack overnight purple pharmacy mexico online acheter pyridium pas cher brand amoxil drug canadian pharmacy can you take antivert daily parlodel tablet 2.5 mg 30 tb tinidazole blastocystis hominis canadian indocin tablet generic web pharmacy how much does diovan hct cost how long does it take for bentyl to leave your system what is the use of himalaya evecare moduretic from generic septilin safe where can i buy cialis soft online without a prescription us pharmacy online dostinex legal buy aldactone online canada do i need a prescription for brand cialis how to buy evista in canada bromocriptine acromegaly mechanism buy amitriptyline 5 mg canadian paroxetine shelf life where to purchase colchicine albuterol over the counter canada legal to buy floxin buy colchicine ,175 no script where to buy benfotiamine side effects of avapro 300 mg where purchase effexor xr celebrex without prescription in canada xenical spain over counter donde puedo comprar betapace revatio prescription only buyers of inderal canada where can i buy allegra online wellbutrin xl online no rx diclofenac sodium max dose purchase generic cialis jelly himalaya ayurslim tablets side effects order bactroban nasal ointment methylprednisolone injection for cats cialis soft for purchase how long for asacol to take effect lotrisone canadian online online neurontin india clomid twins first cycle buy voveran sr new zealand online alavert express canada does levlen ed make you gain weight where to get fml forte pct lasix medication where to buy what is ventolin hfa used to treat biaxin in canada ciprofloxacin ear drops for dogs alfumet 150 mg order revatio pills can you buy over counter clonidine online haldol online forum best site to buy noroxin meilleur site pour acheter cialis high blood pressure medication hydrochlorothiazide side effects canada elocon tablets online us pharmacies online that sell robaxin lotensin generic price will generic cozaar available motilium side effects constipation best lisinopril prices discount cafergot augmentin pediatrico costo benicar hct generic side effects viagra canada pharmacy how to take prilosec and zantac together how to buy styplon do you need rx zocor what is wellbutrin used to treat best site get cystone tegretol and birth control pills what does zovirax pills do how to get tinidazole in australia buy augmentin online cheap is baclofen used for anxiety ordering citalopram on line best online pharmacy generic skelaxin cheap online prescription drugs no prescription no prescription retin-a 0,05 sale side effects aciclovir 800mg tablets ortho tri-cyclen pas cher rumalaya liniment sublingual dosage generic name for prevacid solutab coumadin blood thinner side effects arimidex generic walmart mirapex discount card propecia side effects men is it illegal to order generic detrol canadian mountain holidays?? family adventure fucidin pills online in the usa buy lotensin 40 vardenafil aus deutschland exelon pharmacy order cefixime over counter uk generic name allegra odt evecare online ordering best 1000 games soccer heads 2 can you buy an asthma inhaler over the counter uk little blue pill 2531 atarax 25 mg tablet side effects buy generic coumadin long time side effects vasodilan online pharmacy no prescription india discount celebrex of canada where to buy aciclovir over the counter generic proscar forum axis and allies europe 1940 pre order how to import propranolol cialis professional overnight shipping cheap how to by combivent online where to buy roaccutane cheap buy medicines online uk toradol women buy paroxetine pills online in the mexico proventil buy mexico cost of vpxl pletal direct pharmacy where to buy toradol pharmacy compare prices moduretic gabapentin 100mg neurontin strattera on the internet roxithromycin prices lyme disease and doxycycline dosage arthrotec ec 50 side effects lisinopril discount can you get addicted to paxil order lithium rx what does krishna teaches arjuna allegra 100 estrace 100mg cheap phenergan visa best price for real fosamax serophene for sale philippines diflucan online with out prescription inderal australia price overseas pharmacy no prescription benzac over the counter medicine plendil mail order pharmacy tech jobs in california order xenical online without rx liquid tulasi review buy over the counter antabuse online glucophage dosage diabetes ordering bentyl here in canada aciphex medication coupons buy exelon with e check buy ortho tri-cyclen singapore tricor oral tablet 145 mg rocaltrol to buy in england lioresal low dose birth control where can i buy lipitor online super active overnight delivery cialis professional online pill online drugs from canada legal pay by check using paypal buy levitra super active online usa does cvs carry primatene mist how much does generic xalatan cost protonix cheap uk topical spironolactone side effects retino ac side effects aleve tablets in australia ordering low dose zyvox cheap genuine mentat ds syrup online adjusting synthroid dose based on tsh ordering levitra professional here in canada cheap avapro free delivery estrace 40 mg pharmacy florinef prices metformin italiano side effects prednisone withdrawal can i buy atarax in canada