ils 1. sākuma periods (1785.-1918.g.)

- Jāatzīmē, ka aviācija Latvijas teritorijā pastāvēja sen pirms Latvijas valsts izveides. Ari pasaulē aviacijas sākumi ir jāmeklē tieši šinī periodā, no tā var secināt, ka latvieši savā attīstībā neatpalika no pasaules tendencēm. Tā kā 20.gs. sākumā aviācija bija modes lieta, tad arī daudzi latvieši par to ļoti interesējās. Visā Krievijas imperijā aviācija bija visattīstītākā Baltijas reģionā. Riga sākumā pat bija Krievijas imperijas aviācijas metropole. Izveidojās Rigas Studentu gaisa kugniecibas un lidojumu tehniskā biedriba, ar kuras paīdzibu daudzi nākotnes aviatori būveja savus pirmos balansplanierus. Rigā notika aviācijas izstādes, lidmašīnu demonstrējumi - tas bija iemesls aviacijas popularitātei. Sākoties pirmajam pasaules karam, latviešu aviācijas pionieri brīvprātīgi pieteicās dienēt Krievijas impērijas gaisa spēkos, kur apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemacīties lidot.

1785.g. Pirmie mēģinājumi iekarot gaisa telpu bija E. Johansona Bīnemaņa veiktie lidojumi ar paškonstruētu gaisa balonu.

1903.g. 17.dec brāļu Raitu lidmašīna ar mehānisku dzinēju paceļas gaisā, kaut tas arī nenotiek Latvijā, šis notikums veicināja interesi par aviaciju latviešos, kā rezultatā:

1909.g. Fridriha Candera vadība tika nodibināta Rīgas Studentu gaisa kuģniecības un lidojumu tehniskā biedība;

1910.g. Latvijā notiek pirmie lidojumi ar motorlidmašīnu, Kalepa rupnīcā "Motors" sāk ražot lidmašīnu motorus, "Baltijas krievu vagonu rūpnica" izveido gaisa kuģniecības nodaļu, kas sāk ražot lidmašīnas.

Kā lielākos šā laika aviatorus var minēt:

€ E. Johansons Bīnemanis - sākot ar 1785.g lidojumi ar gaisa balonu

€ Teodors Kaleps - izveidoja lidmašīnu motoru rūpnīcu Rigā

€ Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, izpletni, kara lidotājs

€ Frīdrihs Candars - starpplanētu lidojumu pētnieks

€ P. Ābrams, K.Vīziņš - izgatavoja planieri, kara lidotāji

€ E. Pulpe - tā laika inteliģentākais aviators, kara lidotājs

€ Rūdolfs Celms - kara lidotājs, apbalvots ar Jura krustu.

€ Jānis Šūmanis - kara lidotājs

€ Oļģerts Teteris - kara lidotājs, apbalvots ar četriem Jura krustiem.

€ Kristaps Henrijs Cīrulis - kara lidotājs

€ A. Rozentāls - konstruējis savu motorlidmšīnu, kara lidotājs

€ Jēzups Baško - kara lidotājs

€ Jānis Steglavs - skārdnieks, lidmašīnu konstruktors

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒSTURE

SATURS:

1. DAŽI PIRMIE.

2. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA.

3. SATIKSMES AVIĀCIJA.

4. LATVIJAS AVIO RŪPNIECĪBA.

5. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA KARADARBĪBĀ.

6. LATVIEŠU PILOTI 2. PASAULES KARA LAIKĀ.

7. AVIĀCIJA PADOMJU OKUPĀCIJĀ.

8. LATVIJAS AVIĀCIJA MŪSDIENĀS.

9. AVIĀCIJAS NOZĪME.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA:

"LATVIJAS AVIĀCIJA UN TĀS PIONIERI"-KĀRLIS IRBĪTIS(1997.g.) "GAISA IEKAROŠANA"-(1933.g.)

"LATVIJAS KARA AVIĀCIJAI 75"

JURIĀNA BAŠKO(ĢENERĀĻA JEZUPA BAŠKO DĒLS) LIECĪBAS.

SANDRAS SUBOTAS DIPLOMDARBS.

REFERĀTU RAKSTĪJA:

ROBERTS ANDREJEVS(1999.g.)

1. DAŽI PIRMIE.

Līdz ar 20.gs. un tā tehniskajiem jauninājumiem, pasaulē viena no interesantākajām tēmām bija aviācija. Daudzus jauniešu prātus saistīja planieru būve un gaisa iekarošana. Aviācija bija kļuvusi par modes lietu. Daudzās pilsētās notika lidmašīnu paraugdemonstrējumi, kas piesaistīja milzīgus skatītāju pūļus. Viens bija skaidrs, aviācija atklāja jaunu ēru cilvēces attīstībā. Daudzi latviešu jaunekļi vēlējās kļūt par gaisa iekarotājiem, sākumā būvējot planierus, veiksmīgi vai ne pārāk, un vēlāk paši veiksmīgākie dienēja Krievijas impērijas Gaisa spēkos, cīnoties ar pretinieku pirmā pasaules kara laikā. Krievijas impērijas Gaisa spēkos apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemācīties lidot. Izveidojoties Latvijas valstij viņi kļuva par jaunās Latvijas Gaisa spēku lidotājiem, dodot lielu ieguldījumu aviācijas attīstībai ar savām zināšanām un pieredzi. Šeit ir daži labākie no viņiem, kā arī daži notikumi, kas veicināja daudzus pievērsties aviācijai:

· E.Johansons Bīnemanis 1785.g. Kurzemē sekmīgi divas reizes demonstrēja pacelšanos gaisa balonā.

· 1910.g. 1.martā T. Kaleps rīko izstādi, izstādīdams savu tikko nopirkto brāļu Raitu tipa lidmašīnu, skatītāju daudzuma dēļ tika sarīkota atkārtota izstāde, kā arī tika rīkotas lekcijas par aviāciju.

· Pirmie lidojumi Rīgā lidmašīnai ar motoru:

ü 1910.g. 6. Jūlijā pirmais lidojums Latvijā lidaparātam ar motoru(pilots A.Kuzminskis, ilgums:56 sekundes).

ü 1911.g. 5. Martā pilots A. Kuzminskis nolido ar "Bleriot 9" 1 minūti un 50 sekundes, augstums 25 metri.

ü 1911.g. 6. Martā pilots V.Smits ar "Sommer" nolido 3 minūtes,44 sekundes, augstums 80 metri.

ü 1911.g. 10. Martā pilots V.Smits nolido ar "Sommer" 9 minūtes, 37 sekundes, augstums 170 metri.

· Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, veicis 13 lēcienus ar paškonstruētu izpletni. Dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, līdz Latvijas valsts izveidošanai, kļuva par vienu no pirmajiem Latvijas militārajiem lidotājiem. Gāja bojā negadījumā, pārbaudot lidmašīnu.

· Fridrihs Candars - pētījis starpplanētu lidojumu iespējamību un izstrādājis tādas idejas, kā - daudzpakāpju raķetes, kurai pēdējā pakāpe būtu ar spārniem, alumīnija pulvera degvielu, saules bateriju izmantošanu kosmosa kuģos - kuras tiek realizētas tikai mūsdienās. Pēdējos pētījumus veicis Maskavā, kļuvis par vienu no ievērojamākajiem PSRS raķešu un kosmosa tehnoloģiju speciālistiem.

· P. Ābrams, K.Vīziņš un Treibergs izgatavoja planieri un veica vairākus veiksmīgus lidojumus. Abi kļuva par Krievijas impērijas Gaisa spēku lidotājiem 1.pasaules karā. Tūlīt pēc Latvijas neatkarības iegūšanas dezertēja ar lidmašīnu, tādejādi Latvija ieguva vēl vienu lidmašīnu.

· E. Pulpe - studējis gaisa kuģniecību Maskavā un Francijā Sorbonnā. Uzbūvējis motorlidmašīnu un 1910.g. veicis vairākus lidojumus. Sākoties pirmajam pasaules karam, iestājās Francijas Gaisa spēkos, par drosmi kaujas laukā saņēmis medaļu "Medaille Militaire" un "Croix de Guerre avec Palms", kā arī četras reizes pieminēts militārajā žurnālā "Citatoin D'Armee". Diemžēl varonīgā gaisa kaujā krita, un Latvija zaudēja savu visinteliģentāko un daudzsološāko aviatoru.

· Rūdolfs Celms - jaunībā konstruējis divplākšņu planierus; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, apbalvots ar Jura krustu; dienējis Latvijas Gaisa spēkos, vēlāk strādājis aviācijas sabiedrībā "Lufthansa".

· Jānis Šūmanis - veicis vairākus lidojumus ar paškonstruētu planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā; pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, atgriezās Latvijā, kļūdams par rakstnieku.

· Oļģerts Teteris - studiju laikā konstruējis planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, izcīnījis sešas uzvaras. Tika apbalvot ar četriem Sv. Jura krustiem, taču diemžēl kara laukā krita.

· Kristaps Henrijs Cīrulis - izstrādāja personīgo motorlidmašīnu bez Gaisakuģniecības un lidošanas tehnikas biedrības atbalsta. Kara laikā dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos, pēc revolūcijas devās uz ASV.

· A. Rozentāls - mācoties vidusskolā uzbūvē planieri un veica daudzus lidojumus. Pēc diviem gadiem uzbūvēja motorlidmašīnu, lai uzbūvētu šo lidmašīnu viņš ņēma aizdevumu bankā, kuru nespēja atdot, tādēļ viņam to konfiscēja. Pirmā pasaules kara laikā dienējis Krievijas Gaisa spēkos, taču diemžēl atgriežoties no kaujas uzdevuma gāja bojā.

· Jānis Steglavs- skārdnieks un cauruļu meistars, kurš aizrāvās ar aviāciju. Uzzinājis par izsludināto konkursu par labāko kara lidmašīnas projektu, izstrādāja vairākus divplākšņus, kuriem bija viņa profesijai raksturīgās īpatnības, divplāksnis Pēterburgas izstādē izsauca lielu ažiotāžu, jo tajā bija izmatotas daudzi neredzēti dzels konstrukciju risinājumi, turklāt tā bija pati ātrākā un tās maksimālais ātrums bija 130k/h, kas šim laikam viennozīmīgi bija milzīgs sasniegums.

