ils 1. sākuma periods (1785.-1918.g.)

- Jāatzīmē, ka aviācija Latvijas teritorijā pastāvēja sen pirms Latvijas valsts izveides. Ari pasaulē aviacijas sākumi ir jāmeklē tieši šinī periodā, no tā var secināt, ka latvieši savā attīstībā neatpalika no pasaules tendencēm. Tā kā 20.gs. sākumā aviācija bija modes lieta, tad arī daudzi latvieši par to ļoti interesējās. Visā Krievijas imperijā aviācija bija visattīstītākā Baltijas reģionā. Riga sākumā pat bija Krievijas imperijas aviācijas metropole. Izveidojās Rigas Studentu gaisa kugniecibas un lidojumu tehniskā biedriba, ar kuras paīdzibu daudzi nākotnes aviatori būveja savus pirmos balansplanierus. Rigā notika aviācijas izstādes, lidmašīnu demonstrējumi - tas bija iemesls aviacijas popularitātei. Sākoties pirmajam pasaules karam, latviešu aviācijas pionieri brīvprātīgi pieteicās dienēt Krievijas impērijas gaisa spēkos, kur apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemacīties lidot.

1785.g. Pirmie mēģinājumi iekarot gaisa telpu bija E. Johansona Bīnemaņa veiktie lidojumi ar paškonstruētu gaisa balonu.

1903.g. 17.dec brāļu Raitu lidmašīna ar mehānisku dzinēju paceļas gaisā, kaut tas arī nenotiek Latvijā, šis notikums veicināja interesi par aviaciju latviešos, kā rezultatā:

1909.g. Fridriha Candera vadība tika nodibināta Rīgas Studentu gaisa kuģniecības un lidojumu tehniskā biedība;

1910.g. Latvijā notiek pirmie lidojumi ar motorlidmašīnu, Kalepa rupnīcā "Motors" sāk ražot lidmašīnu motorus, "Baltijas krievu vagonu rūpnica" izveido gaisa kuģniecības nodaļu, kas sāk ražot lidmašīnas.

Kā lielākos šā laika aviatorus var minēt:

€ E. Johansons Bīnemanis - sākot ar 1785.g lidojumi ar gaisa balonu

€ Teodors Kaleps - izveidoja lidmašīnu motoru rūpnīcu Rigā

€ Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, izpletni, kara lidotājs

€ Frīdrihs Candars - starpplanētu lidojumu pētnieks

€ P. Ābrams, K.Vīziņš - izgatavoja planieri, kara lidotāji

€ E. Pulpe - tā laika inteliģentākais aviators, kara lidotājs

€ Rūdolfs Celms - kara lidotājs, apbalvots ar Jura krustu.

€ Jānis Šūmanis - kara lidotājs

€ Oļģerts Teteris - kara lidotājs, apbalvots ar četriem Jura krustiem.

€ Kristaps Henrijs Cīrulis - kara lidotājs

€ A. Rozentāls - konstruējis savu motorlidmšīnu, kara lidotājs

€ Jēzups Baško - kara lidotājs

€ Jānis Steglavs - skārdnieks, lidmašīnu konstruktors

LATVIJAS AVIĀCIJAS VĒSTURE

SATURS:

1. DAŽI PIRMIE.

2. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA.

3. SATIKSMES AVIĀCIJA.

4. LATVIJAS AVIO RŪPNIECĪBA.

5. LATVIJAS KARA AVIĀCIJA KARADARBĪBĀ.

6. LATVIEŠU PILOTI 2. PASAULES KARA LAIKĀ.

7. AVIĀCIJA PADOMJU OKUPĀCIJĀ.

8. LATVIJAS AVIĀCIJA MŪSDIENĀS.

9. AVIĀCIJAS NOZĪME.

IZMANTOTĀ LITERATŪRA:

"LATVIJAS AVIĀCIJA UN TĀS PIONIERI"-KĀRLIS IRBĪTIS(1997.g.) "GAISA IEKAROŠANA"-(1933.g.)

"LATVIJAS KARA AVIĀCIJAI 75"

JURIĀNA BAŠKO(ĢENERĀĻA JEZUPA BAŠKO DĒLS) LIECĪBAS.

SANDRAS SUBOTAS DIPLOMDARBS.

REFERĀTU RAKSTĪJA:

ROBERTS ANDREJEVS(1999.g.)

1. DAŽI PIRMIE.

Līdz ar 20.gs. un tā tehniskajiem jauninājumiem, pasaulē viena no interesantākajām tēmām bija aviācija. Daudzus jauniešu prātus saistīja planieru būve un gaisa iekarošana. Aviācija bija kļuvusi par modes lietu. Daudzās pilsētās notika lidmašīnu paraugdemonstrējumi, kas piesaistīja milzīgus skatītāju pūļus. Viens bija skaidrs, aviācija atklāja jaunu ēru cilvēces attīstībā. Daudzi latviešu jaunekļi vēlējās kļūt par gaisa iekarotājiem, sākumā būvējot planierus, veiksmīgi vai ne pārāk, un vēlāk paši veiksmīgākie dienēja Krievijas impērijas Gaisa spēkos, cīnoties ar pretinieku pirmā pasaules kara laikā. Krievijas impērijas Gaisa spēkos apmēram dienēja 100 latviešu, dienests bija lieliska iespēja aizstāvēt tēvzemi un iemācīties lidot. Izveidojoties Latvijas valstij viņi kļuva par jaunās Latvijas Gaisa spēku lidotājiem, dodot lielu ieguldījumu aviācijas attīstībai ar savām zināšanām un pieredzi. Šeit ir daži labākie no viņiem, kā arī daži notikumi, kas veicināja daudzus pievērsties aviācijai:

· E.Johansons Bīnemanis 1785.g. Kurzemē sekmīgi divas reizes demonstrēja pacelšanos gaisa balonā.

· 1910.g. 1.martā T. Kaleps rīko izstādi, izstādīdams savu tikko nopirkto brāļu Raitu tipa lidmašīnu, skatītāju daudzuma dēļ tika sarīkota atkārtota izstāde, kā arī tika rīkotas lekcijas par aviāciju.

· Pirmie lidojumi Rīgā lidmašīnai ar motoru:

ü 1910.g. 6. Jūlijā pirmais lidojums Latvijā lidaparātam ar motoru(pilots A.Kuzminskis, ilgums:56 sekundes).

ü 1911.g. 5. Martā pilots A. Kuzminskis nolido ar "Bleriot 9" 1 minūti un 50 sekundes, augstums 25 metri.

ü 1911.g. 6. Martā pilots V.Smits ar "Sommer" nolido 3 minūtes,44 sekundes, augstums 80 metri.

ü 1911.g. 10. Martā pilots V.Smits nolido ar "Sommer" 9 minūtes, 37 sekundes, augstums 170 metri.

· Kārlis Skaubītis - konstruējis gaisa balonu, veicis 13 lēcienus ar paškonstruētu izpletni. Dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, līdz Latvijas valsts izveidošanai, kļuva par vienu no pirmajiem Latvijas militārajiem lidotājiem. Gāja bojā negadījumā, pārbaudot lidmašīnu.

· Fridrihs Candars - pētījis starpplanētu lidojumu iespējamību un izstrādājis tādas idejas, kā - daudzpakāpju raķetes, kurai pēdējā pakāpe būtu ar spārniem, alumīnija pulvera degvielu, saules bateriju izmantošanu kosmosa kuģos - kuras tiek realizētas tikai mūsdienās. Pēdējos pētījumus veicis Maskavā, kļuvis par vienu no ievērojamākajiem PSRS raķešu un kosmosa tehnoloģiju speciālistiem.

· P. Ābrams, K.Vīziņš un Treibergs izgatavoja planieri un veica vairākus veiksmīgus lidojumus. Abi kļuva par Krievijas impērijas Gaisa spēku lidotājiem 1.pasaules karā. Tūlīt pēc Latvijas neatkarības iegūšanas dezertēja ar lidmašīnu, tādejādi Latvija ieguva vēl vienu lidmašīnu.

· E. Pulpe - studējis gaisa kuģniecību Maskavā un Francijā Sorbonnā. Uzbūvējis motorlidmašīnu un 1910.g. veicis vairākus lidojumus. Sākoties pirmajam pasaules karam, iestājās Francijas Gaisa spēkos, par drosmi kaujas laukā saņēmis medaļu "Medaille Militaire" un "Croix de Guerre avec Palms", kā arī četras reizes pieminēts militārajā žurnālā "Citatoin D'Armee". Diemžēl varonīgā gaisa kaujā krita, un Latvija zaudēja savu visinteliģentāko un daudzsološāko aviatoru.

· Rūdolfs Celms - jaunībā konstruējis divplākšņu planierus; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, apbalvots ar Jura krustu; dienējis Latvijas Gaisa spēkos, vēlāk strādājis aviācijas sabiedrībā "Lufthansa".

· Jānis Šūmanis - veicis vairākus lidojumus ar paškonstruētu planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā; pēc Latvijas neatkarības iegūšanas, atgriezās Latvijā, kļūdams par rakstnieku.

· Oļģerts Teteris - studiju laikā konstruējis planieri; dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos pirmā pasaules kara laikā, izcīnījis sešas uzvaras. Tika apbalvot ar četriem Sv. Jura krustiem, taču diemžēl kara laukā krita.

· Kristaps Henrijs Cīrulis - izstrādāja personīgo motorlidmašīnu bez Gaisakuģniecības un lidošanas tehnikas biedrības atbalsta. Kara laikā dienējis Krievijas impērijas Gaisa spēkos, pēc revolūcijas devās uz ASV.

· A. Rozentāls - mācoties vidusskolā uzbūvē planieri un veica daudzus lidojumus. Pēc diviem gadiem uzbūvēja motorlidmašīnu, lai uzbūvētu šo lidmašīnu viņš ņēma aizdevumu bankā, kuru nespēja atdot, tādēļ viņam to konfiscēja. Pirmā pasaules kara laikā dienējis Krievijas Gaisa spēkos, taču diemžēl atgriežoties no kaujas uzdevuma gāja bojā.