forzest australia xanax highest mg fluoxetine prescription coupon can we trust periactin online buy kytril no prescription fast delivery aciphex mg buy hydrochlorothiazide medication and hair loss generic propecia now available buying buspar cytotec drug oversea chlamydia screening guidelines is evecare a prescription drug purchase abana 10 10mg is it legal to buy prescription drugs from india revatio 20 mg tablet cobra 120 mg test zithromax without prescription pills cheap zebeta india costo levitra da 10 mg order phexin overnight buy cheap viagra from india can buy domperidone buspar brand positioning buy over the counter shatavari online tretinoin 0.025 gel reviews generic uk paypal provera india actoplus met 500mg generic menosan no prescription purchase maxalt mlt buy toprol xl patch disulfiram reaction alcohol flagyl mavi umut how long do i have to take proscar toprol xl overnight law and order svu liv and elliot cheap torsemide nexium prescription strength proton pump augmentin duo 1g dosage cialis levitra and viagra price comparison daily azithromycin bronchiectasis are alligators color blind dilantin dosage iv prevacid overnight delivery triamcinolone acetonide cream 0.5 uses remeron pill shop discount code plavix online order drugs used to treat chlamydia and gonorrhea online apotheke voltaren emulgel beat way to order renagel generic flovent cost cheap generic levitra plus what is lasix for horses buy ampicillin uk pharmacy weight loss alli boots can i take lexapro with birth control pills clomid success rates second pregnancy where is hyaluronic acid found in human body where can i order domperidone from is levothyroxine generic for synthroid buy canadian cialas on line viagra free trial pack buy generic roxithromycin norvasc bonus pills side effects of protonix iv is there a drug comparative to amaryl cialis brand name sale prices aldactone sale buy looking filed generic feldene us sertraline high erowid acquisto elimite sicuro online buy online lamisil generic where is acai berry juice sold zoloft pills online in the mexico buy diovan uk is over the counter prevacid the same as prescription viagra cape town sale salbutamol ventolin nebule drug study buy prevacid 10 what is bactrim used for in dogs buy hydrea mexican pharmacies fluoxetine buy online ireland how much will carafate cost what drug category is methotrexate order alphagan online with visa quinine sulphate contraindications meclizine tablets 12.5 mg cheap bentyl pills tegretol carbamazepine epilepsy how long to take coumadin after dvt kamagra oral jelly paypal zahlen purchase generic hyaluronic acid buy tetracycline 250mg comprar viagra online andorra viagra without prescriptions illegal buying drugs from canadian pharmacies get proscar online diclofenac supplier in uk amitriptyline medications for fibromyalgia celebrex lawsuit 2010 can arimidex cause weight gain buy cyklokapron visa pariet discount zollinger ellison syndrome gastroesophageal order florinef online in usa qsymia sales topiramate 25mg tablets generic topamax avapro over counter apo-salvent inhaler cfc free quero comprar roacutan pela internet cheap vasotec buy online naproxen uk equivalent diflucan order generic kamagra chewable cost relafen 750 mg uses pinamox caps 500 mg amoxicillin uses prograf generic launch brand name female cialis online best online pharmacy generic levaquin buy abilify without a prescription from canadian pharmacy gia thuoc ciprobay 500 tadalafil 10mg generic what is parlodel bromocriptine buy xenical with e check online generic diltiazem acivir very cheap voveran sr actos generic medicines haldol to buy from europe buy generic mentax online where can i buy acai berries in stores cost of liposafe does mevacor cause weight gain original pletal online accutane ipledge program website bactrim side effects headache what is nitrofurantoin 100mg used for generic retin-a ge us can buy allopurinol online norvasc legal in england nymphomax mg buy leflunomide arava reviews cialis sublingual sale pharmacy 5mg order cardizem pill ortho tri-cyclen non perscription countries what is ibuprofen gel forzest discount medications diamox medication where to buy reviews on voveran sr cialis vs levitra forum generic cardizem 240 mg cheap pills dutas side ranitidine reviews shatavari reviews for men does accutane work on back finax mist canada ventolin priceline buy uroxatral without rx 100 mg minocin nootropil lawsuit canada que es amantadina clorfenamina paracetamol rowlands pharmacy charminster accutane lawsuits in canada order ceftin lowest price furosemide cost canadian how long does it take for crestor to take effect where can you buy propranolol buy desyrel with e check glyburide dose maximum where can i order risperdal minipress without prescription miami buying feldene canadian international pharmacy association website s club 7 tv show sleeping pills no prescription canada hair salon black belt viagra brand name desyrel online find coupons for cialis is cordarone available over the counter can you buy cialis over the counter in usa where can i get fucidin pills best place to buy amitriptyline in usa clomid to buy in the canada without a prescription decadron billig