2. Latvijas kara aviācija.

Latvijas kara aviācija sāka veidoties līdz ar trīs latviešu pilotu - Jānis Priedītis, Voldemārs Jakubovs un Narciss Puškelis - dezertēšanu savos "Nierport" tipa iznīcinātājos no Krievijas impērijas Gaisa spēkiem 1919.g. maijā. 1919.gada 7. jūnijā A. Valleikam tika uzdots sākt veidot Latvijas armijas Aviācijas grupu (Latvijas kara Aviācijas dibināšanas diena). Divu nedēļu laikā pieteicās četrpadsmit pieredzējuši virsnieki un vēl 95 apakšvirsnieki, kā arī privātie lidotāji un lidmašīnu tehniķi. Taču viņiem nebija nevienas lidmašīnas. Tika izdomāts un realizēts viltīgs plāns tehniskās bāzes iegūšanai - vācu liellaiva, kurā bija četras lidmašīnas un kura tika sūtīta uz fronti, tika novirzīta uz Spilves lidlauku. Saniknotie vācieši pieprasīja lidmašīnas nekavējoties atgriezt, taču sabiedroto militārā misija atļāva divas lidmašīnas paturēt, tā Latvija ieguva savas pirmās lidmašīnas - "NIEUPORT 24"un "SOPWITH STRTTER 1 ½". Šīm lidmašīnām bija nepieciešams nopietns remonts, tādēļ tikai 1919.g. 5. augustā tika veikts pirmais Latvijas armijas aviācijas lidojums. Pirmais kaujas lidojums notika šā paša gada 26. un 27. augustā, kur ar lidmašīnām "Sopwith" un "Nierport" tika nomestas 19 bumbas uz militāriem objektiem padomju frontē. Tanī pašā laikā dezertēja vēl viens pilots, atlidodams ar savu lidmašīnu. Tika izveidota otra aviācijas grupa, kurām 1919. g. 30. septembrī apvienojoties izveidojās Latvijas aviācijas parks, kuru vadīja leitnants Rūdolfs Drillis. Tā kā situācija valstī bija nestabila un bija pieteikušies dienestā ap 400 cilvēku, Drillis dienestā izvēlējās tikai pilotus un citus speciālistus. Ātri tika noorganizētas darbnīcas un abas lidmašīnas "Nierport" un "Sopwith" sāka izlūklidojumus virs pretinieka Bermonta Avālova pozīcijām. Pozīciju fotouzņēmumus nodeva sabiedroto flotei, kas savukārt bombardēja pretinieka pozīcijas. Tādejādi precīzas Angļu kuģu uguns atbalstīti, 3. novembrī latvieši īsā laikā atspieda pretinieku, līdz tas izklīda. Pretiniekam atkāpjoties, tika atrastas ap 30 lidmašīnu, no kurām astoņas iekļāva Aviācijas parkā. 1919.g. angļi nodeva Aviācijas parkam septiņus "Sopwith Camel" iznīcinātājus un trīs "Sopwith Struter 1 ½". Turklāt 1920.g. parku papildināja vēl divi Krievijā dezertējuši piloti ar savām lidmašīnām. Līdz pamiera noslēgšanai ar Padomju Savienību nedaudzās Latvijas kara aviācijas lidmašīnas izdarīja 69 kaujas lidojumus ar kopējo ilgumu 101 stunda. Diemžēl šī bija pēdējā un vienīgā kaujas operācija, kurā piedalījās Latvijas kara aviācija. 1921.g.martā aviācijas parku likvidēja un tā vietā izveidoja Aviācijas divizionu F. Zutes un pulkveža J. Baško vadībā. Tika izveidota aviācijas skola un notika nopietna jauno pilotu un mehāniķu sagatavošana. 1924.g. Aviācijas divizionā bija 5 eskadriļas : 1)Iznīcinātāju; 2)izlūku; 3)koriģētāju (artilērijas uguns vadīšanas no lidmašīnām), 4)rezerves un 5)Aviācijas skola. Aviācijas budžetā iedalīja 673000 Ls. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par Aviācijas pulku. 1922.g. 1. Decembrī izveidoja Jūras Aviācijas nodaļu, tās gada budžets bija 57000 Ls. Aviācijas divizionā bija 27 lidmašīnas, no kurām 19 bija novecojušas vai nolietotas kara laikā. Divizionā bija 16 dažādu tipu lidmašīnas, divizions bija drīzāk aviācijas muzejs nekā kaujas vienība. Tādēļ Latvijas valdība nopirka 10 Itāliešu Ansaldo Batilla A-1 iznīcinātājus, no kuriem divi jau drīz avarēja. 1925.g. nopirka vēl dažas itāliešu Ansaldo Batilla A-1 un 10 S.V.A. lidmašīnas, kā arī 10 angļu De Haviland DeH 9A izlūkus. Angļu sūtnis Latvijā atzina, Anglija bija pārdevusi sliktas kvalitātes otrās šķiras lidmašīnas, turklāt Anglija turpināja savu neētisko politiku turpmāk. Citas valstis uzskatīja, ka pārdot Latvijai labas lidmašīnas ir bīstami, jo tās var nonākt potenciālā pretinieka - PSRS - rokās. Diemžēl, lidmašīnas ir dārgi ieroči, un tās strauji noveco, pastāvīgi bija nepieciešama lidmašīnu uzlabošana un remonts, kas prasīja papildus resursus. Bija plānots apgādāt armiju ar 100 jaunām lidmašīnām, taču tā kā Latvijā nebija iespējams saražot tik daudz lidmašīnas, tad valdība nolēma pasūtīt tehniskām prasībām atbilstošas ārzemju lidmašīnas. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par aviācijas pulku. Valdība iegādājās angļu vājas kvalitātes Martinsyde F-4 iznīcinātājus un ap 1930.g. arī labākas kvalitātes iznīcinātājus Bristol Buldog 2 un AVRO 504k apmācības lidmašīnas. Francijā iegādājās Gaourdou Lesseure iznīcinātājus, Čehslovākijā - 21 Letov Šmolik Š-16 izlūklidmašīnas, kas spēja pārvadāt 300-600kg bumbu kravu; Vācijā - B.F.W. U-12 Flamingo tipa lidmašīnas, Itālijā - Fiat C.R.-1 iznīcinātājus, bet Latvijā AVDI tipa izlūklidmašīnas. Stāvokli kara aviācijā bieži kritizēja Latvijas saeimā, biežo avāriju dēļ (Rīgas kapos strauji veidojās bojā gājušo lidotāju kapu rindas ar īpatnējiem krustiem propelleru veidā). Tika ievēlēta speciāla izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu biežo avāriju iemeslus. Atklāja, ka tie varētu būt lidmašīnu pārāk daudzie tipi, rūpnieciskie defekti, nepietiekama lidotāju apmācība, kā arī bija avārijas, kurās iemesls bija alkohols. Katra lidotāja sagatavošana valstij izmaksāja 5000ls. Gadā aptuveni notika 23 avārijas un bojā gāja 4% avārijās cietušo pilotu, turklāt vēl jāpieskaita sasistās lidmašīnas, vēlāk avāriju skaits samazinājās. Jau 1928.g. saeimas kara komisija norādīja: ka lidošana ar vecām lidmašīnām būtu noliedzama, aviācijas organizācija jāpārkārto, koncentrējoties uz dažām vienāda tipa lidmašīnām, aviācijas skolai jāpiešķir vairāk naudas un visa aviācija jāpakļauj vienam aviācijas priekšniekam. Pēdējos brīvības gados Latvija pasūtīja 30 modernus Hawker Hurricane iznīcinātājus, kas bija bruņoti ar 4 vai 8 ložmetējiem un diviem lielgabaliem. Lidmašīnas bija izmaksātas, bet kara sākšanās dēļ, angļi Latvijai tās nedeva. Latvieši pievēršas iznīcinātāju būvei Latvijā. Šāda tipa iznīcinātājs bija Irbīša konstruētais I-16 (480km/h, 7800m iespējamais augstums, 4 ložmetēji un divi lielgabali). 1939.g. uz Latviju atlidoja 72 poļu lidmašīnas, kuras izjauktā veidā glabājās Spilves lidostā. Tuvojoties karam, paredzēja iespējamus uzbrukumus valstij, tādēļ tika izveidoti maskēti lidlauki, kas bija domāti, lai ar vienu uzbrukumu nevarētu iznīcināt visu aviāciju. Latvijas kara aviācija bija gatava karam, taču Kārlis Ūlmanis parakstīja nepretošanās dokumentu Latvijas okupācijai. Poļu lidmašīnas tika nacionalizētas uzreiz, bet latviešu lidmašīnas, kuras bija slēptajos lidlaukos nacionalizēja vēlāk. Daļa lidotāju iestājās fašistiskās Vācijas vai PSRS gaisa spēkos, lai mēģinātu cīnīties par Latvijas brīvību. Lielāko daļu lidmašīnas vai nu sadedzināja, vai nacionalizēja. Daudzus lidotājus izsūtīja vai noglināja .

Pēc tam izveidojās :

Iznīcinātāju eskadriļa ar 12 lidmašīnām "Gloster", kapteinis N. Balodis;

2. Iznīcinātāju eskadriļa ar 9 lidmašīnām "Gloster", kapteinis J. Balodis;

3. Iznīcinātāju eskadriļa ar 3 "Gloster" un 6 "Buldog" lidmašīnām, kapteinis V. Eglītis;

4. Iznīcinātāju eskadriļa, kapteinis E. Mellups;

5. Izlūkošanas eskadriļa ar 2 Hawker "Hind" un 6 "Smoilk S - 16", kapteinis E. Balodis;

6. Izlūkošanas eskadriļa ar 10 "Stampe et Vertongen SV - 5", kapteinis A. Tomas;

Izlūkošanas eskadriļa ar 4 "S-16" lidmašīnām, kapteinis J. Pagrods;

8. Jūras izlūkošanas eskadriļa ar 4 "Fairey Seal" un 1 "Swenska Aero S-11", un 1 "Swenska Aero Pirate" lidmašīnu, kapteinis E. Ercums;

3.Satiksmes aviācija.

Tā bija pakļauta satiksmes ministrijai. Tai piederēja: 1.satiksmes aviācija; 2. Aizsargu aviācija; 3. Sporta aviācija.

1. Satiksmes aviācija 1934.g. izveidojās civilā aviācija. Darbojās šādas līnijas: Rīga - Liepāja(Lidmašīna lidoja divas reizes dienā un maksa bija 14 Lati); Rīga - Ventspils - Liepāja; Rīga - Krustpils - Daugavpils;

Gadi Nolidotie km Pārvadātie pasažieri Pārvadātaispasts (kg) Pārvadātās preces (kg)

1922.g. 148000 338 1047 18009 1924.g. 348000 399 2390 34419 1925.g. 507000 1028 1733 28940 1926.g. 761000 2550 29500 61000

2. Aizsargu aviācija.

1929.g. izveidojās Aizsargu aviācija A. Valeika vadībā , tās galvenie uzdevumi bija sagatavot jaunus lidotājus un uzturēt atvaļinātajiem lidotājiem augstu lidošanas prasmi. Reāli tā sāka darboties 1931.g. Tās biedri piedalījās lidojumos pa visu Latviju. Tai piederēja 31 jauna lidmašīna. 1932.g. izveidojās Jūras Aizsargu aviācija. Tā darbojās Liepājā. Aizsargu aviācija bija pakļauta Iekšlietu ministrijai.