· Jānis Steglavs- skārdnieks un cauruļu meistars, kurš aizrāvās ar aviāciju. Uzzinājis par izsludināto konkursu par labāko kara lidmašīnas projektu, izstrādāja vairākus divplākšņus, kuriem bija viņa profesijai raksturīgās īpatnības, divplāksnis Pēterburgas izstādē izsauca lielu ažiotāžu, jo tajā bija izmatotas daudzi neredzēti dzels konstrukciju risinājumi, turklāt tā bija pati ātrākā un tās maksimālais ātrums bija 130k/h, kas šim laikam viennozīmīgi bija milzīgs sasniegums.

2. Latvijas kara aviācija.

Latvijas kara aviācija sāka veidoties līdz ar trīs latviešu pilotu - Jānis Priedītis, Voldemārs Jakubovs un Narciss Puškelis - dezertēšanu savos "Nierport" tipa iznīcinātājos no Krievijas impērijas Gaisa spēkiem 1919.g. maijā. 1919.gada 7. jūnijā A. Valleikam tika uzdots sākt veidot Latvijas armijas Aviācijas grupu (Latvijas kara Aviācijas dibināšanas diena). Divu nedēļu laikā pieteicās četrpadsmit pieredzējuši virsnieki un vēl 95 apakšvirsnieki, kā arī privātie lidotāji un lidmašīnu tehniķi. Taču viņiem nebija nevienas lidmašīnas. Tika izdomāts un realizēts viltīgs plāns tehniskās bāzes iegūšanai - vācu liellaiva, kurā bija četras lidmašīnas un kura tika sūtīta uz fronti, tika novirzīta uz Spilves lidlauku. Saniknotie vācieši pieprasīja lidmašīnas nekavējoties atgriezt, taču sabiedroto militārā misija atļāva divas lidmašīnas paturēt, tā Latvija ieguva savas pirmās lidmašīnas - "NIEUPORT 24"un "SOPWITH STRTTER 1 ½". Šīm lidmašīnām bija nepieciešams nopietns remonts, tādēļ tikai 1919.g. 5. augustā tika veikts pirmais Latvijas armijas aviācijas lidojums. Pirmais kaujas lidojums notika šā paša gada 26. un 27. augustā, kur ar lidmašīnām "Sopwith" un "Nierport" tika nomestas 19 bumbas uz militāriem objektiem padomju frontē. Tanī pašā laikā dezertēja vēl viens pilots, atlidodams ar savu lidmašīnu. Tika izveidota otra aviācijas grupa, kurām 1919. g. 30. septembrī apvienojoties izveidojās Latvijas aviācijas parks, kuru vadīja leitnants Rūdolfs Drillis. Tā kā situācija valstī bija nestabila un bija pieteikušies dienestā ap 400 cilvēku, Drillis dienestā izvēlējās tikai pilotus un citus speciālistus. Ātri tika noorganizētas darbnīcas un abas lidmašīnas "Nierport" un "Sopwith" sāka izlūklidojumus virs pretinieka Bermonta Avālova pozīcijām. Pozīciju fotouzņēmumus nodeva sabiedroto flotei, kas savukārt bombardēja pretinieka pozīcijas. Tādejādi precīzas Angļu kuģu uguns atbalstīti, 3. novembrī latvieši īsā laikā atspieda pretinieku, līdz tas izklīda. Pretiniekam atkāpjoties, tika atrastas ap 30 lidmašīnu, no kurām astoņas iekļāva Aviācijas parkā. 1919.g. angļi nodeva Aviācijas parkam septiņus "Sopwith Camel" iznīcinātājus un trīs "Sopwith Struter 1 ½". Turklāt 1920.g. parku papildināja vēl divi Krievijā dezertējuši piloti ar savām lidmašīnām. Līdz pamiera noslēgšanai ar Padomju Savienību nedaudzās Latvijas kara aviācijas lidmašīnas izdarīja 69 kaujas lidojumus ar kopējo ilgumu 101 stunda. Diemžēl šī bija pēdējā un vienīgā kaujas operācija, kurā piedalījās Latvijas kara aviācija. 1921.g.martā aviācijas parku likvidēja un tā vietā izveidoja Aviācijas divizionu F. Zutes un pulkveža J. Baško vadībā. Tika izveidota aviācijas skola un notika nopietna jauno pilotu un mehāniķu sagatavošana. 1924.g. Aviācijas divizionā bija 5 eskadriļas : 1)Iznīcinātāju; 2)izlūku; 3)koriģētāju (artilērijas uguns vadīšanas no lidmašīnām), 4)rezerves un 5)Aviācijas skola. Aviācijas budžetā iedalīja 673000 Ls. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par Aviācijas pulku. 1922.g. 1. Decembrī izveidoja Jūras Aviācijas nodaļu, tās gada budžets bija 57000 Ls. Aviācijas divizionā bija 27 lidmašīnas, no kurām 19 bija novecojušas vai nolietotas kara laikā. Divizionā bija 16 dažādu tipu lidmašīnas, divizions bija drīzāk aviācijas muzejs nekā kaujas vienība. Tādēļ Latvijas valdība nopirka 10 Itāliešu Ansaldo Batilla A-1 iznīcinātājus, no kuriem divi jau drīz avarēja. 1925.g. nopirka vēl dažas itāliešu Ansaldo Batilla A-1 un 10 S.V.A. lidmašīnas, kā arī 10 angļu De Haviland DeH 9A izlūkus. Angļu sūtnis Latvijā atzina, Anglija bija pārdevusi sliktas kvalitātes otrās šķiras lidmašīnas, turklāt Anglija turpināja savu neētisko politiku turpmāk. Citas valstis uzskatīja, ka pārdot Latvijai labas lidmašīnas ir bīstami, jo tās var nonākt potenciālā pretinieka - PSRS - rokās. Diemžēl, lidmašīnas ir dārgi ieroči, un tās strauji noveco, pastāvīgi bija nepieciešama lidmašīnu uzlabošana un remonts, kas prasīja papildus resursus. Bija plānots apgādāt armiju ar 100 jaunām lidmašīnām, taču tā kā Latvijā nebija iespējams saražot tik daudz lidmašīnas, tad valdība nolēma pasūtīt tehniskām prasībām atbilstošas ārzemju lidmašīnas. 1926.g. Aviācijas divizionu pārdēvēja par aviācijas pulku. Valdība iegādājās angļu vājas kvalitātes Martinsyde F-4 iznīcinātājus un ap 1930.g. arī labākas kvalitātes iznīcinātājus Bristol Buldog 2 un AVRO 504k apmācības lidmašīnas. Francijā iegādājās Gaourdou Lesseure iznīcinātājus, Čehslovākijā - 21 Letov Šmolik Š-16 izlūklidmašīnas, kas spēja pārvadāt 300-600kg bumbu kravu; Vācijā - B.F.W. U-12 Flamingo tipa lidmašīnas, Itālijā - Fiat C.R.-1 iznīcinātājus, bet Latvijā AVDI tipa izlūklidmašīnas. Stāvokli kara aviācijā bieži kritizēja Latvijas saeimā, biežo avāriju dēļ (Rīgas kapos strauji veidojās bojā gājušo lidotāju kapu rindas ar īpatnējiem krustiem propelleru veidā). Tika ievēlēta speciāla izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu biežo avāriju iemeslus. Atklāja, ka tie varētu būt lidmašīnu pārāk daudzie tipi, rūpnieciskie defekti, nepietiekama lidotāju apmācība, kā arī bija avārijas, kurās iemesls bija alkohols. Katra lidotāja sagatavošana valstij izmaksāja 5000ls. Gadā aptuveni notika 23 avārijas un bojā gāja 4% avārijās cietušo pilotu, turklāt vēl jāpieskaita sasistās lidmašīnas, vēlāk avāriju skaits samazinājās. Jau 1928.g. saeimas kara komisija norādīja: ka lidošana ar vecām lidmašīnām būtu noliedzama, aviācijas organizācija jāpārkārto, koncentrējoties uz dažām vienāda tipa lidmašīnām, aviācijas skolai jāpiešķir vairāk naudas un visa aviācija jāpakļauj vienam aviācijas priekšniekam. Pēdējos brīvības gados Latvija pasūtīja 30 modernus Hawker Hurricane iznīcinātājus, kas bija bruņoti ar 4 vai 8 ložmetējiem un diviem lielgabaliem. Lidmašīnas bija izmaksātas, bet kara sākšanās dēļ, angļi Latvijai tās nedeva. Latvieši pievēršas iznīcinātāju būvei Latvijā. Šāda tipa iznīcinātājs bija Irbīša konstruētais I-16 (480km/h, 7800m iespējamais augstums, 4 ložmetēji un divi lielgabali). 1939.g. uz Latviju atlidoja 72 poļu lidmašīnas, kuras izjauktā veidā glabājās Spilves lidostā. Tuvojoties karam, paredzēja iespējamus uzbrukumus valstij, tādēļ tika izveidoti maskēti lidlauki, kas bija domāti, lai ar vienu uzbrukumu nevarētu iznīcināt visu aviāciju. Latvijas kara aviācija bija gatava karam, taču Kārlis Ūlmanis parakstīja nepretošanās dokumentu Latvijas okupācijai. Poļu lidmašīnas tika nacionalizētas uzreiz, bet latviešu lidmašīnas, kuras bija slēptajos lidlaukos nacionalizēja vēlāk. Daļa lidotāju iestājās fašistiskās Vācijas vai PSRS gaisa spēkos, lai mēģinātu cīnīties par Latvijas brīvību. Lielāko daļu lidmašīnas vai nu sadedzināja, vai nacionalizēja. Daudzus lidotājus izsūtīja vai noglināja .

Pēc tam izveidojās :

Iznīcinātāju eskadriļa ar 12 lidmašīnām "Gloster", kapteinis N. Balodis;

2. Iznīcinātāju eskadriļa ar 9 lidmašīnām "Gloster", kapteinis J. Balodis;

3. Iznīcinātāju eskadriļa ar 3 "Gloster" un 6 "Buldog" lidmašīnām, kapteinis V. Eglītis;

4. Iznīcinātāju eskadriļa, kapteinis E. Mellups;

5. Izlūkošanas eskadriļa ar 2 Hawker "Hind" un 6 "Smoilk S - 16", kapteinis E. Balodis;

6. Izlūkošanas eskadriļa ar 10 "Stampe et Vertongen SV - 5", kapteinis A. Tomas;

Izlūkošanas eskadriļa ar 4 "S-16" lidmašīnām, kapteinis J. Pagrods;

8. Jūras izlūkošanas eskadriļa ar 4 "Fairey Seal" un 1 "Swenska Aero S-11", un 1 "Swenska Aero Pirate" lidmašīnu, kapteinis E. Ercums;

3.Satiksmes aviācija.