kaufen buy zithromax mastercard prilosec uk equivalent can you buy cialis professional over the counter what types of hydrea are there soft sale pharmacy purchase cialis norvasc positive reviews brand bupropion for sale pletal tablets on line to buy meclizine drug class overnight pharmacy buy bentyl 5mg cialis discounts what is luvox used for buy zithromax z-pak crestor no prescription overnight delivery cialis professional online pay paypal what is the formula weight of aspirin buy aciclovir herpes zovirax over the counter prescription birth control pills mupirocin ointment over the counter equivalent metformin 500 mg tablets dosage where to buy mebendazole 500mg buy alprazolam no prescription cheap prescription drug cialis super active buy keftab 5 proventil online no prescription delivery erowid actos cash billig kamagra gold online kaufen ventolin no prescription lov cost effexor xr genuine viagra prices uk prograf comprare lady era over the counter ampicillin tablets for sale brand levitra where to purchase order adalat online no prescription mircette contraceptive pill avodart from usa azulfidine tablets uses bupron xl 300 side effects nymphomax tablets 150 mg uses metformin hydrochloride tablets femara prix en pharmacie en france can you buy tofranil over the counter overnight accepted buy nolvadex online best drugstore powder for oily skin 2012 buy revatio online from usa wellbutrin pills buy online abilify over the counter paypal cheap noroxin 100 mg teva-rabeprazole pariet albendazole for the treatment of human gnathostomiasis unicure remedies pvt ltd baroda buy cheap mircette using pay pal crestor to buy in england hydrea perth australia ranitidine tablets ip 150 mg side effects canadian alliance physiotherapy regulators alliance credentials buy brand cialis in uk ed pills that really work zyprexa dose for bipolar synthroid with no rx cheapest clomid in the uk blopress online store generic bactrim ds cost pfizer viagra price comparison benzac gel 5 come si usa buy amitriptyline online from australia american detrol propranolol dose for migraine prophylaxis celebrex what is it used for kamagra oral jelly western australia acyclovir (zovirax) famciclovir (famvir) and valacyclovir (valtrex) naprosyn now co uk uk pharmacies online that sell nexium is provera sold in walmart non prescription mentax pharmacy actos de habla searle buy arava capsules generic antivert in usa what is bactroban 2 cream used for indian generics online amitriptyline seroquel xr birth control without prescription canada where can i buy procardia furosemide 40 mg for sale buy effexor xr bulk elocon pills hoodia uk buy allegra rx to otc generic from cialis professional albendazole tablet 400 mg nitroglycerin spray buy what is dostinex 0.5mg used for prevacid medicine children gyne-lotrimin supplier in uk buy cipro india side effects of rosuvastatin ca free coupon for zofran tenormin side effects in women detrol prices trazodone dosage for sleep dosage prednisone for dogs with addison;s ginette-35 cheap uk pariet 40mg bula compazine available over counter comprar ayurslim original en madrid amaryl drugs oral side effects buy pyridium with e check reglan australia pharmacy orlistat indian brands purchase yasmin in india tricor tablets uk zyrtec 10mg dosage for adults comprar periactin online crestor 10 mg price canada lipitor roche precio argentina toprol xl online usa no prescription buying prometrium in manchester buy viagra online canada no prescription cheap kamagra jelly online glucophage tablets purchase on line dostinex tablets for purchase buy levlen overseas onde comprar wellbutrin sr trandate purchase in canada no prescription mail order pyridium baclofen online without prescription can we trust lipothin online is generic sumycin available in usa get metoclopramide toronto viagra jelly pharmacy prices list elimite over the counter walgreens best medication for anxiety and insomnia mefenamic acid ponstel side effects where can i buy viagra online uk is zanaflex available in canada kytril tablets dose can we trust biaxin online plavix coupons discounts buy midamor without a script viagra super active buy uk canadian pharmacy no prescription hcg indian generics online wellbutrin price of promethazine codeine on the streets best online pharmacy generic mirapex buy robaxin otc nitroglycerin patch dose lipitor pills drugstore side effects levitra vs cialis what kind of medicine is prednisone buy viagra overnight delivery can you take motrin with cold medicine good quality generic viagra diovan cost 320 mg ventolin overnight pharmacy what are the side effects of keflex cheap pharmacy tech schools generic singulair from canada generic himcolin uk paypal lincocin tablets price without a script online buy depakote lanoxin generic best price for real atorlip-10 zyrtec by mail nymphomax generic equivalent alavert brands india decadron without insurance chlamydia test results how long ordering low dose terramycin purchasing acai online uk epivir-hbv delivery london can you get bupropion over counter can you buy kamagra discount vytorin mg confido tablets review zithromax generic atorlip-10 cheap about cipla company best pharmacy pill cheap