3. Sporta aviācija

Sporta aviācijai nebija ne komerciālu, ne militāru mērķu, vienīgai mērķis - sports un augsti rezultāti. Sporta aviācija ir ļoti dārga. 1937.g. 9. Jūnijā Latvijas lidotāji piedalījās apkārtlidojumā pa maršrutu Rīga - Karalauči - Berlīne - Parīze - Londona ar K. Irbīša uzbūvēto jauno sporta lidmašīnu. Labākais Latviešu sporta lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis.

4.Latvijas Aviācijas rūpniecība.

Aviācijas rūpniecības pirmsākumi ir meklējami 20.gs sākumā, kad Teodors Kaleps iegādājās brāļu Raitu tipa lidmašīnu un sarīkoja šim pasākumam par godu izstādi, kas guva milzīgu atsaucību. Tā rezultātā, viņam radās liela interese par aviāciju un savā rūpnīcā "Motors" uzkonstruēja un sāka ražot motorus. Viņa veiksmīgākais motors bija rotatīvais motors M-1, šo motoru iekļāva Krievijas impērijas Gaisa spēku ekipējumā, jo tas bija ļoti drošs un ekonomisks šim laikam. Ļoti veiksmīgi Rīgā darbojās "Russo-Baltiskij vagonnij zavod" (RBVZ), kas ne tikai ārkārtīgi veiksmīgi ražoja vilcienu vagonus, taču ražoja arī visā Krievijā visdrošāko un labāko auto. 1910.g tika izveidota gaisa kuģniecības nodaļa, kas bija nopirkusi licenci ražot "Sommer" tipa motorlidmašīnu. Divu gadu laikā tika uzbūvētas septiņas "Sommer" tipa lidmašīnas, divus Jakoba M. Hakela konstrukcijas divplākšņus un Krievijas kņaza Kudašova izstrādātu lidmašīnu "Kudašov 4". Par sasniegumiem lidmašīnu būvniecībā RBVZ 1912.g. tika apbalvota ar Pēterburgas starptautiskās aviācijas izstādes Lielo zelta medaļu. 1913.g. gaisa kuģniecības nodaļa tika pārvietota uz Pēterburgu. 1914.g. RBVZ automobīļu nodaļa, kas atradās vēl Rīgā speciāli lidmašīnai "Iļja Muramec" izstrādāja un izgatavoja motoru, kas apvienoja Vācijā ražoto motoru "Argus" un "Benz" labākās īpašības. Diemžēl sākoties pirmajam pasaules karam, visas rūpnīcas tika evakuētas uz Krieviju. Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis pasaules slaveno fotoaparātu Minox. 1925.g. izveidojās a/s "Christine Backman" uzņēmums, kurš ražoja lidmašīnas pēc pasūtījuma (pārsvarā Abatross divplākšņus). 1928.g. pēc pasūtījuma uzņēmums konstruēja divus hidroplānus IVLA-22, vadoties pēc nepilnīgiem rasējumiem somu valodā, kā arī pēc smagi avarējušas lidmašīnas atliekām. 1929.g. sākas 5 Flamingo lidmašīnu būve, taču tā netika pabeigta, jo uzņēmums bankrotēja. Tā rezultātā galvenais konstruktors Kārlis Irbītis pārgāja strādāt uz VEF. 1935.g. Kārlis Irbītis ierosināja VEF ražot lidmašīnas. Pēc atgriešanās no Milānas avio izstādes, Irbītis konstruēja monoplānu I-11, kas pārspēja pasaules rekordu ātrumā, taču tas netika fiksēts (attālumu no Rīgas līdz Kauņai 240km I-11 veica stundā un divdesmit minūtēs). Uz I-11 bāzes Irbītis konstruēja mācību iznīcinātāju I-12. 1937.g. vasarā I-12 piedalījās Anglijas sacensībās King Cup Race un ieguva 1. godalgoto vietu, turklāt arī I-12 ieguva starptautisku atzinību. Vēlāk ar šo lidmašīnu tika uzstādīti vairāki rekordi Nākošā Irbīša konstruētā lidmašīna I-14 izmēģinājumos pilota vainas dēļ cieta avārijā un šis projekts netika vairs turpināts. Kara ministrija pasūtīja VEF izgatavot vairākus SV-5 tipa lidmašīnas, taču Irbītis tās uzlaboja un izveidoja I-15, taču diemžēl tā arī gaisā nepacēlās PSRS iebrukuma dēļ. Tā paša iemesla dēļ arī netika pabeigtas Irbīša konstruētās lidmašīnas I-16, I-17, I-18 un I-19, kurš būtu varējis attīstīt ātrumu 680 km/h. Netika pabeigts arī bumbvedējs JDA-10M, ko projektēja latviešu izcelsmes ASV profesors Akmens. Bumbvedējs varētu attīstīt 330km/h lielu ātrumu un pacelties 6800m augstumā, lidmašīnas svars bija 2800kg. Līdz ar Latvijas okupāciju, VEF tika nacionalizēts. Rūpnīcu daudzi speciālisti bija spiesti pamest un lielāko daļu lidmašīnu, kas atradās rūpnīcā iznīcināja.

Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: akciju sabiedrība "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis slaveno fotoaparātu Minox. Padomju okupācijā visas rūpnīcas tika nacionalizētas vai iznīcinātas.

5. Latvijas kara aviācija karadarbībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijai 30-tajos gados bija ļoti attīstīta aviācija, tā nav piedalījusies nevienā karadarbībā. Ja neskaita Bermonta Avālova uzbrukumu Rīgai, kad viens no diviem iznīcinātājiem vadīja pretinieka bombardēšanu no angļu kuģiem. Latvijas kara aviācija piedalījās regulāros militāros manevros. Kad PSRS okupēja Latviju visas lidmašīnas tika iznīcinātas vai nacionalizētas. Jaunākie iznīcinātāji tika sadedzināti jo Padomju Savienībai nebija attiecīgu detaļu un mehāniķu, kas spētu tos remontēt. Lielāko daļu lidotājus(amatpersonas), kas bija pabijuši ārpus Latvijas robežas vai ieņēma svarīgus posteņus, represēja vai tūlīt apcietināja. Latvijas kara aviācija beidza eksistēt vienlaicīgi ar Latvijas valsti, taču tās talantīgie aviatori bija spiesti emigrēt vai ar, cerību atjaunot Latviju, doties karot zem sveša karoga.

6. Latviešu lidotāji 2. pasaules kara laikā.

Daļa pilotu un aviatoru, kas bija izvairījusies no represijām tika vai nu tika iesaukti Vācijas armijā vai Padomju armijā. Neviena no šīm varām nevēlējās iecelt Latviešu pilotus atbildīgos amatos, taču kara rezultāta radītais lielais speciālistu trūkums, piespieda viņas izmantot vietējos lidotājus. Vācieši diezgan labprāt izmantoja latviešu lidotājus, turpretī PSRS bija savādāk un reti bija tie gadījumi, kad latviešu lidotāji varēja turpināt iesākto. Kā jau visu latviešu karavīru likteņus 2. pasaules karā, var aplūkot pēc viena scenārija, atkarībā no viņu atrašanās vienā vai otrā frontes pusē. Vācija, juzdama kara iespējamo pavērsienu, kā arī lidotāju trūkuma dēļ, 1943.g. atļāva un atbalstīja formēt latviešu kara aviācijas vienības. Vispirms nolēma saformēt vairākas nakts bumbvedēju eskadriļas, šim nolūkam izveidojot Grobiņā aviācijas skolu. Uz aviācijas skolu pārvietoja bijušos kara, aizsargu un civilās aviācijas lidotājus, mehāniķus, kas vai nu bija vēl civilajā dienestā vai arī veica karavīru pienākumus latviešu aizsardzības vienībās. Visu apmācību kontrolēja un vadīja vācu lidotāji. Apmācībās tika izmantotas novecojušas lidmašīnas, kā arī kara dēļ nebija iespējams veikt pietiekošu apmācību. Pirmā eskadriļa tika saformēta 1944.g. marta vidū, to komandēja kapteinis Salmiņš un tā sastāvēja no 12-14 latviešu lidotājiem. Kā vācu tā latviešu nakts bumbvedēju bija uzdevums aiz frontes bombardēt krievu karaspēka koncentrēšanās vietas, dzelzceļa līnijas, tiltus, ceļus un noliktavas. 1994.g. 26.jūn. tika nosūtīta uz fronti 2. eskadriļa, apkopojot abas izveidoja Naktskaujas grupā 12 ar vācu kapteini Rademaheru. Abas eskadriļas bija veikušas ap 3500 kaujas lidojumu un vairāki lidotāji bija apbalvoti ar dzelzs krustiem. Līdz ar frontes atkāpšanos, eskadriļas likvidēja. No šīm eskadriļām pieci labākie piloti - Millers, Mencis, Lencis, Makars un Klints - tika nosūtīti uz Vāciju, lai kļūtu par augstākās klases pilotiem iznīcinātājiem. Kaujas uzdevumā krita Klints, taču pārējie lidotāji beidza pildīt savus uzdevumus līdz ar bumbvedēju lidotājiem. Lidotājiem otrā frontes pusē bija grūtāk pierunāt atļaut veidot latviešu aviācijas vienības, jo PSRS nebija tādu problēmu ar pilotu sagādi kā Vācijai. Arī attieksme pret latviešiem bija savādāka, nekā tā bija vāciešiem. Latviešiem atļāva lidot tikai par nakts bumbvedējiem ar ļoti novecojušām lidmašīnām. Atšķirībā no vāciešiem, kuriem interesēja tikai lidotprasme, bija ļoti svarīga lidotāja vēsture. Maz ir tādu Latvijas brīvvalsts lidotāju, kas karoja PSRS pusē, cerībā atjaunot Latviju, savukārt no pārējiem savā zemē reti kurš vairs atgriezās, baidoties no represijām.

7.Aviācija Padomju Okupācijā.

Padomju Okupācijā aviācija ļoti attīstījās, taču svarīgas amatpersonas nevarēja kļūt bijušie Latvijas laika aviatori. Ar aviāciju varēja nodarboties tikai cilvēki ar tīru pagātni. Aviācija Padomju laikā bija attīstīta,

8. Latvijas aviācija mūsdienās.

Mūsdienās Latvijas aviāciju nevarētu saukt pat par slikti attīstītu. Latvijas armijai pieder 2 helikopteri un viena lidmašīna(otru notrieca izmēģinājumos), kuru dāvāja Latvijai Vācija. Sabiedriskā aviācija ir krietni labākā stāvoklī, taču arī tā varēja būt daudz labāk attīstīta. Salīdzinājumā ar 1. Latvijas brīvvalsts laikiem, kad pāris gadu laikā bija attīstīta aviācija. Neveiksmīgās privatizācijas rezultātā aviobiznesā ir grūti pelnīt. Taču Ogrē kādā privātlidlaukā sāk attīstīties privātais aviobiznes. Pašreiz Latvijā attīstās privātā nevis valsts aviācija.

9.Aviācijas nozīme.