Tā bija pakļauta satiksmes ministrijai. Tai piederēja: 1.satiksmes aviācija; 2. Aizsargu aviācija; 3. Sporta aviācija.

1. Satiksmes aviācija 1934.g. izveidojās civilā aviācija. Darbojās šādas līnijas: Rīga - Liepāja(Lidmašīna lidoja divas reizes dienā un maksa bija 14 Lati); Rīga - Ventspils - Liepāja; Rīga - Krustpils - Daugavpils;

Gadi Nolidotie km Pārvadātie pasažieri Pārvadātaispasts (kg) Pārvadātās preces (kg)

1922.g. 148000 338 1047 18009 1924.g. 348000 399 2390 34419 1925.g. 507000 1028 1733 28940 1926.g. 761000 2550 29500 61000

2. Aizsargu aviācija.

1929.g. izveidojās Aizsargu aviācija A. Valeika vadībā , tās galvenie uzdevumi bija sagatavot jaunus lidotājus un uzturēt atvaļinātajiem lidotājiem augstu lidošanas prasmi. Reāli tā sāka darboties 1931.g. Tās biedri piedalījās lidojumos pa visu Latviju. Tai piederēja 31 jauna lidmašīna. 1932.g. izveidojās Jūras Aizsargu aviācija. Tā darbojās Liepājā. Aizsargu aviācija bija pakļauta Iekšlietu ministrijai.

3. Sporta aviācija

Sporta aviācijai nebija ne komerciālu, ne militāru mērķu, vienīgai mērķis - sports un augsti rezultāti. Sporta aviācija ir ļoti dārga. 1937.g. 9. Jūnijā Latvijas lidotāji piedalījās apkārtlidojumā pa maršrutu Rīga - Karalauči - Berlīne - Parīze - Londona ar K. Irbīša uzbūvēto jauno sporta lidmašīnu. Labākais Latviešu sporta lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis.

4.Latvijas Aviācijas rūpniecība.

Aviācijas rūpniecības pirmsākumi ir meklējami 20.gs sākumā, kad Teodors Kaleps iegādājās brāļu Raitu tipa lidmašīnu un sarīkoja šim pasākumam par godu izstādi, kas guva milzīgu atsaucību. Tā rezultātā, viņam radās liela interese par aviāciju un savā rūpnīcā "Motors" uzkonstruēja un sāka ražot motorus. Viņa veiksmīgākais motors bija rotatīvais motors M-1, šo motoru iekļāva Krievijas impērijas Gaisa spēku ekipējumā, jo tas bija ļoti drošs un ekonomisks šim laikam. Ļoti veiksmīgi Rīgā darbojās "Russo-Baltiskij vagonnij zavod" (RBVZ), kas ne tikai ārkārtīgi veiksmīgi ražoja vilcienu vagonus, taču ražoja arī visā Krievijā visdrošāko un labāko auto. 1910.g tika izveidota gaisa kuģniecības nodaļa, kas bija nopirkusi licenci ražot "Sommer" tipa motorlidmašīnu. Divu gadu laikā tika uzbūvētas septiņas "Sommer" tipa lidmašīnas, divus Jakoba M. Hakela konstrukcijas divplākšņus un Krievijas kņaza Kudašova izstrādātu lidmašīnu "Kudašov 4". Par sasniegumiem lidmašīnu būvniecībā RBVZ 1912.g. tika apbalvota ar Pēterburgas starptautiskās aviācijas izstādes Lielo zelta medaļu. 1913.g. gaisa kuģniecības nodaļa tika pārvietota uz Pēterburgu. 1914.g. RBVZ automobīļu nodaļa, kas atradās vēl Rīgā speciāli lidmašīnai "Iļja Muramec" izstrādāja un izgatavoja motoru, kas apvienoja Vācijā ražoto motoru "Argus" un "Benz" labākās īpašības. Diemžēl sākoties pirmajam pasaules karam, visas rūpnīcas tika evakuētas uz Krieviju. Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis pasaules slaveno fotoaparātu Minox. 1925.g. izveidojās a/s "Christine Backman" uzņēmums, kurš ražoja lidmašīnas pēc pasūtījuma (pārsvarā Abatross divplākšņus). 1928.g. pēc pasūtījuma uzņēmums konstruēja divus hidroplānus IVLA-22, vadoties pēc nepilnīgiem rasējumiem somu valodā, kā arī pēc smagi avarējušas lidmašīnas atliekām. 1929.g. sākas 5 Flamingo lidmašīnu būve, taču tā netika pabeigta, jo uzņēmums bankrotēja. Tā rezultātā galvenais konstruktors Kārlis Irbītis pārgāja strādāt uz VEF. 1935.g. Kārlis Irbītis ierosināja VEF ražot lidmašīnas. Pēc atgriešanās no Milānas avio izstādes, Irbītis konstruēja monoplānu I-11, kas pārspēja pasaules rekordu ātrumā, taču tas netika fiksēts (attālumu no Rīgas līdz Kauņai 240km I-11 veica stundā un divdesmit minūtēs). Uz I-11 bāzes Irbītis konstruēja mācību iznīcinātāju I-12. 1937.g. vasarā I-12 piedalījās Anglijas sacensībās King Cup Race un ieguva 1. godalgoto vietu, turklāt arī I-12 ieguva starptautisku atzinību. Vēlāk ar šo lidmašīnu tika uzstādīti vairāki rekordi Nākošā Irbīša konstruētā lidmašīna I-14 izmēģinājumos pilota vainas dēļ cieta avārijā un šis projekts netika vairs turpināts. Kara ministrija pasūtīja VEF izgatavot vairākus SV-5 tipa lidmašīnas, taču Irbītis tās uzlaboja un izveidoja I-15, taču diemžēl tā arī gaisā nepacēlās PSRS iebrukuma dēļ. Tā paša iemesla dēļ arī netika pabeigtas Irbīša konstruētās lidmašīnas I-16, I-17, I-18 un I-19, kurš būtu varējis attīstīt ātrumu 680 km/h. Netika pabeigts arī bumbvedējs JDA-10M, ko projektēja latviešu izcelsmes ASV profesors Akmens. Bumbvedējs varētu attīstīt 330km/h lielu ātrumu un pacelties 6800m augstumā, lidmašīnas svars bija 2800kg. Līdz ar Latvijas okupāciju, VEF tika nacionalizēts. Rūpnīcu daudzi speciālisti bija spiesti pamest un lielāko daļu lidmašīnu, kas atradās rūpnīcā iznīcināja.

Latvijā lielākās avio rūpnīcas bija: akciju sabiedrība "Christine Backman" aviācijas uzņēmums un VEF. Latvijā avio rūpniecība radās, lai samazinātu ārzemju importēto lidmašīnu cenas. Tomēr sākumā Latvijā ražoto lidmašīnu cenas bija divkārtīgas mazo pasūtījumu dēļ. VEF lidmašīnu konstruktors bija Kārlis Irbītis, kurš bija arī konstruējis slaveno fotoaparātu Minox. Padomju okupācijā visas rūpnīcas tika nacionalizētas vai iznīcinātas.

5. Latvijas kara aviācija karadarbībā.

Neskatoties uz to, ka Latvijai 30-tajos gados bija ļoti attīstīta aviācija, tā nav piedalījusies nevienā karadarbībā. Ja neskaita Bermonta Avālova uzbrukumu Rīgai, kad viens no diviem iznīcinātājiem vadīja pretinieka bombardēšanu no angļu kuģiem. Latvijas kara aviācija piedalījās regulāros militāros manevros. Kad PSRS okupēja Latviju visas lidmašīnas tika iznīcinātas vai nacionalizētas. Jaunākie iznīcinātāji tika sadedzināti jo Padomju Savienībai nebija attiecīgu detaļu un mehāniķu, kas spētu tos remontēt. Lielāko daļu lidotājus(amatpersonas), kas bija pabijuši ārpus Latvijas robežas vai ieņēma svarīgus posteņus, represēja vai tūlīt apcietināja. Latvijas kara aviācija beidza eksistēt vienlaicīgi ar Latvijas valsti, taču tās talantīgie aviatori bija spiesti emigrēt vai ar, cerību atjaunot Latviju, doties karot zem sveša karoga.

6. Latviešu lidotāji 2. pasaules kara laikā.

Daļa pilotu un aviatoru, kas bija izvairījusies no represijām tika vai nu tika iesaukti Vācijas armijā vai Padomju armijā. Neviena no šīm varām nevēlējās iecelt Latviešu pilotus atbildīgos amatos, taču kara rezultāta radītais lielais speciālistu trūkums, piespieda viņas izmantot vietējos lidotājus. Vācieši diezgan labprāt izmantoja latviešu lidotājus, turpretī PSRS bija savādāk un reti bija tie gadījumi, kad latviešu lidotāji varēja turpināt iesākto. Kā jau visu latviešu karavīru likteņus 2. pasaules karā, var aplūkot pēc viena scenārija, atkarībā no viņu atrašanās vienā vai otrā frontes pusē. Vācija, juzdama kara iespējamo pavērsienu, kā arī lidotāju trūkuma dēļ, 1943.g. atļāva un atbalstīja formēt latviešu kara aviācijas vienības. Vispirms nolēma saformēt vairākas nakts bumbvedēju eskadriļas, šim nolūkam izveidojot Grobiņā aviācijas skolu. Uz aviācijas skolu pārvietoja bijušos kara, aizsargu un civilās aviācijas lidotājus, mehāniķus, kas vai nu bija vēl civilajā dienestā vai arī veica karavīru pienākumus latviešu aizsardzības vienībās. Visu apmācību kontrolēja un vadīja vācu lidotāji. Apmācībās tika izmantotas novecojušas lidmašīnas, kā arī kara dēļ nebija iespējams veikt pietiekošu apmācību. Pirmā eskadriļa tika saformēta 1944.g. marta vidū, to komandēja kapteinis Salmiņš un tā sastāvēja no 12-14 latviešu lidotājiem. Kā vācu tā latviešu nakts bumbvedēju bija uzdevums aiz frontes bombardēt krievu karaspēka koncentrēšanās vietas, dzelzceļa līnijas, tiltus, ceļus un noliktavas. 1994.g. 26.jūn. tika nosūtīta uz fronti 2. eskadriļa, apkopojot abas izveidoja Naktskaujas grupā 12 ar vācu kapteini Rademaheru. Abas eskadriļas bija veikušas ap 3500 kaujas lidojumu un vairāki lidotāji bija apbalvoti ar dzelzs krustiem. Līdz ar frontes atkāpšanos, eskadriļas likvidēja. No šīm eskadriļām pieci labākie piloti - Millers, Mencis, Lencis, Makars un Klints - tika nosūtīti uz Vāciju, lai kļūtu par augstākās klases pilotiem iznīcinātājiem. Kaujas uzdevumā krita Klints, taču pārējie lidotāji beidza pildīt savus uzdevumus līdz ar bumbvedēju lidotājiem. Lidotājiem otrā frontes pusē bija grūtāk pierunāt atļaut veidot latviešu aviācijas vienības, jo PSRS nebija tādu problēmu ar pilotu sagādi kā Vācijai. Arī attieksme pret latviešiem bija savādāka, nekā tā bija vāciešiem. Latviešiem atļāva lidot tikai par nakts bumbvedējiem ar ļoti novecojušām lidmašīnām. Atšķirībā no vāciešiem, kuriem interesēja tikai lidotprasme, bija ļoti svarīga lidotāja vēsture. Maz ir tādu Latvijas brīvvalsts lidotāju, kas karoja PSRS pusē, cerībā atjaunot Latviju, savukārt no pārējiem savā zemē reti kurš vairs atgriezās, baidoties no represijām.