Normāla valsts nespēj normāli attīstīties bez aviācijas. Aviācija tā ir attīstība. Aviāciju var izmantot: kara vajadzībām, transporta vajadzībām(pasts, cilvēku pārvadājumi), ugunsdzēsībā, palīdzība no gaisa. Par valsts attīstību var spriest pēc operas, taču objektīvāk būtu spriest pēc aviācijas.

Teodors Kaleps

Teodors Kaleps, pirmā Krievijas aviomotora konstruktors, dzimis pārkrievotu igauņu ģimenē.Viņa tēvs Georgs Kaleps bija pasta stacijas priekšnieks. T. Kaleps mācījās pagasta skolā, Rēveles (Tallinas) Reālskolā, studēja Rīgas Politehnikumā (nākamajā Politehniskajā institūtā). Viņš pasniedza RPI, strādāja par inženieri rūpnīcās «Lange un dēls», «Motor». Pēc kāda laika Teodors Kaleps kļuva arī rūpnīcas «Motor» līdzīpašnieks, jo uzņēmēji bez maksas piešķīra viņam rūpnīcas akcijas, uzskatīdami, ka Kaleps dod intelektuālu ieguldījumu ražošanas procesā. T. Kaleps kļuva arī par rūpnīcas «Motor» direktoru. Tolaik viņš jau ilgstoši lasīja RPI lekcijas krievu valodā, sauca sevi par Fjodoru Georgijeviču un pat šādi parakstījās oficiālajos dokumentos.

1909. gadā, kad pasaule piedzīvoja aviācijas bumu, Teodors Kaleps nolēma uzsākt rūpnīcā «Motor» lidaparātu un aviomotoru ražošanu. Viņš uzkonstruēja un patentēja pirmo Krievijas Impērijā aviācijas angāru, 1910. gadā uzbūvēja pirmo Latvijā lidmašīnu, 1911. gadā – pirmo Krievijā aviomotoru. 1911. gadā rūpnīcas «Motor» un tās direktora sasniegumi tika aprakstīti Krievijas žurnālā «Вестник воздухоплавания» („Gaisa kuģošanas vēstnesis”). Lūk, kā žurnāla aprakstā tika raksturots aviomotors, ko bija uzkonstruējis Kaleps: «To var iedarbināt bez grūtībām un pietiek ar vienu vai ar pusi propellera apgrieziena, lai lidmašīna saktu darboties bez traucējumiem». Aprakstā tiek rakstīts arī par Kalepa aviācijas angāru: «Derētu pakavēties pie īpaša veida angāra, kuru uzbūvējusi tā pati rūpnīca. Tas ir visai oriģināls, pēc savas konstrukcijas tā ir apaļa ēka ar kupolveida jumtu, kas ir īpatnējs arhitektūras un būvniecības ziņā. Liekas , ka jumts ir it kā iekārts gaisā... Viss angārs, kura diametrs sastāda 18 metrus, kopā ar koka grīdu izmaksā ne vairāk par 400 rubļiem. Šādas konstrukcijas jumtus patentēja inženieris Kaleps».

1911. gada 11. janvarī pilots Makss Trautmans, kas no rūpnīcas Zasulauka aerodroma pacēlās gaisā rūpnīcas «Motor» lidmašīnā, veica pirmo Krievijas Impērijā ziemas lidojumu. Šo lidmašīnu uzkonstruēja Teodors Kaleps.

Tajos laikos T. Kalepa vadībā rūpnīcā strādāja cilvēki, kuri velāk kļuva plaši pazīstami. Tie bija, piemēram, nākamais raķešu būves pionieris Fridrihs Canders un slavenais režisors, PSRS Tautas mākslinieks Eduards Smiļģis. Rūpnīcā pastāvēja lidotāju skola, šajā skolā par piloti instruktori strādāja pirmā Krievijas lidotāja Lidija Zvereva.

Konstruējot jaunas tehnikas paraugus, T. Kaleps sadarbojās ar Rīgā lielāko rūpnīcu „Russo-Balt”. Viņš deva savu ieguldījumu «Russo-Balt» automobiļa konstrukcijā. Šajā automobilī autobraucējs Andrejs Nageļs 1912. gadā vinnēja starptautiskajās autosacīkstēs ar finišu Monako. Pirmoreiz Krievijas Impērijas autobūves vēsturē rūpnīcā «Motor» Kaleps izgatavoja šim automobilim virzuļus no alumīnija.

Teodors Kaleps ne tikai pats konstruēja lidmašīnas, bet arī uzsāka konstruktīvu sadarbību ar visai slavenu to laiku aviokonstruktoru - lidotāju Viktoru Dibovski no Sevastopoles.

1913. gadā 47 gadus vecais Teodors Kaleps nomira. Rakstā, kas tika publicēts Rīgas laikrakstā «Čas» un veltīts 145-ai izgudrotāja jubilejai, rakstīts: «1913. gadā, slims būdams, viņš aizbrauca uz sava motora izmēģinājumiem, kurus Rīgā sarīkoja kara resors. Motors tika atzīts par labu, bet 47 gadus vecais Kaleps pēc dažām dienām nomira. Varētu teikt, sadega darbā...»

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/t-kalep.html

http://www.caa.lv/lv/civila-aviacija/latvijas-aviacijas-vesture-isuma

Pasaulē pirmais tanks izgatavots Rīgā

31 Jan

Šonedēļ medijos parādījās ziņa, ka Latvijas bruņotie spēki ir aizdevuši saviem Igauņu kolēģiem tanku, lai šie varētu pārbaudīt savu nocietinājumu izturību. Vismaz kaut kas mums ir tāds kā igauņiem nav, tas nekas, ka tikai viens. 1999. gadā no Čehijas gandrīz par velti tika iegūti trīs absolūti novecojuši padomju T 55, ko paredzēja izmantot mācību vajadzībām, taču līdz šim laikam pēc nepārbaudītām ziņām šauj visi trīs, bet brauc gan tikai viens, kas tad arī aizdots igauņiem. Bet ne par to ir stāsts, jo pats tanks, jeb drīzāk ideja par bruņotu augstas pārgājamības kaujas mašīnu, kas radās Pirmā Pasaules kara laikā nāk nevis no Lielbritānijas, kā parasti tiek uzskatīts, bet gan no mūsu pašu Rīgas.

* Pasaulē pirmais tanks, kas piedalījies reālā kaujā ir britu Mark I, kurš debitēja 1916. gada 6. septembrī. Tomēr, pirmais reāli izgatavotais tanks pasaulē nāk no Rīgas Vagonu rūpnīcas, kas gan tolaik saucās Krievu – Baltijas vagonu rūpnīca. Tās meistara A. Porohovščikova konstruētais tanks “Вездеход” – tulkojumā „Visurgājējs” pirmoreiz izbrauca no darbnīcas 1915. gada 18. maijā, jeb veselu pusgadu pirms Mark I izmēģinājuma modeļa parādīšanās.

* 1914. gadā, sākoties 1. Pasaules karam Rīgas Krievu – Baltijas vagonu rūpnīcas meistars 23 gadus jaunais talants A. Porohovščikovs (cita starpā konstruējis arī vairākas veiksmīgas lidmašīnas) piedāvāja armijas vadībai izgatavot bruņotu kaujas mašīnu, ko mūsdienās pazīstam kā tanku. Vadībai jaunā ideja gāja pie sirds un tika dota atļauja izmēģinājuma modeļa izgatavošanai, piešķirot šim nolūkam 9660 rubļus, kas tam laikam bija visai ievērojama nauda. Darbs pie tanka tika sākts 1915. gada februārī Rīgā izvietotajā Ņižņijgorodas kājnieku pulkā, un jau pēc 4 mēnešiem jaunais tehnikas brīnums bija gatavs izmēģinājumiem. Tanka projekts izskatījās sekojoši:

* Rezultātā izdevās 3, 5 m. gara un 2 m. plata mašīna, kas svēra aptuveni 4 tonnnas. Šim agregātam bija visi mūsdienu tankiem raksturīgie elementi – bruņas (tās gan aizsargāja tikai no kājnieku ieroču lodēm, bet tam laikam ar to pilnībā pietika), kāpurķēdes un grozāms tornis (britu Mark I tāda, starp citu, nebija). Kāpurķēde gan bija viena, toties ļoti plata- pa visu korpusa apakšu, bet stūrēts tanks tika ar palīgriteņiem abās korpusa pusēs. Tās maksimālais ātrums sasniedza 25 km/h, kas bija četrreiz ātrāks par britu un franču pirmajiem tankiem. Ievērību pelna arī bruņu konstrukcija, jo tās bija daudzslāņainas, kas apsteidz savu laiku par vairākiem gadu desmitiem. Tāpat tā korpuss bija ūdensnecaurlaidīgs, līdz ar to mašīna varēja pārvarēt ūdens šķēršļus. Tanku bija paredzēts bruņot ar ložmetēju (izmēģinājuma modelim (attēlā) torņa vēl nebija) un to vadīja viens cilvēks. Neiztika arī bez kļūmēm, jo sākotnēji konstrukcija nebija pilnīga, jo ķēde bieži krita nost vai arī pārplīsa, taču tas tika novērsts.

* Izmēģinājumus mašīna tā arī nepabeidza, jo 1915. gada decembrī tie tika pārtraukti ar apgalvojumu, ka konstrukcija neesot sevi attaisnojusi, lai gan pats konstruktors apgalvoja, ka atlicis tikai novērst tās trūkumus. Kā veicinošu iemeslu projekta apturēšanai var minēt arī Cara un Impērijas militārās vadības konservatīvismu, kā arī nepietiekamo rūpniecības attīstības līmeni (jāņem vērā, ka tas bija tālaika hi-tech produkts). Par spīti tam, jāņem vērā, ka liela daļa šī tanka tehnoloģisko risinājumu krietni apsteidza savu laiku un citu valstu vēlākos ražojumus. Un kas par to, ka tas nenonāca ražošanā, jo tik un tā šis ražojums ir pasaules līmeņa novatoriska ideja (gandrīz kā Šlesera Ziemassvētku eglīte), kas ir radusies Rīgā un tādējādi ir daļa no mūsu vēstures.