7.Aviācija Padomju Okupācijā.

Padomju Okupācijā aviācija ļoti attīstījās, taču svarīgas amatpersonas nevarēja kļūt bijušie Latvijas laika aviatori. Ar aviāciju varēja nodarboties tikai cilvēki ar tīru pagātni. Aviācija Padomju laikā bija attīstīta,

8. Latvijas aviācija mūsdienās.

Mūsdienās Latvijas aviāciju nevarētu saukt pat par slikti attīstītu. Latvijas armijai pieder 2 helikopteri un viena lidmašīna(otru notrieca izmēģinājumos), kuru dāvāja Latvijai Vācija. Sabiedriskā aviācija ir krietni labākā stāvoklī, taču arī tā varēja būt daudz labāk attīstīta. Salīdzinājumā ar 1. Latvijas brīvvalsts laikiem, kad pāris gadu laikā bija attīstīta aviācija. Neveiksmīgās privatizācijas rezultātā aviobiznesā ir grūti pelnīt. Taču Ogrē kādā privātlidlaukā sāk attīstīties privātais aviobiznes. Pašreiz Latvijā attīstās privātā nevis valsts aviācija.

9.Aviācijas nozīme.

Normāla valsts nespēj normāli attīstīties bez aviācijas. Aviācija tā ir attīstība. Aviāciju var izmantot: kara vajadzībām, transporta vajadzībām(pasts, cilvēku pārvadājumi), ugunsdzēsībā, palīdzība no gaisa. Par valsts attīstību var spriest pēc operas, taču objektīvāk būtu spriest pēc aviācijas.

Teodors Kaleps

Teodors Kaleps, pirmā Krievijas aviomotora konstruktors, dzimis pārkrievotu igauņu ģimenē.Viņa tēvs Georgs Kaleps bija pasta stacijas priekšnieks. T. Kaleps mācījās pagasta skolā, Rēveles (Tallinas) Reālskolā, studēja Rīgas Politehnikumā (nākamajā Politehniskajā institūtā). Viņš pasniedza RPI, strādāja par inženieri rūpnīcās «Lange un dēls», «Motor». Pēc kāda laika Teodors Kaleps kļuva arī rūpnīcas «Motor» līdzīpašnieks, jo uzņēmēji bez maksas piešķīra viņam rūpnīcas akcijas, uzskatīdami, ka Kaleps dod intelektuālu ieguldījumu ražošanas procesā. T. Kaleps kļuva arī par rūpnīcas «Motor» direktoru. Tolaik viņš jau ilgstoši lasīja RPI lekcijas krievu valodā, sauca sevi par Fjodoru Georgijeviču un pat šādi parakstījās oficiālajos dokumentos.

1909. gadā, kad pasaule piedzīvoja aviācijas bumu, Teodors Kaleps nolēma uzsākt rūpnīcā «Motor» lidaparātu un aviomotoru ražošanu. Viņš uzkonstruēja un patentēja pirmo Krievijas Impērijā aviācijas angāru, 1910. gadā uzbūvēja pirmo Latvijā lidmašīnu, 1911. gadā – pirmo Krievijā aviomotoru. 1911. gadā rūpnīcas «Motor» un tās direktora sasniegumi tika aprakstīti Krievijas žurnālā «Вестник воздухоплавания» („Gaisa kuģošanas vēstnesis”). Lūk, kā žurnāla aprakstā tika raksturots aviomotors, ko bija uzkonstruējis Kaleps: «To var iedarbināt bez grūtībām un pietiek ar vienu vai ar pusi propellera apgrieziena, lai lidmašīna saktu darboties bez traucējumiem». Aprakstā tiek rakstīts arī par Kalepa aviācijas angāru: «Derētu pakavēties pie īpaša veida angāra, kuru uzbūvējusi tā pati rūpnīca. Tas ir visai oriģināls, pēc savas konstrukcijas tā ir apaļa ēka ar kupolveida jumtu, kas ir īpatnējs arhitektūras un būvniecības ziņā. Liekas , ka jumts ir it kā iekārts gaisā... Viss angārs, kura diametrs sastāda 18 metrus, kopā ar koka grīdu izmaksā ne vairāk par 400 rubļiem. Šādas konstrukcijas jumtus patentēja inženieris Kaleps».

1911. gada 11. janvarī pilots Makss Trautmans, kas no rūpnīcas Zasulauka aerodroma pacēlās gaisā rūpnīcas «Motor» lidmašīnā, veica pirmo Krievijas Impērijā ziemas lidojumu. Šo lidmašīnu uzkonstruēja Teodors Kaleps.

Tajos laikos T. Kalepa vadībā rūpnīcā strādāja cilvēki, kuri velāk kļuva plaši pazīstami. Tie bija, piemēram, nākamais raķešu būves pionieris Fridrihs Canders un slavenais režisors, PSRS Tautas mākslinieks Eduards Smiļģis. Rūpnīcā pastāvēja lidotāju skola, šajā skolā par piloti instruktori strādāja pirmā Krievijas lidotāja Lidija Zvereva.

Konstruējot jaunas tehnikas paraugus, T. Kaleps sadarbojās ar Rīgā lielāko rūpnīcu „Russo-Balt”. Viņš deva savu ieguldījumu «Russo-Balt» automobiļa konstrukcijā. Šajā automobilī autobraucējs Andrejs Nageļs 1912. gadā vinnēja starptautiskajās autosacīkstēs ar finišu Monako. Pirmoreiz Krievijas Impērijas autobūves vēsturē rūpnīcā «Motor» Kaleps izgatavoja šim automobilim virzuļus no alumīnija.

Teodors Kaleps ne tikai pats konstruēja lidmašīnas, bet arī uzsāka konstruktīvu sadarbību ar visai slavenu to laiku aviokonstruktoru - lidotāju Viktoru Dibovski no Sevastopoles.

1913. gadā 47 gadus vecais Teodors Kaleps nomira. Rakstā, kas tika publicēts Rīgas laikrakstā «Čas» un veltīts 145-ai izgudrotāja jubilejai, rakstīts: «1913. gadā, slims būdams, viņš aizbrauca uz sava motora izmēģinājumiem, kurus Rīgā sarīkoja kara resors. Motors tika atzīts par labu, bet 47 gadus vecais Kaleps pēc dažām dienām nomira. Varētu teikt, sadega darbā...»

http://www.russkije.lv/lv/lib/read/t-kalep.html

http://www.caa.lv/lv/civila-aviacija/latvijas-aviacijas-vesture-isuma

Pasaulē pirmais tanks izgatavots Rīgā

31 Jan

Šonedēļ medijos parādījās ziņa, ka Latvijas bruņotie spēki ir aizdevuši saviem Igauņu kolēģiem tanku, lai šie varētu pārbaudīt savu nocietinājumu izturību. Vismaz kaut kas mums ir tāds kā igauņiem nav, tas nekas, ka tikai viens. 1999. gadā no Čehijas gandrīz par velti tika iegūti trīs absolūti novecojuši padomju T 55, ko paredzēja izmantot mācību vajadzībām, taču līdz šim laikam pēc nepārbaudītām ziņām šauj visi trīs, bet brauc gan tikai viens, kas tad arī aizdots igauņiem. Bet ne par to ir stāsts, jo pats tanks, jeb drīzāk ideja par bruņotu augstas pārgājamības kaujas mašīnu, kas radās Pirmā Pasaules kara laikā nāk nevis no Lielbritānijas, kā parasti tiek uzskatīts, bet gan no mūsu pašu Rīgas.

* Pasaulē pirmais tanks, kas piedalījies reālā kaujā ir britu Mark I, kurš debitēja 1916. gada 6. septembrī. Tomēr, pirmais reāli izgatavotais tanks pasaulē nāk no Rīgas Vagonu rūpnīcas, kas gan tolaik saucās Krievu – Baltijas vagonu rūpnīca. Tās meistara A. Porohovščikova konstruētais tanks “Вездеход” – tulkojumā „Visurgājējs” pirmoreiz izbrauca no darbnīcas 1915. gada 18. maijā, jeb veselu pusgadu pirms Mark I izmēģinājuma modeļa parādīšanās.