http://www.citavesture.lv/2010/01/31/pasaule-pirmais-tanks-izgatavots-riga

Rubrikas: tehnoloģijas
generic viagra jelly buy canada cephalexin dosage for humans why is calcium carbonate better than sodium hydroxide metformin without prescription pills calcium carbonate tablets 500mg where to buy luvox in canada safely typical dosage for cialis what does alli mean in english alli diet pill cheapest cheap meds no prescription online female viagra no prescription needed buy hyzaar 50 viagra online australia albendazole weight gain phenergan and birth control pills mail-order doxycycline lexapro generic brand name buy terramycin online no prescription us mexican pharmacy no prescription erexin-v buy nizoral 2 shampoo best pharmacy to order unisom online forum cod phenergan overnight no prescription needed online pharmacy reviews canadian healthcare network login dostinex looking for ventolin discount no prescription elocon cream 100g purchase clomid-australia esomeprazole dosage lariam 250 mg tablets order zestoretic cheap generic cheap isoptin 100 mg buspar costco protonix and plavix together ordering cialis super active cheapest price levitra lincocin generic wikipedia drugs stromectol from mexico over counter kamagra chewable to buy asacol diltiazem capsules side effects best price for real abana coumadin lawsuit resources for keflex canadian pharmacy tenormin generic name for aristocort betapace for dogs buy viagra canada cipa how to by lasix online side effects of voltaren rapid 50 tinidazole pharmacy online discount alligator shoes for men ponstel for men in usa best weight loss pills for men yahoo anafranil overseas online no rx pharmacies cardura usa sale buspar online cheap orlistat order in the us clomid overnight delivery buy buyers of viagra soft canada can you take lioresal daily cleocin tablets purchase on line viagra sublingual rx where to buy isoniazid benzac direct pharmacy where can i buy rimonabant tablets generic synthroid india generic pills for cozaar effexor vs effexor xr dosage equivalents where can i get predisone what are the side effects of feldene nike air max 1 leopard safari micardis us companies only cheap viagra uk forum cheap stromectol buy midamor in usa buy carafate patch viagra rezeptfrei pfizer nexium 10 mg cost olanzapine cost comparison buy canada no prescription for singulair donde comprar acai berry cost of bupropion xl 300 mg can you buy danazol over the counter in germany buy dostinex online relafen doctors online dipyridamole acetylsalicylic acid capsules non generic cordarone donde comprar acetato de ciproterona cyproheptadine hcl brand name capoten buy on line beat way to order elavil what happens if i take my birth control pills out of order haldol dosage recommended is there an over the counter acyclovir zovirax online cheap liquid acivir pills review zathrin generic zithromax side effects what is the drug estrace used for fastest chloramphenicol uk delivery cheap generic orlistat cobra vega extra strong 120 mg pariet overnight delivery view topic xenical legal us best place buy diovan buy tretinoin gel uk generic version of plan b cost prescription drug clonidine low cost atacand sun tadalafil 20 mg licensed pharmacy vytorin side effects of clonidine hcl 0.2 mg cialis from canadian pharmacies pulmicort turbuhaler price pan american lithium corp prograf cost assistance average cost of lithium medication does arava cause weight gain buy phenergan online no prescription united states depakote bipolar 2 revatio fda approved to buy without prescription allegra no prescription needed pharmacies can you order lithium generic differin uk buy lincocin online from canada more time for sex tablets in canada amitriptyline drowsy next day dangers of lipitor medication canadian online pharmacy for cialis current ginseng prices 2011 daily cialis vs. 36 hour cialis cheap finpecia sale uk buy arjuna in ireland neurontin dosage prilosec echeck levothyroxine 125 mcg tablet picture american diabetes association aspirin therapy que precio tiene cytotec misoprostol cost of vytorin 10/40 domperidone australia pharmacy non persciption finast how long will i have to take metformin for pcos buyers of cialis super active canada generic clonidine dosage nexium 20 mg preturi ventolin hfa no prescription order avandamet cheap over the counter albenza order ventolin online with visa avodart uk next day delivery billig lioresal online kaufen renagel in usa pravachol online in us camber pharmacy citalopram diamox from europe cheap viagra soft usa protonix iv package insert pdf what is the prescription drug mobic lipitor medicines.ie sex pill for women to increase sex drive ampicillin to buy in the uk without a prescription where to purchase glucotrol xl donde comprar atarax buy singulair online no prescription united states side effects of xeloda indocin not generic keppra 250 mg tabletas canadian pharmacy online complaints how to buy gyne-lotrimin metoclopramide 10mg tablets for breastfeeding alli discounts 2008 kamagra 100mg tablets price india long term side effects of trental buy actoplus met drug buy amoxil 5000 orlistat medicine net dilantin how to buy where to purchase nolvadex online cost finasteride costco pulmicort flexhaler weight gain purchase celebrex in canada can i make rogaine 2 buying lioresal for dogs aciclovir buy online mexico cds list pill buy bactrim online buy paxil generic albuterol inhaler vs nebulizer buy canada no prescription for albendazole estrace without prescription miami order nitrofurantoin tablets buy aygestin no prescription how to buy cytoxan in london para que sirve el sertralina 50 mg buy viagra super active bulk what medicine is like cymbalta bactrim compuesto suspension pills antifungal for people buy cordarone online no prescription us fungsi salep elocon accutane acne medication price prevacid roche precio argentina duoc my pham tenamyd buy prescription drugs no prescription canada tinidazole discontinued online generic synthroid zaditor how long to use order naprosyn overnight pharmacy that sells terramycin amitriptyline 5mg tablets promethazine drug store online where to buy cheap generic zyvox buy diclofenac for daily use buy precose next day list of tesco stores selling arjuna side effects of meclizine buy caverta online imitrex medication side effects buy generic kytril online 100 pure acai berry what is saw palmetto for celebrex prescription only liquid uroxatral review asthma cough vs cold meclizine order by phone motilium without prescription medication can you buy cialis jelly in ireland levitra 20mg how to get a cheap abilify prescription meclizine hydrochloride non generic sinemet canadian online pharmacy for fluoxetine ciprobay 500 ciprofloxacin sons sol pharmacy house mysoju can i order bactroban no prescription in the usa cheap kamagra next day delivery glucophage prescription canada safe place order minipress buy brand adalat asacol pharmacy overnight top offers online order pariet toprol xl best price doryx dr side effects buy generic viagra online overnight russian pharmacy online store best anxiety medication for social anxiety do you need rx zetia vytorin online canada can order luvox online best place to buy serpina in usa levlen tablet sale imitrex for daily use canada non prescription azulfidine avandamet discount card order speman medication by mail famvir 50mg tablets nitrofurantoin alcohol medicine cipro sale click here hyzaar without tinidazole cheap canada pharmacy aciphex generico italiano cost of tamoxifen in india ordering actoplus met pharmacy where to paroxetine drug ocd aceon non generic perscription acivir pills online usa no prescription eulexin online usa no prescription finax sublingual dosage pharmacy that sells bactrim buying finast using paypal order estrace from canada what is hyzaar drugs indian cialis generic avandamet price what type of medicine is clonidine arjuna daily use reviews viagra pfizer usa aspirin cost without insurance buy genuine desyrel uk order cytoxan medication by mail purchasing celexa online buy nitroglycerin 10 motilium without what is viagra professional quality dilantin alternative medicine dramamine prices cvs albenza over the counter neurontin pain relief fertility drugs online australia without a script generic altace online kamagra pas cher italie best elimite prices buy acai berry boots 1 order aciclovir tablets online order paxil from usa without prescription viagra brand online ? finpecia stopping finasteride hair loss best cialis super active prices canadian pharmacy 20mg norvasc shop buy septra suspension periactin 4mg side effects celebrex 200 dosage lithium and depakote bipolar disorder coming of age on zoloft reviews metformin pills pictures compazine by mail endep low dose birth control nolvadex pills buy online atarax online forum cheap ordering flomax on line mexican tinidazole strattera rxlist para que se usa zestril does claritin make you gain weight erythromycin lawsuit how to buy liverpool fc tickets where to get shallaki pct endep max dose use quibron-t coupon online side effects of lopid medication rogaine uk reviews what is cefadroxil used for in dogs buy cymbalta fast shipping aldactone comments abana over counter houses for sale allington toprol side effects mayo clinic albendazole treatment for pinworms buy tadacip pills in the australia generic entocort switzerland lithium for dogs buy medicine for diabetes metformin cymbalta lawsuit 2009 etodolac generic drug prometrium with american express soviclor 400 mg med cab alphagan buy lopressor 50mg non prescription hydrochlorothiazide himalaya pilex tablets side effects minocycline shopping order maxaman online uk 800 mg motrin for fever synthroid online england zetia 40 mg dose premarin cream generic where can you buy viagra in sydney s club 7 lyrics cleocin gel side effects long term use health canada actos sale zerit cheap drugs to get high ortho tri-cyclen pills reviews is there a generic drug for coreg cr buy acai for daily use buy cymbalta online no prescription do you need rx evista fucidin ointment australia low cost uroxatral ampicillin without a prescription lotrisone overnight delivery acquisto antabuse sicuro online arimidex over the counter drugs tell your doctor costco pharmacy didronel price pharmacy that sells lanoxin best place to order chloramphenicol in us low abilify can you buy viagra in america buy deltasone overseas buying anafranil zyrtec over counter clomid ships from india accutane 20 mg every other day rx relief card bbb prescription drug trial erection packs 3 z pack antibiotics for bronchitis crestor on line order cialis 10mg uk what is the correct dosage of eulexin buy ginette-35 bulk generic name allegra d 12 hour complications of crestor side effects effexor weight gain fast isoptin delivery zanaflex drugstore alli weight loss pill fda approved what is generic viagra legal cheap monavie active acai juice late ovulation after clomid generic brand for erythromycin uk version of hyzaar modafinil online pharmacy paypal mircette missed 2 pills ranitidine dose for babies reflux albendazole with store buy drugs sony xperia s sim free long time side effects altace dove posso comprare cialis sicuro kytril comprare online anacin purchase bystolic from canadian pharmacy voli low cost cipro easyjet 100mg tramadol and alcohol order cipro online pharmacy save money tadacip sublingual dosage crestor price canada what is trazodone hcl prescribed for orlistat capsules 120mg reviews ditropan brand order xeloda dose for colon cancer buy valtrex tablets online best place to buy amoxil in india donde comprar calan canadian drug laws 2012 buy subutex online no rx florida betoptic micardis delivery uk skelaxin generic wikipedia drugs over the counter medicine that acts as tadalis aldactone over the counter discount generic acticin cream levitra plus medicine prescription online pharmacy uk revia trazodone hydrochloride dosage best ophthacare prices ordering glucotrol on line aldactone over the counter discount prescription albendazole tablets us online order leukeran online uk buy clonidine online from usa buy luvox tablets methotrexate injections buy sarafem over the couter ventolin inhaler dosage kids buy park avenue beer shampoo online india tadapox pills do you need rx himcocid generic viagra no prescription free shipping pfizer zyvox assistance program eligible ranitidine ships from india can you buy levitra plus in ireland 20mg cialis when is viagra become generic ampicillin stock ethanol elocon tablets online buy trazodone pills online where is cipro albendazole australia companies only buy nitroglycerin online reviews fucidin 2 cream for acne prescription drug prograf safe place order cozaar discount januvia 100 mg brand viagra buy online us bupropion coupons buy clavamox drops for cats no prescription non prescription retin-a ge pharmacy artane with paypal payment buy rumalaya forte online in usa can you valtrex canadian buy online side effects of long term use of olanzapine canadian discounts meds item can you buy flovent inhaler pharmacy prevacid canada head office rich rhine inc transdermal flagyl for cats med cab zerit prinivil canadian pharmacy serevent diskus dose clomid pct after anavar piracetam powder buy tinidazole drugs what are the side effects of doxazosin mesylate acheter paroxetine internet depakote er generic cost cheap viagra cialis levitra buy loreal professional shampoo online india low cost alphagan prescription precose online pay paypal compare imitrex prices where cane i buy clomid in the uk buy arimidex online overnight delivery crestor rosuvastatin weight gain buy generic aciphex online no prescription canadian on line pharmcay hydroxyzine can i buy lisinopril over the counter order tadapox online uk doxip overnight order orlistat from free trial voucher 20mg levitra olanzapine india tadacip new zealand can you get baclofen dutas pill shortage viagra professional delivery london best place to order atacand in us generic baclofen tablets generic brand birth control pills yagara wiki nootropil online price craigslist london flats to rent fertomid online coupon code benicar next day delivery cardura tablets for sale amantadina clorfenamina paracetamol para methotrexate without food diflucan mg price cheap online pharmacy no rx allegra order canada speman shoppers drug mart can you order viagra online in canada over the counter antibiotic eye drops australia how to take benemid mg precio del risperdal en mexico novolin vs novolog trimix pricing zyclara imiquimod cream generic maxaman us where vasodilan can you buy aciclovir sores inderal costco what is geriforte tablets diclofenac lawsuits female cialis shelf life diovan without prescription canada mail order anafranil colchicine generic 2013 drugs female cialis comprare ortho tri-cyclen low cost olanzapine dose dependent weight gain coversyl medication information where to buy nitroglycerin ointment buy accutane v-drugstore tenormin online coupon code kamagra sold over counter revatio online no prescription can i buy zovirax cream over the counter where voltaren zyvox 80 mg purchase brand viagra lowest price venlor brand order discount lady era buy tretinoin 0,025 lowest price what drug category is lynoral malegra dxt prices atrovent tablets 150 mg metronidazole flagyl for dogs lowest priced benicar atorlip-20 reviews mercaptopurine side effects crohn;s singulair brands india can order antabuse online metoclopramide mist canada fertomid now get best results xenical what is ezetimibe tablets used for acheter alli en belgique what do 20 mg prednisone pills look like unisom in croatia seroquel generic available in us generic viagra pharmacy reviews tadacip where can i buy us pharmacies online that sell antivert how much is norvasc tablets paxil without emsam withdrawal side effects order lanoxin tablets buy moduretic new zealand online Purchase orlistat 180 mg drug coupons for viagra viagra coupons canada buy tamoxifen citrate antagonist hoodia from canada aciclovir boots chemist noroxin 400mg ???? red cialis viagra canadian trental medication for dogs glucophage drugs com benadryl daily use reviews nootropil no prrescription to buy hydrochlorothiazide in uk inderal pharmacy order himcocid online in us venta viagra farmacias sin receta levitra plus italiano how much does generic cialis cost how long does it take for doxycycline to help acne buy valtrex online no prescription canada tramadol online overnight mastercard why has cialis super active been discontinued over the counter diflucan pill what is keflex used to treat benicar hct pills buy didronel online overnight what is the best herbal viagra ventolin hfa 90 mcg inhaler generic prometrium 200 mg price worldwide pharmacy olanzapine mentat syrup benefits cleocin tablets price is soma better than baclofen amaryl side effects medicine alli canada availability viagra purchase usa amaryl fast uk ginseng order buy probalan online from usa buy alligators uk canadian online propecia side effects zoloft on line can i take 3 5mg cialis viagra brand name on sale armour vs nature-throid and westhroid class-action lawsuits against merck over the side effects of propecia cialis vs viagra 2007 amantadine capsules noroxin norfloxacin generic purchase benicar stromectol overnight delivery buying seroflo from canada no prescription free online pharmacy cpd what is trazodone for pain tadalis sx canada overnight delivery where to buy amitriptyline online elavil purchase tinidazole mg acheter minocycline pas cher where can i buy metronidazole flagyl kamagra oral jelly 150mg sale flovent free shipping nymphomax free shipping buy trimox no prescription do i need a prescription to buy viagra in canada cam you buy alli in canada can i get viagra at walk-in clinic inderal 10mg wiki citalopram pills 20 mg is it illegal to order generic shuddha guggulu orlistat looking for dostinex discounted aciclovir 20 mg/kg premarin side effects weight gain generic actos medication does alli work canadian pharmacy vasotec without insurance himcolin usage reversing side effects of propecia crestor dosage levels bentyl side effects headache amoxil generic brand name tenormin billig kaufen where to buy liver detox cheap zyprexa generic chloroquine reviews and dosage buy asacol online with mastercard generic name calan sr can you order diclofenac gel where to buy tretinoin cream 0.05 zetia without pre all natural viagra replacement albendazole buyer pharmacies discount order abana eurax lotion reviews testosterone therapy for women weight loss how much does everyday cialis cost northwest pharmacy discount coupon bactroban medication online how to import decadron overnight stromectol baytril noah injectable can you get fertomid over the counter tadalis sx pharmacy coupons where to buy micardis drugs online hong kong buy asacol online delivery online sale of amantadine steam stats tracker proventil hfa inhaler coupons amitriptyline generic drug norvasc shopping amlodipine olmesartan side effects overnight tinidazole plavix and pletal taken together order phenergan 10mg where to buy real abortion pills online can you get high on aspirin is mail order himcolin safe iv ampicillin cost cheap midamor usa buy generic lithium online side effects of femara medication price of zetia at walmart acai costa azul yagara with american express aciclovir online from canada azathioprine and allopurinol the price of an avoidable drug interaction azithromycin online gsk atarax cyclophosphamide cytoxan price clotrimazole hydrocortisone cream is calcium citrate absorbed better than calcium carbonate buy lotrel paypal voltaren retard 100mg anwendung comprare levitra in italia buy provera for daily use where to buy male birth control pill isoniazid canada drug store cheap metformin no prescription buy glucophage best generic cytoxan review free clomid pills generic accutane online pharmacy side effects for dogs taking doxycycline online generic hyzaar buy over the counter avalide online how to get promethazine-codeine syrup in canada colchicine no prescription needed how to get revia in australia when will alli be available 2012 paypal viagra canada side effects of taking kamagra buy baclofen for daily use premarin cream price in pakistan order bactrim 120 mg slimquick hoodia pills review serevent delivery uk low cost allopurinol online drugs amoxil 500 mg side effects how common are side effects of accutane price increase grifulvin v cephalexin 1000 mg dosage over the counter diflucan 150 cheap bupropion xl no prescription us online pharmacy no prescription celexa does canada accept american express gift cards dostinex without insurance buy flovent 50 canada drugs cardizem with prescription post cycle therapy micardis order abilify from canada pharmacy mexico nizagara citalopram 20mg tablets withdrawal hyzaar without prescription pills buy trandate from mexico online remedio sertralina flagyl er refills over the counter atorlip-20 ranitidine australia price against valtrex cialis sublingual overnight zithromax online with out prescription roche xenical 120 buy vermox astrailia doxycycline from uk leopard print air max 1 mens viagra delivery us buy suprax online uk offers detrol price compare foro comprar cialis seguro buy nexium from canada vet-vipps certification ginette-35 drugstore.com all natural fertility drugs for women buy astelin online usa indian pharmacy prilosec bactroban nasal ointment generic american express canada login online chloramphenicol for purchase cheapest cytotec to buy amantadine bonus pills bentyl caps 10 mg buy evista online with out prescription dulcolax weight gain buy paroxetine 80 mg online nolvadex us companies only side effects long term use endep to buy generic atarax cheapest drug erection packs 2 haldol decanoate injection price discount trazodone order cheap viagra online uk cialis vermox pill shortage fucidin over the counter canada trim active plus tablets buspar india pharmacy i pill lipitor website drug fda combivent visa amlodipine besylate 5 mg tab side effects ponstel uses medication suprax dose for chlamydia differin for sale uk what types of cialis jelly are there wisconsin ginseng farm for sale risperdal consta buy and bill online pharmacy viagra india generic phenergan for sale on line what are the side effects of stopping risperdal roxithromycin legal in england syeda generic for yasmin mexican pharmacy no prescription nitrofurantoin cilias deliery to po.box without prescription australia drug were to buy paxil maximum daily dosage side effects of amoxicillin 875 mg prozac and weight gain wellbutrin over the counter medicine atarax buy retin-a ge australia target generic zyrtec what is lamisil cream prescribed for viagra site fiable orlistat side effects hair loss mexican pharmacy no prescription mircette prednisolone uk boots buy saw palmetto bulk 10 mg benadryl tablets cardura purchase in canada no prescription lexapro uk nhs viagra through the mail where can i get reglan best place to buy amaryl in uk adalat buy trileptal suppliers overseas protonix iv push pharmacy buy drugs tadacip what is ciprofloxacin 500mg tablets used for brafix limited india clomid in the us online crestor 5 mg effets secondaires prescription lamisil provera spain buy noroxin tablets cheap femcare buy online chlamydia test london i pill rosuvastatin website wellbutrin sr overnight buy chloroquine for daily use lamictal dose for depression saroten nebenwirkungen gewichtszunahme crestor statin side effects pay for adult toys with a echeck order cialis online without rx buy retino a cream zyvox max dose co diovan rxlist buy trial erection packs 2 cheap silagra cheap mexico pharmacy pharmacy costco online pharmacy where to buy over the counter in usa viagra online buy advair diskus boots antibiotics online paypal remeron online order roxithromycin with no rx nizagara online order buy cheap generic atacand online buy tetracycline generic buy benicar uk paroxetine mg buy order doxycycline for dogs drugs and cosmetics act india ppt beat way to order voveran sr purchase seroquel xr buy cialis online us alesse reviews side effects buy hyzaar mg avapro 150mg tablet dostinex without a script azithromycin side effects azithromycin 250mg order phenergan online with visa cheap orlistat tablets urispas weight gain lozol tablets buy cipro indications and usage buy tenormin 15mg online cheap buy antabuse online pharmacy paxil usa today lithium tab nirvana clomid discount medications order snovitra super power canada how much does yasmin birth control cost without insurance depakote cost lotensin for sale philippines norvasc 10 mg tablet picture buy cardura singapore how to order paroxetine buy finax 15mg online buy alphagan us online Purchase cialis 5mg canada cheap prinivil no prescription primatene mist replacement cvs cost of mestinon florida ciplox buy doxazosin 100 overnight pharmacy topic prescription abilify what do you use fucidin cream for alesse drugs for sale order amaryl pill can you take tinidazole daily cytotec direct pharmacy buy generic cheap accutane pharmacy acticin overnight shipping cheap nizoral no prrescription glucotrol over the counter canada buy levitra without script why is there a shortage of ginseng triamterene hydrochlorothiazide recall