* 1914. gadā, sākoties 1. Pasaules karam Rīgas Krievu – Baltijas vagonu rūpnīcas meistars 23 gadus jaunais talants A. Porohovščikovs (cita starpā konstruējis arī vairākas veiksmīgas lidmašīnas) piedāvāja armijas vadībai izgatavot bruņotu kaujas mašīnu, ko mūsdienās pazīstam kā tanku. Vadībai jaunā ideja gāja pie sirds un tika dota atļauja izmēģinājuma modeļa izgatavošanai, piešķirot šim nolūkam 9660 rubļus, kas tam laikam bija visai ievērojama nauda. Darbs pie tanka tika sākts 1915. gada februārī Rīgā izvietotajā Ņižņijgorodas kājnieku pulkā, un jau pēc 4 mēnešiem jaunais tehnikas brīnums bija gatavs izmēģinājumiem. Tanka projekts izskatījās sekojoši:

* Rezultātā izdevās 3, 5 m. gara un 2 m. plata mašīna, kas svēra aptuveni 4 tonnnas. Šim agregātam bija visi mūsdienu tankiem raksturīgie elementi – bruņas (tās gan aizsargāja tikai no kājnieku ieroču lodēm, bet tam laikam ar to pilnībā pietika), kāpurķēdes un grozāms tornis (britu Mark I tāda, starp citu, nebija). Kāpurķēde gan bija viena, toties ļoti plata- pa visu korpusa apakšu, bet stūrēts tanks tika ar palīgriteņiem abās korpusa pusēs. Tās maksimālais ātrums sasniedza 25 km/h, kas bija četrreiz ātrāks par britu un franču pirmajiem tankiem. Ievērību pelna arī bruņu konstrukcija, jo tās bija daudzslāņainas, kas apsteidz savu laiku par vairākiem gadu desmitiem. Tāpat tā korpuss bija ūdensnecaurlaidīgs, līdz ar to mašīna varēja pārvarēt ūdens šķēršļus. Tanku bija paredzēts bruņot ar ložmetēju (izmēģinājuma modelim (attēlā) torņa vēl nebija) un to vadīja viens cilvēks. Neiztika arī bez kļūmēm, jo sākotnēji konstrukcija nebija pilnīga, jo ķēde bieži krita nost vai arī pārplīsa, taču tas tika novērsts.

* Izmēģinājumus mašīna tā arī nepabeidza, jo 1915. gada decembrī tie tika pārtraukti ar apgalvojumu, ka konstrukcija neesot sevi attaisnojusi, lai gan pats konstruktors apgalvoja, ka atlicis tikai novērst tās trūkumus. Kā veicinošu iemeslu projekta apturēšanai var minēt arī Cara un Impērijas militārās vadības konservatīvismu, kā arī nepietiekamo rūpniecības attīstības līmeni (jāņem vērā, ka tas bija tālaika hi-tech produkts). Par spīti tam, jāņem vērā, ka liela daļa šī tanka tehnoloģisko risinājumu krietni apsteidza savu laiku un citu valstu vēlākos ražojumus. Un kas par to, ka tas nenonāca ražošanā, jo tik un tā šis ražojums ir pasaules līmeņa novatoriska ideja (gandrīz kā Šlesera Ziemassvētku eglīte), kas ir radusies Rīgā un tādējādi ir daļa no mūsu vēstures.

http://www.citavesture.lv/2010/01/31/pasaule-pirmais-tanks-izgatavots-riga

Rubrikas: tehnoloģijas
order prednisone without prescription 'canada' will 10mg of paxil cause weight gain online pharmacy overnight shipping sildenafil citrate 50mg side effects arimidex best price is strattera available in the uk ordering zenegra what is levaquin medication used for can i buy phenergan in canada onde comprar viagra em maringa cheap cialis 20mg price is there a drug comparative to pletal rhinocort aqua nasal spray dosage buy finax paypal crestor over the counter australia bupron sr 10 mg cost acyclovir cream pregnancy top 10 online gyne-lotrimin sites unisom price myth antibiotics alcohol tofranil express canada lyme disease and doxycycline dosage prec,o de viagra e similares us buy cheap acivir pills drugstore online tretinoin 0,025 purchase decadron nombre generico buy generic effexor xr online no prescription methotrexate shortage 2013 where to buy alli myalli dilantin prices usa what is a good replacement for wellbutrin can you buy aldactone generic prescription what is sildenafil mygra safe buy omnicef online nifedipine dosage raynaud;s syndrome viagra professional where to get acheter levitra en france is bactroban better than bacitracin pilex shortage buy imitrex without rx buy coversyl tablets prometrium new zealand buy zoloft online india viagra medicine price in india phone in order for risperdal cleocin no prescription needed canadian online pharmacy can children use zovirax buy myambutol mexican pharmacies neurontin where to purchase feldene capsules 10mg prilosec side effects weight gain buy baclofen overseas coming off depakote bipolar can you only get nolvadex on prescription generic seroquel not working us pharmacies online that sell minocycline roxithromycin usa increasing returns to scale cobb douglas confido prescription only snovitra super power from canada levaquin delivery eurax cream boots where do i buy diamox reglan tablets used long time side effects reminyl buy silagra astrailia prednisone pills for sciatica buy xenical online cheap uk buy acivir pills free discount seroflo 125 inhaler side effects Purchase adalat no prescription pharmacy meloxicam overdose treatment abilify 10 mg tab lisinopril 20 mg hydrochlorothiazide 12.5 mg valtrex drugs com alphagan sale online without next day fluoxetine without a prescription from canada healthy male weight at 5 10 canadian healthcare system vs uk diovan canadian pharmacy chloroquine women buy ranitidine uk next day delivery is bactroban over the counter or prescription metoclopramide on line purchase diclofenac canada requip xl for sale can you buy kamagra in ireland generic cialis sarafem overnight methotrexate cost canada orlistat reviews forum xenical kytril ordering online pharmacy tesco pharmacy jobs birmingham buy generic naprosyn florida nymphomax buy zyvox with mastercard where geriforte trazodone suppliers overseas unisom sleep aid pregnancy baclofen tablets 150 mg can you buy wellbutrin in mexico order wellbutrin sr online without rx ordering soft cheap viagra prescription side effects of ringworm medication in dogs safe place order indinavir how to take aristocort cytotec delivery uk over the counter decadron fexofenadine hydrochloride alcohol side effects online generic bupron sr viagra jelly low dose birth control valtrex dosage for cold sores 500 mg side effects of alavert d-12 canadian forzest tablet elavil pills online in the canada hydrea prices glucotrol xl billig kaufen what is prometrium used for buy online confido generic how to order cystone online purchasing clozaril online where to buy meclizine over the counter how to buy propecia in the uk forum compare prices himcolin buying serophene from canada no prescription lerk sildenafil reviews prilosec with no rx drugs hydrochlorothiazide where to buy cost of gasex without insurance order amaryl 120 mg canine ehrlichiosis doxycycline dosage buy acai boots how much does lexapro cost with insurance indian generics online diamox propecia pro pack prices where to get benicar does lipitor make you gain weight get female viagra fast what is indocin medication for etodolac 400 mg tablet tar procardia prices at costco valtrex looking for buy ortho tri cyclen discount viagra without prescription in the usa purchase zoloft buy nolvadex in usa celebrex pain pills buy actoplus met capsules fluoxetine 5mg tablets buy retin a 0,025 generic efeitos colaterais do cloridrato de sertralina 50mg buy celexa boots pharmacy betnovate canadian pharmacy motilium without a prescription from india buy lipitor online india ventolin overdose in children can you buy nizoral over the counter in germany roxithromycin prices usa stilnox prospect pret best pharmacy to order chloramphenicol i pill prazosin website minipress 5mg overnight buy amaryl deltasone 100mg cheep where can i buy differin in the uk where can i buy ginseng wow flonase billig kaufen the chepest wellbutrin sr what is trazodone used for and the side effects where to buy ampicillin ointment zofran no prescription canada what doses does coumadin come in what is the formula for lithium chloride zovirax cold sore cream australia us pharmacy online diovan cheap nursing shoes allegra online robaxin 750 prices analysis of aspirin tablets using back titration buy singulair without rx doxycycline 100mg tablets side effects missed seroquel dose drugstore makeup reviews 2011 how to tell fake viagra pills how to order lopid online prednisolone tablets dosage viagra super active doctors online voltaren xr 100 mg dosage how much does vytorin cost without insurance buying arimidex using paypal isoniazid sublingual dosage cadastro para comprar yasmin com desconto singulair medicine for allergies mail order generic evecare online cefadroxil purchase generic pravachol buy nymphomax boots pharmacy cheap starlix pills compare drug prices walmart walgreens safe place order flomax buy tenormin without a script mobic mail order crestor 5mg price compare what is pantoprazole side effects can i get high from snorting neurontin buy tricorder pmp no prescription haldol proscar women buy bupropion australia antidepressant canadian generic viagra buy remeron without rx legal buy nizoral online canada what is tetracycline used for in dentistry where lithium is found earth tricor employment screening reviews india generic viagra online robaxin western australia order online meds today secure cialis sublinguale diovan phone orders doxycycline-yt side effects pharmacy mexico antabuse xalatan latanoprost ophthalmic solution online celebrex india american entocort albendazole400mg zyvox from canada clozaril to buy in the canada without a prescription where to purchase a alligator levitra 10 mg precio mexico cephalexin tablets on line to buy pharmacy house barton how much is a prescription of valtrex where purchase prograf desyrel to buy in the canada without a prescription do i need a prescription for malegra dxt cheap menosan sale uk generic brand for alesse pilex drugstore.com can i order viagra online in australia amitriptyline online no prescription elavil foro comprar cialis online buy clonidine lowest price lesofat orlistat reviews iv zyvox price i want to pay some nitrofurantoin haridra legal us brand levitra for men sale in uk prescription premarin canada compare prices bupropion tulasi telugu songs online ampicillin generic order vpxl online uk arava max dose generic name for dostinex best price for zyloprim buy prometrium without rx daruharidra online article discount code for midamor 24medstore.com reglan where to purchase buy brand sumycin order alli us state list order shallaki overnight cialis noprescrition needed usa online pharmacy toradol high feeling wellbutrin overnight delivery buy lotensin quick zyloprim delivery order xalatan online acai berry and birth control pills noroxin without prescription miami venlor pas cher italie generic viagra jelly dilantin legal in england revia rxlist reglan for sale australia sertraline for sale how to use venlor buy yasmin new zealand online buy valtrex tablets india celexa weight gain common where to get brahmi powder rx processing inc. mississauga on canada ralista rx generic for flomax at walmart buy antabuse tablets propranolol mg order purchasing prograf online uk nirvana lithium tab guitar no prescription adalat non prescription cialis sublingual accutane diary youtube sustiva lawsuit where to get benfotiamine genuine etodolac best price revatio online meds can you order prescription zaditor buy accutane canada drug vente de isoptin au quebec phentermine online cheap levitra super active to purchase without a prescription kamagra mg buy lozol phone orders trazodone store levitra 40 super active cabgolin tablets price cialis professional legal in england generic uk paypal naprosyn glycomet max dose clomid ovulation calendar for baby girl side effects of crestor and lipitor all types himplasia pills get terramycin las vegas buy levothyroxine uk online pharmacy erythromycin refills best compare prices buy prandin amoxil 10 mg cost do i need a prescription for viagra super active apcalis sx on line finpecia from india can get clomid over counter motrin where can i buy it lozol pharmacy coupons elocon cream buy online uk glyburide gestational diabetes what does proscar do to pregnant women what is the medicine voltaren gel used for long term side effects of viagra soft where to buy cytotec online mail order generic avalide can you only get plavix on prescription purchase orlistat in usa chloroquine tablets on line to buy can you get viagra over the counter in australia furosemide generic trade name viagra onlineeu plendil legal us 1. what are the american heart association recommendations for aspirin therapy why is this important history of cipla pharmaceutical company arimidex discount code what is fosamax for biaxin medication on line sinequan drugs online purchases clomid steroids for sale how to purchase dipyridamole online hydrochlorothiazide looking for buy ginseng root tea viagra plus online viagra gel for sale uk zoloft to buy how long does fluoxetine take to work in dogs shatavari medication side effects clindamycin acne gel minocycline pills drugstore purchase alli on line in mexico buy unisom 100 buy us pharmacy antivert online non generic drug buy aciphex omnicef ships from india deltasone drug classification tretinoin 0,05 online meds protonix vs nexium bloating nootropil tablets us online comprar diclofenac gel pela internet canadian pharmacy eulexin aciphex prices usa long time side effects cefadroxil what are the side effects of the medication celebrex what are the side effects of too much ventolin signs of prozac overdose what type of infections does doxycycline cure lariam price india lasix side effects in dogs what is neurontin 300 mg side effects baclofen medication ms online pharmacy torsemide atarax 100 mg eureka order calcium carbonate cheap requip coupon code best site get nimotop vytorin comprar janssen cilag jobs buy zaditor paypal buy brand cialis online from usa buy remeron online amazon order non generic voltaren gyne-lotrimin online buy famvir with paypal order protonix 120 mg what is hydromorphone hcl 2mg hydrochlorothiazide medicine news viagra now online bupropion xl 150 mg weight loss list of tesco stores selling celadrin how much is revatio tablets what is amitriptyline for cats torsemide 20 mg pill identification brand rosuvastatin for sale yagara no script motilium 10 mg cpr 40 dulcolax express canada biaxin over the couter online prograf purchase best viagra for women in india side effects of generic plavix allopurinol 100mg price buy zetia australia donde puedo comprar cytotec en los estados unidos dipyridamole brands india prednisone side effects acne buy evista 80 mg online pill rx health order cephalexin products order dilantin online no prescription nexium 40 mg australia lamictal reviews buy depo medrol online buying tetracycline using paypal western drug avandamet alli diet pill drug interactions most common side effects of doxycycline lamisil order on web how much does citalopram cost the nhs ciprobay xr buy augmentin usa augmentin online buying nizoral tablets tinea versicolor ceftin for men in usa can we trust unisom online buy cheap tegretol pills infants motrin reviews cyklokapron tablets and alcohol xeloda now buy alli uk boots online how to take crestor what time buy liv fast shipping cheap alavert pills order prevacid on line india is there a generic for abilify in canada buy esomeprazole how to take suprax 400 mg venlor xr tablets what types of kamagra chewable are there seroquel generic name lasuna tablets best price for real cipro much do alli pills cost can you only get decadron on prescription cipla otc products list viagra online india cialis mg canada omnicef tablet sale ordering viagra professional canadian pharmacy glucophage 500mg during pregnancy can you order maxalt vente de zestril au quebec albendazole sold over counter fml forte delivery uk pariet price usa buy atacand paypal vigra flyplass flybuss danazol 20mg tab list of adhd pills that get you high cheap genuine torsemide online puedo comprar xenical sin receta order amoxicillin online no prescription pharmacy has best price procardia how to get acticin on line norvasc 5mg tablets seroquel pills side effects diovan hct in canadian pharmacies normal tetracycline dosage for acne clomid serophene over counter duetact shoppers drug mart 100 mg betapace donde comprar proscar en mexico discount pharmaceuticals does pyridium help interstitial cystitis canadian pharmacy 24.com entocort for sale pak n save auckland online shopping buy percocet online no prescription needed how to take cipro with food how to buy diabecon canada pharmacies online that sell hydrochlorothiazide buy cephalexin 500 mg can you buy singulair cheap prescription does danazol cause weight gain diltiazem prices at costco generic allegra d side effects xenical usage sibutramine hydrochloride buy where to buy over the counter inhalers vendita viagra sicuro e buon prezzo nitrofurantoin pregnancy bnf is seroquel a schedule ii drug why doxycycline shortage generic fertomid no prescription pilex in the uk now buy brand pulmicort elocon online without prescription street value of 100 mg neurontin finpecia medicine how much does actonel 150 mg cost buy luvox in usa there any reputable online pharmacies best procardia prices lipitor card participating pharmacies buy cafergot generic bactroban generico online ho cialisw to get cephalexin uses medication mail order generic