amantadina rimantadina nombre comercial onde comprar baclofen generic torsemide overnite shipping discount femcare metronidazole flagyl 500 mg tablet paypal pharmacy online cost of actos 15mg generic lexapro 2012 vs brand name zanaflex for sale usa cheapest kamagra gel diltiazem in canada ventolin shop net shatavari women buy where purchase digoxin what is generic for zyrtec d buy cheap aricept betnovate cream uses combivent canada drug store zentel kiedy druga dawka baclofen 40mg can you get amaryl no prescription needed buy abilify online without buy diovan inhaler canada buy flomax online at canada pharmacy online pharmacies south africa which uk site to buy augmentin order levitra canada lowest prices remeron drugs for sale tricor ordering no prescription artane dublin postcode mestinon to buy from europe buy trileptal 100mg online pravachol canada head office tegretol for men in usa nolvadex cheapest rate can you get addicted to celexa where to buy zestril drugs online cheap abilify 20 mg prescription estrace canada prescription cialis sales figures approved vente de ciplox au quebec brand name digoxin online doxycycline generics where do i hydrochlorothiazide in mexico safe advair diskus no precription zocor cholesterol medicine is nexium otc apcalis sx online usa no prescription vasotec wanted online review accutane online mastercard avodart 0.5mg capsules singulair paediatric 4mg chewable tablets side effects how to get cialis free trial where can i buy arjuna powder viagra soft prix en pharmacie en france best price for real arjuna cheap bentyl 10 mg gasex order online desyrel 50 mg 30 tablet what is generic viagra discount lanoxin ordering online pharmacy best site get fertomid forum buy allegra online itchy bactroban ointment uses minipress tablets information where to buy cheap ginseng in korea order lithium aluminum hydride what does acai do best place to buy alligator clips them buy genuine cordarone uk buy levaquin next day viagra plus delivery london order lamisil online non prescription buy chloroquine online in usa cabergoline pregnancy yasmin cost 2011 india allopurinol price yasmin buy online us side effects of atorvastatin on liver actos lawsuit information dulcolax online apotheke antibiotics for sinusitis in children para que se usa el amaryl canadian plavix price how to order alligator meat guarantee purchase prednisolone on line in canada missed metoprolol dose iv pain meds names viagra online uk buy zerit online pharmacy cheap us calander online is amoxicillin generic for augmentin alli 60mg refill pack 120 capsules zyban generic for best pharmacy to order acai thalidomide trust address nike wmns air max 1 leopard grey/white lincocin mg buy ordering ortho tri-cyclen lo online diltiazem online bestellen vytorin online uk learning express pharmacy technician exam reviews buy cheap cytoxan using pay pal prometrium 200 mg discount positive strattera reviews cefadroxil for sale australia can you get atrovent safe buy duetact online proventil pharmacy prices list cheap sarafem buy online aldactone no prescription reviews generic for hyzaar 50-12.5 best liquid foundation for dry skin 2012 lithium cost of production i pill paxil website medication buy advair diskus paypal accepted zoot z-pack rucksack fucidin h ointment discontinued keftab barato topamax where can i buy ashwagandha canada head office is it illegal to order generic yasmin dostinex generic nizagara generic reviews buy ayurslim in singapore combivent no script pharmacy house calls famvir for dogs buy can you buy unique hoodia at walmart proscar rxlist comprar viagra online argentina cefixime to buy in england overnight erection packs 2 prandin paypal womenra pills maxalt tablets 40mg cheap genuine dulcolax online where can i buy amitriptyline 50mg benadryl for sale philippines flagyl er tablet sale is it illegal to order generic haldol canada buy motilium without prescription tadacip costco flavorless children;s motrin can you buy metronidazole or clindamycin over the counter low cost actos online abbott tricor lawsuit purchase generic arava nimotop with no rx bystolic 40 mg side effects purchase himplasia low level pvp vendor alliance world of warcraft januvia price in india purchase wellbutrin online order roaccutane without flomax prescription only paxil 10mg tablets cheap metoclopramide pills wow where to buy ginseng passion rx buy uk beat way to order zenegra recommended dosage of topamax for weight loss can you order zocor order brand cialis online uk buy dostinex bodybuilding bactroban women buy buy liv 52 australia buy metformin paypal accepted ranitidine cost in india reliable india pharmacies cheap zenegra no prescription eritromicina tabletas de 500 mg mupirocin over the counter how to take cefixime for gonorrhea brand viagra side effects long term use buy emsam no prescription fast delivery albuterol sulfate inhaler effexor xr side effects uk levothroid buy canada viagra usa sale half price acai fastest doxycycline uk delivery where to buy cytotech there generic zithromax generic name for amoxil betoptic order in the us kamagra jelly best price generic tinidazole safe yasmin birth control usage what is the cost of periostat buy ponstel online overnight precio de dostinex en mexico where to buy cheap cialis proscar online usa glucotrol xl paypal generic brand for cipro acticin non generic generic buspar photos fucidin prices zanaflex overnight delivery tenormin tablets dosage how long does it take to gain weight after depo provera buy urispas online overnight cheap celebrex 200 mg online zofran drugstore.com strattera costco price safest website viagra generic viramune shoppers drug mart yasmin pill reviews 2011 buy benicar hct online no prescription maxalt coupons online costco pharmacy proventil price buy cialis in uk online hyaluronic acid online usa cheap actoplus met 100 mg side effects ciprofloxacin hcl 500 mg taapo cafergot to buy in australia standing order depo provera order coumadin overnight can order valtrex online entocort cr interaction between alcohol zithromax escitalopram online no prescription uk buy viagra geriforte syrup italiano allegra forum generic cialis online pharmacy cheapest famvir to buy benemid online order erythromycin prokinetic dose adults safe prandin buy buy asics online usa ship australia clozaril dosage dosing is generic myambutol available in usa toprol xl drug store online differin prescription canada order generic skelaxin aceon pharmacy synthroid medication food interactions will you order viagra online in canada promethazine medicine children baclofen prescription medicine toradol pills cramps sertralina 50mg capsules brafix online coupon code 25 mg amitriptyline sleep glimepiride 4 mg price prednisone user reviews diclofenac potassium 50mg dosage biaxin xl and birth control pills brand keftab buy antabuse 200mg online buy toradol tablets online retin a buy online no prescription finasteride generic walgreens prometrium from europe buy glycomet online from usa buy lanoxin usa seroquel no prrescription diclofenac tablets 50 mg acheter cytotec en france lukol costco puedo comprar cialis sin receta en mexico zoloft online from canada side effects of lincocin levitra prices zyrtec dosage for dogs will generic nexium available us buy avalide cheap drugs avapro what is artane for unisom where to get onde comprar cialis em porto alegre dark chocolate acai costco clozaril discount no prescription do you need a prescription for celebrex deltacortril enteric 5mg prednisolone cialis use in young men generic cialis professional us pfizer viagra for sale golden root herbal viagra ireland phenergan online in us chloroquine phosphate 500 mg viagra moins cher paris viagra plus 100 antibiotics for uti uk phexin lawsuit sarafem order on web where can i buy vasotec in canada nizagara mist canada canadian online pharmacy for bactroban mestinon without insurance long term effects of methotrexate injections where can i get azithromycin or doxycycline what is parlodel drug vasodilan max dose buy stromectol 5 indian buy periactin online pharmacy buy diamox online thru paypals best place buy forzest antibiotics and the pill 2012 dilantin dose max advair diskus reviews nexium generico is buying antibiotics online safe where to purchase cymbalta non generic adalat online maximum hydrochlorothiazide dose chloromycetin in the uk como comprar viagra online buy cheap proscar australia ordering yasmin uk vermox birth control online canada effexor xr 75 mg generic discover the world travel difference between allegra vs allegra-d florida biaxin order actoplus met overnight procardia order in the us generic requip usa pharmacy what does augmentin 875 mg treat levitra canada order acai generic for buy anacin 40 albuterol inhaler instructions spanish paroxetine india supplier advair where can i buy ordering propecia online buy cheap prescription order allegra aricept 100mg cheep order viagra jelly in bupropion hcl xl 300 mg price brand lisinopril buy buy proventil visa retin-a 0,05 canada no prescription i pill cabana website beachfront walgreens keflex prices can you buy decadron online zyloprim side effects uk voveran sr pharmacy order bottle you order phenergan canadian generic name for voltaren gel brand viagra online pharmacies with out prescription alli weight loss tablets review cheap zyvox online reglan shop tenormin drug schedule midamor woldwide shipping pharmacy express waldport oregon nitrofurantoin mono 100mg side effects claravis coupon discount code kytril online overnight shipping online buy generic advair diskus rogaine results for women canadian trimox tablet blue lortab 10 buy imitrex with visa best place to order nexium in us when will there be a generic for abilify xenical orlistat 120 mg prix best price for real evecare buy trimox australia buy moduretic online usa mail order diet pills doxycycline sunlight american dramamine why do i have to have a period before taking clomid doryx generic recommended dosage minocycline acne slow diclofenac tablets bp use of saw palmetto pills nootropil order canada donde comprar voveran sr safe cephalexin buy depakote reviews migraines best online pharmacy generic minomycin viagra online canadian pharmacy paypal cipla best price yasmin online eldepryl purchase requip spain over counter brand name nitroglycerin online cialis on cnbc recieve lasix over night abilify echeck clonidine no prescription canada order antabuse online canada prices looking where can i get some antivert zetia lawsuit 2009 viagra for men and women getting sponsored to live in australia viagra medication danger buy tadapox fast shipping how to get eldepryl in australia canadian cialia order relafen cheap canadian viagra online ventolin hfa coupons special offers acheter brand cialis cytotec 100 seguro can buy tadapox online zithromax over the counter substitute mail order omnicef generic viagra 130 mg cipro xr 500mg dosage penegra pas cher buy viagra cheap london cefixime azithromycin medline india order casodex cheap viagra sublingual tablet sale brand viagra for men is there a drug comparative to metformin gravidez usando serophene what is levaquin medication what drugs can you buy in mexico pharmacy worldwide pharmacy where to get accutane prescribed chinese herbal viagra reviews mexican pharmacy no prescription mirapex roxithromycin genericon 300 mg zyprexa overdose emedicine zovirax where can i buy purchase generic trandate us pharmacy online prazosin low cost clozaril overnight view topic valacyclovir 5 mg tab cost of dilantin fertomid for purchase american isoptin maxaman usa sale how to order lasuna online diovan annual sales ims levaquin lowest price online atarax next day shipping prednisolone 5mg 8 times a day can you drink erythromycin alcohol normal dose of iv toradol cold medicine while on coumadin buy amitriptyline online click here abilify 20mg tablets biaxin canada can buy viagra jelly online buy nolvadex pills in the uk how do i buy with paypal on ebay acyclovir dose for shingles generic alli safe amoxil tablets purchase on line astrazeneca crestor discount card order fertility pills online generic actoplus met uk purchase antivert pills amantadine without prescription canada where can i get finast pills how to take elavil for sleep sertralina efectos 50 mg blopress plus generico aristocort without prescription miami recommended dose of zantac for babies lotensin store how to use suhagra tablet pharmacies amantadine mg buy cheap buy pilex 20 fucidin cream uses spots plendil shoppers drug mart buy lithium bulk viagrashop24h.com generic imitrex online 1 genital aciclovir tablets order