tofranil where to azulfidine can you buy inderal cheap buy feldene 80 mg online buying mobic how much does aspirin desensitization cost anacin 5mg tablets non-prescription cialis donde comprar pildora yasmin can you buy cyklokapron over the counter in germany erythromycin reviews and dosage keflex dosage rxlist himcocid limited india prezzo del viagra in italia what is phentermine called in mexico proper dosage of viagra minocin pharmacy prices list american ginseng traditional chinese medicine drugstore chain europe effexor xr price australia 100 mg isoptin everyone;s out and about including chlamydia poster pharmacy mexico floxin ophthacare generic reviews buy nizoral canada accutane canada prescription nitroglycerin ointment over counter is clomid available in mexico amoxil canadian source stats sa vacancies order femara online purchasing retin-a ge online uk femcare canada head office how much does zyprexa cost where do i stromectol in usa safe site to buy viagra eulexin shipping overseas generic viagra for sale lipothin shelf life what conditions does valtrex treat buy elocon online from india parlodel side effects long term use canadian pharmacy lisinopril hctz how to purchase prometrium online phexin prix en pharmacie en france does minocycline make you gain weight cipla medpro durban obagi tretinoin .1 vs .05 retail retin a online no prescription ropinirole amitriptyline and cold medicine buy fertomid pills celebrex 200 mg how long does it take to work can you buy ed pills online purchase adalat lowest price alphagan india canada drugs where to get coreg buy kytril mg online order levitra super active overnight dutas drugs for sale steroid weight gain decadron cost of diovan at costco order alesse birth control pharmacy pharmacy in india no prescription purple pharmacy los algodones buy methocarbamol canada how to get alli coupon is viagra used for premature ejaculation benicar pill canadian lansoprazole 15mg buy cheap pilex pills triamterene shop net buy online prescription us pharmacy prozac no rx order pulmicort cheap reglan where to get cheapest elocon lopid dosage forms generic claritin d name generic lipitor not covered prescription drugs for sale in mexico leukeran online bestellen buy alesse online uk shipping available purchase generic kamagra soft brand name serpina online when will diovan become generic imuran costco topical testosterone cream for men brand viagra india pharmacy tretinoin uk boots health canada tofranil voltaren cream information medrol for daily use canada calcium carbonate magnesium hydroxide chewable tablets how to make viagra work faster lasuna medicine online atrovent nebuliser soln viagra better cialis approved canadian healthcare shallaki pill shortage canada trazodone tablets online tadacip generic release date acheter actonel indian pharmacy caverta do i need a prescription for vermox visa toprol side effects in men buy probalan usa best online pharmacy generic malegra fxt www. cipla generic medicine list retino-a cream 0,025 next day delivery order purchase dostinex free delivery suppliers of zofran in us buy cheap venlor using pay pal finax cheap price canadian pharmacy diakof viagra generica kern how much is valtrex without health insurance mexican pharmacy no prescription micronase brand viagra pas cher italie where can i get some finax is there a generic drug for actos what countries cane you buy viagra over the counter triamterene 40mg atarax 25 mg dosage what does emsam treat what is femcare tablets vardenafil hcl 20mg tab use intitle best price online canadian pharmacy what is quinine sulphate can sertraline hcl get you high pletal buy online ireland lopid side effects kidney bupropion dosage 300 mg cost of skelaxin without insurance diltiazem shopping can you buy robaxin tadapox now buy inderal propranolol neurontin brands india bupron sr uk next day delivery is it illegal to order generic minocycline buy aleve in australia cheapest atacand antabuse online ordering singulair generic in 2012 buy trazodone astrailia augmentin generico costo is generic extendaquin effective revista palermo online ar bactrim ds for uti dose meclizine express canada methotrexate back order cheapest state to live in new england dulcolax australia pharmacy lipitor online from usa cheap vasotec sale uk how much ginseng extract to take what is the medication zocor for proscar buy no prescription fincar online coupon code keflex mg buy purchase metoclopramide in us prednisolone 5mg for sale where to alligator wrestling skelaxin for daily use canada online pharmacy uk citalopram buy kamagra online reviews buy crestor mg online celexa medication brand erection packs 1 for sale drug market order voveran albendazole dose for children order levaquin 120 mg what is vasodilan tablets levaquin in usa how much benadryl can you give a 100 lb dog what is the difference between 50mg and 100mg of clomid cheap anafranil sale uk side effects viagra drugs tadalis sx pas cher italie buy hydrocortisone cream cialis jelly discounted lipitor weight gain possible biaxin on line in the mexico insulin passport audit ginseng from usa pharmacy flovent online usa cheap shatavari pills ampicillin dosage for strep throat femara coming off buy cheap trial erection packs 1 best place to buy advair diskus in mexico viagra prescriptions wiki lamisil commercials is it legal to buy pain meds online dapoxetine lawsuit canada online pharmacy in us for diflucan what is the correct dosage of sominex canada mail order pharmacy for retina 5mg daliy cialis reviews elavil side effects uk anacin usa sale side effects of cardura doxazosin asacol next day lisinopril cost at cvs hydrea dose in acute leukemia american academy of pediatrics benadryl dosage micardis online from canada ginseng sale uk use aceon coupon online precio de viagra costa rica glucotrol full prescribing information buy nizagara tablets india buy advair diskus online india my finax coupons oral dosage of cytotec for abortion buy kamagra 100mg australia aciphex canadian alliance of british pensioners achieve toradol italiano buy nexium online at canada pharmacy us online pharmacy no prescription hyzaar online pharmacy no prescription needed diclofenac gel dove comprare acai berry como tomar amsa fast orlistat buy prazosin quick proscar canada drug store cheap nizoral pills atarax 10mg tablets used can viagra and dapoxetine be taken together to buy keftab what is dipyridamole pills used for overseas pharmacy no prescription renagel how to buy nitroglycerin in london rogaine 5 paypal buy toradol visa buy prednisone online for dogs lotensin order in the us depression medication wellbutrin side effects atacand paypal order crestor lowest price valtrex generico prec,o buy levothroid pills generic fosamax no prescription how to live cheaply prescription effects amoxil antibiotic metronidazole or tinidazole over the counter what is the drug flagyl used for american allies during ww2 viagra nz website cleocin gel discount code prevacid online healthy weight 5 ft 11 man comprar zetia en argentina buy kamagra fast shipping how to order urispas cytotec misoprostol precio colombia generic propecia free on-line prescription erexin-v order by phone what is cleocin drugs metronidazole 200mg dostinex on line purchase comprar carafate original en madrid cardizem medication class percocet drug atorlip-5 for sale cheap cozaar usa himcocid discount voucher buying authentic alprazolam online best medication for anxiety and panic attacks cheap l-tryptophan uk tetracycline from sigma accutane african american skin retino-a cream 0,05 online pharmacy uk zithromax 40 mg dose cephalexin tablet sale acivir pills buy online ireland nitrofurantoin order in the us buy cytoxan 100 craigslist usa florida tampa reglan prescription only pharmacy has best price ayurslim purchase lipitor 40mg sandoz azithromycin 250mg dilantin iv to po conversion vytorin prescription cost buy finax online amazon can you buy doxycycline over the counter in germany buy purim online overnight sildenafil citrate tablets dosage side effects of coreg cr abana drugs pharmacy can you get metoclopramide cheap abilify canada prescription accutane acne worse first robaxin online pharmacy buy cheap trazodone pills synthroid on line for sale no script bupropion sr side effects weight loss cheapest nolvadex tablets uk buy abilify 100mg online can i order apcalis sx no prescription in the usa cvs generic prescription drug list zyrtec for sale australia cheap acne order accutane prevacid 24 hr recall 2012 do you need rx erexor glucophage prices uk seroquel medication sleep buy endep pills online where to get baclofen uroxatral lawsuit canada is ciprofloxacin available over the counter order non generic buspar maxaman prices canadian online pharmacy for aldactone buy nolvadex uk online how much will dipyridamole cost buy ventolin new zealand online altace indian pharmacy buy reverse warfarin overdose aygestin legal us mebendazole or albendazole over the counter similar dapoxetine generic in india prednisolone 10 mg cost generic amoxil paypal is there a drug comparative to aristocort western drug phenergan best generic yagara sites aristocort drugs for sale acticin shortage cardura lawsuit settlements how to get free chlamydia medication pharmacies buy combivent bromide diovan copay discount card where do i voltaren in uk purchase naprosyn pills acquisto blopress sicuro online buy trandate 10 levitra 100 mg 30 tablet is there a generic for lipitor 2011 elocon cream tube sizes order ampicillin lowest price intravenous methylprednisolone multiple sclerosis discount atorlip 20 cheap evecare pills indian pharmacy avodart side effects of levothyroxine nhs where can i get aspirin pharmacy has best price lasuna china max menu buy generic levitra from canada diclofenac reviews side effects can i get levothroid eating out in the uk 2009 allegra strategies online pharmacy us no prescription genuine tofranil 100mg aciclovir mg no prescription do you need rx actonel seroxat side effects hair loss requip starter pack discontinued prednisone dose pack instructions brand geriforte buy canadian pharmacies cialis urispas online in us best site to buy trileptal boots pharmacy propecia buy malegra dxt cheap lipitor canada cost buy sinequan online from usa diovan uk boots trandate daily use reviews price increase vpxl fluconazole tablet usp 150 mg reviews cafergot online from canada buy clomid serophene infertility how to use estrace cream applicator xalatan order canada walmart pharmacy flonase prilosec tablets 150 mg what is prednisone used to treat in humans buy hyzaar 80 mg online compare prices feldene dramamine pharmacy prices list buy generic alesse without prescription how much is prevacid at walmart pharmacy rx solutions florida side effects of levothyroxine tablets generic lopid paypal accidental double dose of prograf deltasone uses medication celadrin lawsuit canada where do i aldactone in india avodart from mexico cost of alli starter pack manufacturer accordo rx canada buy doxycycline paypal zovirax ointment coupon ampicillin concentration in lb plates nitroglycerin looking for atarax dosage for kids prevacid over the counter uk can you get tetracycline over the counter indian generics online aricept order viagra online from us pharmacy without a prescription can buy doxycycline over counter thailand generic drug name for flagyl what does allies mean in slang famvir overnight shipping cheap how to make healthy mango sorbet getting viagra in thailand med cab lariam allopurinol user reviews pilex capsules review what is colchicine medication used for where can i order kamagra tulasi telugu movie online watch free vpxl next day shipping buy avapro tablets online buy atacand 80 mg online purchase generic asacol buy generic levlen with bonus fucidin cheapest rate over the counter pain medication that does not contain aspirin safe place order finax bactrim forte costo what does atarax make you feel like dose duloxetine and alcohol where to buy luvox without a prescription hytrin pills online in the canada buy prescription drugs without insurance order aristocort online with visa medrol dose pack 4mg side effects acheter pas cher terramycin generic claritin usa pharmacy clomid brands india buy wellbutrin sr boots pharmacy septilin sublingual dosage farmacia online andorra viagra can you buy maxaman prescription fluoxetine online coumadin low vitamin k diet omnicef mg buy what is mevacor made of vigrande 100 mg seroflo inhaler for kids acheter une recharge mobicarte en ligne buy septilin online overnight buy retin a no prescription compazine suppository cost alesse uk next day delivery buy flonase from canada testosterone cream reviews can you buy tegretol roxithromycin 100mg cheap side effects of prilosec long term use qsymia online side effects of decadron in toddlers erexin-v uses medication order phenergan uk depakote online in us toprol xl tablets online citalopram india companies only what is aspirin for in pregnancy suprax online coupon morning after pill free pharmacy where can i order malegra fxt best price for real cialis sublingual terramycin no prescription canada how to use zofran pump 77 canada pharmacy scams buy digoxin tablets uk female cialis in the uk how to use tegretol glucophage buy on line estrogen pills for men buy liv 52 sale where is alligator alley in kissimmee performance enhancement drugs what is nitroglycerin pills used for tadalis sx supplier in uk norvasc order estrace shoppers drug mart dostinex to buy in the canada without a prescription much does cialis cost canada legal buy retino-a cream 0,05 online canada deltasone to buy in england buy cytotec boots pharmacy visa per cipro benadryl one or two pills price increase remeron robaxin in canada genuine alligator boots propecia tablets boots forzest sale online pill store femara tablets cancer what is lexapro good for amoxicillin dosage bnf levitra professional barato tetracycline buy online mexico minocycline side effects headache can you buy lotrisone canadian drugs azithromycin dosage chest infection buy minomycin bulk cheap calan forcat holidays menorca cardura from usa buy clomid for men online acquistare citalopram in italia generic lipitor glass purchase singulair 5mg clomid for sale no prescription water pills side effects lasix cuantas pastillas cytotec para abortar online generic sumycin brand levitra super active for sale methotrexate usa how much does a prescription of flagyl cost buy dramamine 200 ciplox pill canadian how to take erythromycin what is methotrexate used for in pregnancy purchase amitriptyline in australia lamisil mexico pharmacy canadian pharmacy cialis super active+ 5mg buy amlodipine 5mg online acheter dilantin pas cher can i get inderal mail order zestoretic cheap cialis online canada cheapest capoten in the uk diovan online legally endep buy online canada colchicine 40 mg pharmacy advair diskus without a prescription from mexico buy trazodone pills in the canada can u buy voltaren over the counter phenergan over the counter boots synthroid vs armour conversion buy albenza 5 levitra super active generic tinidazole shortage 2012 cabgolin cheap claritin from canada where to buy cheap generic lamisil proper dosage of cephalexin for dogs order retin a 0,05 hydroxyzine hydrochloride syrup aciclovir tablets 800mg side effects cheapest levaquin tablets uk omnicef generic equivalent how much aspirin can i take to get high viagra super active buy online india levaquin western australia glyset online coupon code buying acai in manchester metoprolol succinate in pregnancy no script female viagra mg buy cheap zyloprim pills best male enhancement drug market free viagara betnovate 20 mg canadian xenical tablet what prescription drugs are legal in canada cheap abilify 20mg canada ordering buy amantadine generic order strattera online now lasix medication dosage accutane pas cher what is meclizine hydrochloride 25 mg elocon looking for cheap atacand 16 mg cheap canadian allegra no prescription phone in order for chloramphenicol antivert over the couter malegra dxt pharmacy ophthacare daily use reviews zantac price walgreens buying celebrex in manchester buy cheap doxycycline in usa buy benzac ac uk bula viagra 50mg pfizer atorlip-10 prices cvs generic pills for actonel best place to buy abana premarin tablets uk us online pharmacy no prescription premarin buy flagyl discount noroxin 10 mg cost where do i amitriptyline in uk cost of daily cialis canada seroquel class action lawsuit settlement fluconazole interactions with birth control levitra coupon code comparatif prix cialis 20 a cosa serve la pomata fucidin serevent order by phone meclizine maximum dosage buyers of amitriptyline canada buy female cialis pills where to get fertomid pct tetracycline bonus pills levaquin prescription precio pastilla cytotec bogota best site get naprosyn order kamagra phone buy minipress with paypal sinequan online price can you get high off methotrexate can buy digoxin online buy carbozyne capsules canadian online pharmacy for flomax buy generic diarex online no prescription albendazole online pharmacies with out prescription elavil woldwide shipping atacand pill shop discount code best price furosemide triamterene mg canada prix du cialis order colchicine no prescription side effects of triamterene buy mobic pills buy prednisolone without rx brand name maxalt online how to get chlamydia medication diflucan thrush nipples metformin sales us micardis discount voucher what are the side effects of the medication bystolic buy online phenergan generic buy carafate online with out prescription where to get betnovate pct cheap skelaxin pills buy with paypal in pakistan generic liposafe cost exelon side effects alzheimers where can i get asacol pills protonix tablets online nolvadex generico online onde comprar orlistat no brasil generic for eldepryl anafranil online order depakote 250mg generic methotrexate safe how much clomid to take during cycle rumalaya gel express canada property to buy liverpool city centre pharmacy mexico albenza augmentin online no prescription member rogaine 2 where to get does viagra do men dont need is atrovent a rescue medication wellbutrin side effects rxlist prescription prilosec coupons ditropan xl overdose coversyl am 8/5 what does erythromycin have in it doxycycline hyclate 100mg acne side effects zanaflex discount no prescription buy danazol cheap shelf life doxycycline 100mg best place buy viagra online yahoo answers kamagra gold online australia online pharmacy phenamax trental for sale philippines cheapest drug deltasone generic for astelin over the counter medicine cozaar rx canada best place to buy zanaflex buy procardia 5 accredited pharmacy technician online programs lopid without script where can i purchase voltaren gel prednisone canada online no prescription order non generic erythromycin where can i get toradol pain relief muscle relaxant pet meds canada revolution detrol coupons amoxil generic name thalidomide trust news minocin pills drugstore generic cialis mail order tricor global barbados buy cheap kamagra uk cialis buy phenamax online cheap what is lexapro 20 mg used for buy alesse for daily use doxazosin order in the us vitamix whole pomegranate order vpxl 120 mg buy acai 10 allopurinol prescription uric acid treatment order abilify 30 mg generic what does etodolac 500 mg do original duphalac online what is a lithium battery made of carafate online cheap prednisone for dogs side effects panting harga pil perancang marvelon how much zyrtec is safe to take can you buy dapoxetine online safe place order lamisil pletal pharmacy kamagra chewable mg tablet genuine compazine feldene 10 mg gelule medication online courses erythromycin ophthalmic ointment what is it for authentic world drugs anti anxiety drugs psychology definition januvia generic brand retin-a ge over counter uk how to get viagra sample free doxycycline reviews malaria cheap elimite free delivery uk buy suhagra without prescription is it illegal to order generic aleve buy online exelon generic actonel price how to buy duetact in london best price liposafe where to buy orlistat online mexico can i get vermox over the counter buy parlodel pills order kamagra 100mg australia apcalis sx rx health canada retin-a 0,025 viagra in dubai deals zestoretic 20 mg 12.5 mg zyrtec drugs online purchases actoplus met discount card online keflex india what is uroxatral used to treat what is proscar hydrochlorothiazide medication information erythromycin antibiotic for acne propranolol side effects uk endep australia pharmacy differin without insurance aleve overnight cleocin t topical solution reviews clomid and alcohol interaction allopurinol italiano online generic pletal pharmacy has best price female cialis buy diflucan online overnight delivery nitroglycerin drugs online purchases bs pharmacy online courses can you only get atarax on prescription lioresal online in usa depakote 1000 mg bid buy brand wellbutrin fertility drugs for men+south africa glucotrol xl bonus pills buy zestril mg online buying vytorin from canada no prescription overnight trial erection packs 2 viagra buy midamor online from usa lexapro consumer medicine information propecia pharmacy prices shuddha guggulu online ordering confido spain what is sinemet pills used for seroquel medication class intrathecal methotrexate side effects unisom sleeptabs vs sleepgels singulair lawsuit settlements where can i buy bactrim online without a prescription betapace birth control online canada viagra rezeptfrei bestellen erfahrungen chloroquine generic name depo provera lawsuit settlements extreme peptide tamoxifen citrate reviews tulisa we are young generic arimidex uk what does rosuvastatin calcium do precio cytotec bogota colombia best drugstore translucent powder for oily skin pravachol weight gain how to buy metronidazole or tinidazole prednisolone birth control online mexico buy levothyroxine sodium no prescription hytrin refills buy viagra sublingual in india online colchicine dose for gout lipothin for purchase celebrex what is it used for and what side effects prandin discount voucher all types nitrofurantoin pills anafranil women buy what is precipitated calcium carbonate used for discount abilify 2mg doxycycline com au plendil comparison 5mg low cost cardizem cd generic name aristocort usa sale alesse refills generic drug market share in india buy levlen with e check non prescription glucophage paroxetine overnight rx generic tricor 2012 toradol injection how long to take effect accutane buy no prescription where can i buy phenergan online without a prescription cheapest place to buy ranitidine phenamax canada prescription online pharmacy for insomnia and anxiety entocort ec purchase pharmacy technician online course florida acheter zoloft en ligne how to get celadrin in australia biaxin xl cost order thyroid gland produce thyroxine cymbalta withdrawal headache abilify commercial voice baclofen for men in usa get fluoxetine las vegas ashwagandha online bestellen alli vs prescription legal buy advair diskus online canada heavy panting in dogs on prednisone side effects of prilosec in children orlistat reviews weight loss keppra italiano vasodilan generic wikipedia drugs purchase avodart mg lamictal unipolar depression reviews meloxicam 7.5 mg high brahmi gadi katha online movie watch amantadine dose for fatigue comprar pyridium portugal urispas non perscription countries effects of accutane on sperm wisconsin ginseng farm for sale tenormin 100 mg tabletas brand names water pills amaryl price india pharmacy elocon online in usa claritin 10 mg oral tablet buy zyloprim in india online tramadol pharmacy no prescription xalatan sales 2008 mylan a1 xanax pill purchase abilify 2mg safe cialis professional buy italian pharmacists threaten to stop viagra sales inderal price us cod xanax overnight delivery aciphex noprescrition needed usa online pharmacy suhagra canadian online atarax generic australia is generic sustiva available in usa prednisone pill shortage buy alli using paypal buy cheap ventolin using pay pal perfect acai reviews weight loss order acyclovir uk doxycycline side effects itchy rash cialis daily 5 mg online get citalopram las vegas where to get aldactone pct generic kamagra chewable safe methotrexate medicine net rosuvastatin shopping to buy plendil discount sell amantadine discount coupon for reliable rx pharmacy coreg generic drug how much does acai berry cost misoprostol and future pregnancy premarin delivery natural viagra melbourne tretinoin cream uk boots kosovarja revista 2011 brand zebeta buy can you buy chloroquine proguanil over counter drugs generic viagra index levaquin reviews hydrocortisone acetate injection inhouse pharmacy co uk skin care retin cheapest zanaflex is it normal to breakout after accutane we are david bailey campaign bactrim ds cost insurance metoclopramide available over counter uk eldepryl overnight shipping cheap evista shortage 2012 purim side effects long term use medicine cardizem cd 120 mg canadians buying prescription drugs in mexico buy zebeta perth australia best discount pharmacy card cheap prednisone 2.5 mg danazol itp patients kamagra soft shopping maxalt coupons ponstel 250 mg kapseals buy thyroxine pills buy nizagara online cipla finpecia results walmart discount prescriptions list diclofenac compared to vicodin can i orders ciprofloxacin fom mecico buy viagra online with eletronic check fucidin cream 2 w/w can you get high on baclofen 10 mg furosemide drugs online purchases when to take alli diet pills side effects of speman indian pharmacy cytoxan western drug nootropil order generic tinidazole mentat without script amaryl m1 different antibiotics for acne best cafergot prices what is doxycycline capsules 100mg used for buy cheap advair diskus pills buy fml forte hong kong chinese prescription drugs benicar online prescription cephalexin uk buy cash on delivery buy coversyl online flagyl no prescription fedex ups us online pharmacy no prescription prazosin voltaren 100 review what are the side effects of amitriptyline kamagra online co uk buy revatio hong kong wyeth phenergan lawsuit asthma attack treatment robaxin 20 mg cheap allinclusive holidays in june amitriptyline side effects uk non prescription atrovent atorlip-10 online no prescription depo-provera canada price buy purim usa medicamento prednisona efectos secundarios american chloromycetin legit online pharmacies prescription drug nolvadex best online pharmacies review robaxin on line in the canada what is florinef used for alli arjuna tamil movie watch online buy fluoxetine astrailia ortho tri-cyclen canada no prescription accutane for sale uk generic uk paypal anafranil price increase prednisone buy compazine paypal mail order roxithromycin zithromax capsules food non prescription ayurslim pharmacy generic zantac uk paypal cheap abilify uk allopurinol rash treatment where is asacol manufacturer noroxin where can i buy protonix medication pantoprazole doctor buy lipitor online from mexico crestor generic mexico kytril no prescription reviews retin-a 0,025 on line no script revia how to buy pariet 20mg 28 tablet uk version of vytorin does medicare cover cialis ditropan 100mg buy voveran generico italiano acheter aciclovir amitriptyline pills color lexapro phone orders trandate shopping cytotec tablets 200 mg taking half an aspirin a day is zovirax legal in uk order frumil no prescription florinef prices usa canadian pharmacy examination board cheapest myambutol tablets uk valtrex prescription prices how to get prescribed viagra uk buy generic micardis online generic tegretol problems uroxatral price india evista missed dose nexium sample order form very cheap micronase new generic lexapro reviews discount rx card adderall novartis diovan sales patent generic for evista raloxifene dostinex pharmacy order premarin without insurance where can i buy aspirin mask buy orlistat no prescription fast delivery purchase lotensin cheap buy septilin online from usa erythromycin dosage for walking pneumonia coreg 10 mg medication what is the generic of metformin buy actos medication online free shipping online pharmacy uk wellbutrin sr do you need rx fosamax 3 types of chemical bonds from weakest to strongest minipress tablet sale casodex uk buy bupropion cheapest buy amoxil australia sinequan supplier in uk ventolin inhaler safe during pregnancy order evista online no prescription with a visa ringworm medication for cats over the counter canadian pharmacies list pharmacy jobs birmingham generic cipro us domperidone online new zealand vasodilan for men in usa singulair over counter substitute through lok adalat ciplox order by phone Purchase fluoxetine 20mg canada generic wellbutrin xl reviews fluconazole 200 mg tablets side effects chloramphenicol sublingual dosage xenical buy now usa overnight pharmacy cialis buy mobic greece differin coupons 2013 buy antibiotics canada flagyl dogs antibiotic buy phenergan online usa sinemet discount voucher female viagra shortage flagyl reviews users citalopram tablets australia reglan dose for milk production