lithium side effects can i cut wellbutrin tablets in half what is estrace tablets generic tablet cheap aceon 150 mg viagra online i pill lexapro website buy capoten 100mg online buy cytotec from canada acheter pas cher kamagra oral jelly what is the correct dosage of bactroban sophia pharmacy jaco costa rica cheap pilex no prescription zofran medicine price most reputable canadian pharmacies is there a generic lipitor now cordarone 200 mg tablet cytotec women buy carafate coupon code how long does it take for singulair 10mg to work order non generic zanaflex buy advair diskus pills usa buy flagyl without prescription what is retin-a micro gel for tetracycline antibiotics for acne treatment can you buy olmesartan order benicar prograf tablets price how much is valtrex generic donde comprar orlistat 120 mg buy speman next day order levothroid can you get pregnant while taking celexa what is cephalexin used to treat for dogs acne after accutane wo viagra rezeptfrei bestellen is amantadine over the counter buy pravachol online amazon efek samping lipitor 10 mg knee arthritis treatments new low dose celexa to buy lariam in uk canada medicine without prescripcin actos no prescription diabetes drugs cheap asacol pills long time side effects artane buyers of evista canada singulair results forum snovitra super power online price buy chloramphenicol with no rx much does generic lipitor cost walmart diclofenac pharmacies in voveran sr order by phone where can i get brahmi leaves roxithromycin price side effects of zyvox 300 mg what is a healthy male bmi order valtrex online with mastercard ortho tri-cyclen lo drug class cordarone drugstore olanzapine overdose serious feldene online pharmacy uk hydroxyzine and promethazine are classified as which type of drug what is toprol prescribed for himalaya confido tablets 60 anafranil non generic omnicef generic acheter benicar pas cher where can i buy topamax online without a prescription diflucan over the counter rite aid is it safe to order snovitra super power does trazodone make you tired the next day provera with no rx buy canada no prescription for neurontin pharmacy rx 1 coupon phone in order for diclofenac buy serpina perth australia doxycycline 50mg capsules side effects bactrim side effects uk buy pariet online no prescription usa buy kamagra oral jelly sydney australia how much does omnicef cost without insurance wellbutrin 100mg sr side effects viagra online with echeck no prescription can we trust viagra online where can i buy dipyridamole cafergot over the counter phenergan with codeine drug class what works better than valtrex where is generic lipitor available celebrex rx info pyridium plus buy cytoxan next day hytrin prescription coupon patient reviews estrace cream can you buy bupron sr in ireland cheap rumalaya forte 40 mg how much luvox does it take to overdose research grade flonase prescription drug strattera is solodyn better than minocycline what is doxazosin mesylate for sominex dosage instructions can zantac 75 get you high pharmaceutical jobs london viagra super active dose entocort italiano cheap buy zyprexa allegra comprare generic allegra sale purchase nizoral 2 ordering low dose sinequan where purchase myambutol how to import pilex inderal online usa atrovent inhaler what is it for aceon mg buy prednisolone acetate ophthalmic suspension reviews how to get digoxin drug where methotrexate canadian pharmacy dipyridamole fluoxetine without prescriptions what does furosemide do for congestive heart failure where do i buy furosemide tesco malarone tablets levitra plus pill shop discount code buy duetact without a subscription low price paroxetine uk avapro 300 mg irbesartan coumadin for daily use canada generic for diltiazem er canada pharmacy store online diflucan overnight shipping acquisto alli sicuro online precio cytotec colombia barranquilla atacand cheap price best place to buy baclofen in usa what does grifulvin v estrace without a prescription buy lasuna online cheap skelaxin reviews back pain overseas pharmacy no prescription nootropil buy endep lowest price diclofenac reviews and dosage lamictal reviews bipolar 2 buying forzest from canada no prescription alli simpson tumblr gif buy minipress online canada no prescription buy pure hyaluronic acid powder cialis online usa no prescription celadrin capsules buy can buy minocycline online cheap clomid fast delivery methotrexate and folic acid dosage lopid from canada diurex original formula water pills reviews generic amoxil safe ordering glucophage online metformin can you buy over the counter boots viagra online famvir overseas femara letrozole fertility issues uroxatral uk brand name want to buy cipro tablets lamisil online mexico revia 100 review brand name etodolac online what is the dosage for elavil ventolin prix en pharmacie en france buy real propecia online how to use elimite cream for head lice lipitor dose adjustment can your buy levitra professional in ireland generic where can i buy vermox tablets my wellbutrin sr coupons can you buy prazosin over the counter buy generic benzac with bonus buy metformin perth australia can viagra and cialis be taken at the same time Purchase propecia 1mg tablets buy cheap avapro online drugstore mentat ds syrup medication side effects retin-a ge pills sweat ordering super active cialis online motilium 100 review buy forzest australia dog knee arthritis treatment cialis vs. levitra side effects mobic tablets price buy levitra tablets uk where can i buy nexium cheap trental mail order india mail order effexor flagyl er capsules can you buy coreg medication pharmacy what are the side effects of taking zantac olanzapine generic wikipedia drugs liquid clomid dosage pct cialis tadalafil 5mg once day pariet brands india purchase peptides tamoxifen hydroxytamoxifen discount claritin d viagra plus italiano cheap canadian cordarone no prescription buy aciclovir online sumycin woldwide shipping forum buy phenergan online click cheap kamagra soft free delivery erythromycin tablets 250g generic elavil amitriptyline health canada betapace acquisto pariet sicuro online suprax tablets side effects toradol oral 10mg tab order abana 1 pharmacy seroflo online forum comprar overnight best cialis soft prices cheapest pharmacy compra viagra in italia lowest priced olanzapine licensed pharmacy nizagara can order crestor online accutane lawsuit 2010 order eldepryl overnight what is diltiazem used for buy cytotec online with out prescription skelaxin annual sales rumalaya forte discount shelf life actos tablets generic geriforte for sale on line cheap vermox mg where to acai berry in australia reviews on oxytrol zixen trimix gmt css content space minocin online forum non prescription differin pain meds online prescription best price for hytrin toprol xl for social anxiety where toradol injection muscle acyclovir over the counter cream what types of glyset are there low cost avalide canada buy canada no prescription for benicar terramycin noprescrition needed canada online pharmacy common types of blood pressure medication generic mentat uk paypal safe buy zocor online buy pain pills for cheap best site for grifulvin is there any over the counter treatment for chlamydia buy buspar with discover card bentyl overseas relafen drug walgreens online pharmacy medications omnicef generic side effects mail order pharmacy jobs in maryland buy cytoxan online at canada pharmacy the online drugstore diclofenac gel liquid tretinoin 0,025 review lopressor online pharmacies with out prescription nolvadex weight gain women lipitor annual sales is l-tryptophan legal in uk comprar viagra pela internet no brasil cheap ditropan usa thyroxine tablets for dogs reminyl patient reviews cheapest place for accutane aciclovir tablets over the counter generic uk version of zebeta buy buspar online canada viagra nz buy online cleocin generic wikipedia drugs cutting cipro pills in half allopurinol prescription drug information albendazole pill canadian what is female cialis pills used for viagra plus best price buy nexium no prescription online pharmacy where to purchase levitra super active ventolin hfa 90 mcg per actuation what drug category is mentat maxifort zimax mexico is it illegal to order generic roxithromycin erythromycin pills or pads ropinirole xl 2mg elocon order online no prescription what is the medication singulair used for is generic liposafe effective overnight pharmacy colchicine discount cymbalta of canada danazol reviews and dosage worldwide pharmacy desyrel trental no prrescription endep from europe is there a drug comparative to propecia buy alli visa buy drugs online india viagra soft perth australia what does valtrex do for shingles buying pyridium in manchester buy female viagra 50 buy trial erection packs 2 online diclofenac pharmacy walgreens nolvadex sold over counter levitra professional to buy elimite 100mg cheap generic equivalent for diovan hct purchase cheap famvir online can you buy grifulvin v drugs prescription furosemide 20mg tablets side effects order 1 levitra trial erection packs exercise induced asthma in adults thuoc chloramphenicol 250 mg viagra cost per pill cvs getting lioresal in australia keflex generic cheap costs amoxil online order buy nymphomax next day free samples viagra cialis januvia discount card baclofen dose hiccups free or low cost female cialis buy cheap finax using pay pal order pills online cheap eulexin online australia discount haldol buy roxithromycin online amazon order fucidin from uk without prescription non prescription reminyl why has desyrel been discontinued finpecia in the netherlands cheap protonix pills drug generic cialis dosage daily vs 36 hour coreg no prescription needed canadian online pharmacy esomeprazole side effects chest pain generic rumalaya liniment usa pharmacy safe cafergot buy cleocin medication treats evista uk no prescription 100 mg lioresal allopurinol online forum 10 mg finasteride colospa spain canadian meds plavix generic valtrex from canada generic for allopurinol zyloprim drug used fluconazole dose dogs buy female pink viagra does taking estrace make you gain weight generic erythromycin uk paypal how to buy celexa in canada order zantac to buy precose in uk maxalt spain carafate rx mobic over counter uk abana cheap price vigra airport flights can order hyaluronic acid online safeway canada pharmacy jobs weight loss with pcos blog where to buy cheap generic lopid order kamagra with mastercard generic for feldene buy plavix online canada pharmacy seroquel dosage side effects side effects of bupropion hcl xl 300 side effects of viagra with alcohol non prescription colchicine indian generics online zyloprim how long to take cipro 500 for uti is dexilant better than aciphex acheter prevacid pas cher anafranil side effects yawn buy phenergan without prescription mexico prescription purchase differin buy calan verapamil can you buy revatio discount products what are the side effects of plavix medication confido price buy drugs online from canada no prescription where to get living steel recipe cipro no prescription needed amoxil antibiotic buy cheap online pharmacy no prescription needed accutane viagra super active uk buy amoxil delivery doxycycline and alcohol dose online desyrel india order prednisolone uk pharmacy buy uroxatral online overnight omeprazole 40 mg vs prilosec otc buy lukol usa what does male viagra do to women order tramadol with mastercard does generic viagra work reviews forum free samples free or low cost ciplox cholestoplex over counter 100mg ml ampicillin stock generic valtrex overnight order non generic roxithromycin lozol side effects long term use remedio sertralina bula us online pharmacy no prescription nitroglycerin buy alli diet supplement sky sports boxing online pharmacy uk sominex cheap cialis professional free delivery over the counter drugs similar to tadacip canada pharmamacy propecia without prescription mail order generic fertomid generic for differin gel 3 adapalene ciprofloxacino cinfa 500 suhagra sale brand pharmacy viagra how to order the drug metformin online pharmacy ethionamide order accutane 40 mg without suppliers of famvir in us release date for generic zyprexa viagra se puede tomar con alcohol florinef pharmacy coupons buy provera overseas indian generics online serevent warfarin coumadin drug class lisinopril order online 600 mg buy generic zyvox is prilosec over the counter in canada buy serophene in india online buy fluoxetine online australia no prescription how to get tofranil on line buy procardia evoinhaler zanaflex pills drugstore buy tadalafil online uk celebrex by mail